Bierność to postawa nauczycieli zwolnionych z pracy

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 16 kwietnia 2013 r.
Poleć znajomemu

Zwolnieni z pracy nauczyciele przyjmują przede wszystkim postawę wycofania. Nie podejmują żadnych działań w celu znalezienia zatrudnienia, biernie oczekują na zmianę sytuacji w lokalnej oświacie i powrót do pracy w szkole. To jeden z wniosków zawartych w raporcie z badań Wykorzystanie przez JST potencjału intelektualnego nauczycieli wypadających z zawodu w latach 2011 i 2012.

Zwolnieni z pracy nauczyciele przyjmują przede wszystkim postawę wycofania. Nie podejmują żadnych działań w celu znalezienia zatrudnienia, biernie oczekują na zmianę sytuacji w lokalnej oświacie i powrót do pracy w szkole. To jeden z wniosków zawartych w raporcie z badań Wykorzystanie przez JST potencjału intelektualnego nauczycieli wypadających z zawodu w latach 2011 i 2012.

Wyniki badań grupy nauczycieli zwolnionych z pracy w latach 2011 i 2012

Badanie zostało przeprowadzone w grudniu 2012 r. przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej - Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w ramach projektu Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym. Celem badania było zebranie informacji na temat grupy nauczycieli, którzy w latach 2011 i 2012 utracili pracę w szkole lub placówce oświatowej w wyniku jej likwidacji lub reorganizacji spowodowanej niżem demograficznym.

Autorzy raportu podkreślają, że nauczyciele zwolnieni z pracy są przede wszystkim zagrożeni pojawieniem się tak zwanej wyuczonej bezradności. W przypadku utrzymujących się trudności z powrotem do zawodu mogą na stałe zasilić szeregi bezrobotnych. Im dłużej będą pozostawać bez zatrudnienia tym trudniej będzie im podjąć jakąkolwiek pracę.

Stosunkowo niewielka liczba nauczycieli podejmuje działania adaptacyjne, mimo iż próby przekwalifikowania się są ograniczone warunkami zewnętrznymi niezależnymi od chęci i woli wykazywanej przez zainteresowanych zdobyciem nowego zawodu. Obecna sytuacja na rynku pracy - wysokie bezrobocie szczególnie w niektórych województwach - nie sprzyja procesom przebranżowienia się nauczycieli. Coraz częściej zdarzają się wśród zwolnionych nauczycieli wyjazdy zagraniczne w celach zarobkowych. Ci najbardziej zdeterminowani pedagodzy podejmują próby modyfikacji swojej sytuacji poszukując pracy w swoim zawodzie lub w zawodach pokrewnych, gdzie będą mogli wykorzystać swoje kwalifikacje i umiejętności.

Źródło:

  • Strona internetowa Ośrodka Rozwoju Edukacji (www.ore.edu.pl).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel