Urlop zdrowotny także dla dyrektora

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 27 grudnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Czy dyrektor szkoły może skorzystać z urlopu na poratowanie zdrowia w trakcie swojej kadencji?
Odpowiedź: Tak. Dyrektor, który jest jednocześnie nauczycielem, może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia.

W zakresie zatrudnienia stosuje się Kodeks pracy

Urlop dla poratowania zdrowia jest świadczeniem, który przysługuje nauczycielom (art. 73 ust. 1 Karty Nauczyciela). Brak jest regulacji, która wyłączałaby prawo do urlopu zdrowotnego dla dyrektora szkoły. Oznacza to, że nauczyciel zajmujący stanowisko dyrektora, może skorzystać z urlopu zdrowotnego.

Urlop zdrowotny przysługuje w maksymalnym wymiarze 3 lat, a jednorazowo - do 1 roku. Urlop może być zatem udzielony dyrektorowi w krótszym wymiarze (art. 73 ust. 8 Karty Nauczyciela).

Urlopu udziela organ prowadzący

Wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub placówki jest zadaniem organu prowadzącego (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo oświatowe). Kompetencje organu prowadzącego w tym zakresie wykonuje odpowiednio: wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa (art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo oświatowe).

Urlopu zdrowotnego dla dyrektora udziela organ prowadzący.
Anna Trochimiuk
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel