"Przewrót kopernikański" - 1.300 nauczycieli weźmie udział w warsztatach

Data publikacji: 20 września 2013 r.
Poleć znajomemu

Podniesienie umiejętności i kompetencji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (chemia, fizyka, biologia, geografia) w zakresie prowadzenia lekcji z wykorzystaniem metody badawczej zakłada pilotażowy projekt „Przewrót kopernikański”. Projekt trwa od lutego 2013 r. do czerwca 2015 roku i obejmie opracowanie rekomendacji nowej pracowni przyrody w szkołach podstawowych oraz autorskich zestawów edukacyjnych dla uczniów, warsztaty specjalistyczne i metodyczne, a także konferencje.

Najlepsza nauka drogą empiryczną

Jakie metody nauczania najlepiej sprawdzają się w szkole? Zdecydowana większość nauczycieli i ekspertów odpowie, że metody aktywne, pozwalające na zdobywanie wiedzy i umiejętności poprzez samodzielne doświadczenie. Jednak z badań przeprowadzonych na zlecenie Centrum Nauki Kopernik wynika, że w większości polskich szkół lekcje chemii, fizyki, biologii czy geografii wciąż opierają się na wykładach nauczyciela, referatach uczniów, pracy z podręcznikiem. Mało jest miejsca na samodzielną analizę i dochodzenie do wniosków poprzez eksperymentowanie. Powody to m.in. brak pomocy dydaktycznych, niewystarczające fundusze w szkołach na doposażenie pracowni, ale również przyzwyczajenie części nauczycieli do pasywnych form nauczania. W badaniach PISA 60 proc. polskich uczniów deklaruje, że w czasie lekcji nigdy nie wykonywało doświadczeń w laboratoriach (średnia dla krajów OECD wynosi 32 proc.).

Zmiany zachodzące w polskim szkolnictwie powinny więc obejmować upowszechnienie aktywnych metod pracy nauczyciela z uczniem, zarówno poprzez rozwijanie kompetencji nauczycieli z zakresu ich stosowania jak i doposażenie szkolnych pracowni przyrody.
1300 nauczycieli objętych programem

Głównym celem projektu „Przewrót kopernikański” jest podniesienie umiejętności i kompetencji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w zakresie prowadzenia lekcji z wykorzystaniem metody badawczej. Pilotażowy projekt obejmie ok. 1.300 nauczycieli z całej Polski. Jego efektem będzie m.in. opracowanie, przetestowanie i zarekomendowanie MEN wyposażenia szkolnej pracowni przyrody dla szkoły podstawowej.

Dodatkowo, w trakcie 30 warsztatów nauczyciele poznają metodę nauczania opartego na samodzielnym dochodzeniu do wiedzy (ang. IBSE: inquiry based science education) oraz metodę badawczą (stawianie hipotez oraz otwartych pytań, przeprowadzanie doświadczeń, obserwacje, wyciąganie wniosków). Wezmą też udział w 80 warsztatach w specjalistycznych laboratoriach Centrum Nauki Kopernik.

Przygotowane zostaną również 3 rodzaje zestawów edukacyjnych (łącznie 750 zestawów materiałów i opisów doświadczeń, do wykorzystania przez nauczyciela i ucznia), które trafią do szkół. W trakcie warsztatów nauczyciele dowiedzą się, jak przeprowadzać lekcje z wykorzystywaniem takich zestawów.

Projekt skierowany jest do nauczycieli, ale ostateczni beneficjenci projektu to uczniowie, dla których lekcje przyrody będą prowadzone nowymi metodami - z wykorzystaniem zestawów edukacyjnych, ćwiczeń i doświadczeń. W projekcie w szczególności zostaną uwzględnione potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów klas IV-IV.

Projekt trwa od lutego 2013 r. do czerwca 2015 roku i obejmuje pięć działań angażujących edukatorów z całej Polski:

  • Nowa pracownia przyrody - duża część uczniów i uczennic z polskich szkół nigdy nie miała szansy obserwowania czy prowadzenia choćby jednego eksperymentu badawczego. Chcemy to zmienić i dlatego zaprojektujemy nową pracownię przyrody dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Pracownie przetestujemy w szkołach, a następnie zarekomendujemy je do szerokiego upowszechnienia.
  • Kopernik w pudełku - kilka narzędzi, garść wskazówek, szczypta cierpliwości i gotowe. Zjawiska, które napędzają świat, zamykamy w pudełku i oddajemy w ręce nauczycieli i uczniów. Pierwszy zestaw z serii - „Walizka Profesora Czochralskiego” - będzie miał swoją premierę już jesienią 2013 roku.
W zestawie znajdą się narzędzia pozwalające na prowadzenie eksperymentów z zakresu chemii i fizyki oraz lekcje historyczne. Odbędą się także warsztaty pracy dla nauczycieli z zestawami.
  • Kopernik w terenie - w czasie warsztatów nauczyciele dowiedzą się, w jaki sposób skutecznie wprowadzać do dydaktyki  doświadczenia naukowe oraz jak uwzględniać indywidualne potrzeby i problemy ucznia. W czasie spotkań zastanowimy się wspólnie z nauczycielami, jak wspomagać uczniów w planowaniu badań, stawianiu i sprawdzaniu hipotez, poszukiwaniu informacji.
  • Nauczyciel odkrywcą - w laboratoriach Centrum Nauki Kopernik (biologicznym, chemicznym, fizycznym oraz w pracowni robotycznej) nauczyciele - wraz z naukowcami - będą rozwijać kompetencje w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii i specjalistycznego sprzętu.
  • Pokazać-Przekazać - konferencje adresowane do nauczycieli, pracowników oświaty, przedstawicieli instytucji edukacji formalnej i nieformalnej (sierpień 2013 r. i 2014 r.).
Projekt jest pilotażem programu - przygotowaniem do działań w tym zakresie w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 - 2020. Jego rezultaty to podniesienie jakości kształcenia, w tym wypadku poprzez podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli przedmiotów przyrodniczych oraz wyposażenie ich w zestawy edukacyjne, pozwalające na prowadzenie lekcji nowymi metodami. Dodatkową wartością projektu będzie włączenie szkół w proces formułowania wymogów/standardów edukacyjnych (udział w pilotażu wyposażenia pracowni) oraz ewentualne wnioski dotyczące modernizacji procesu kształcenia nauczycieli (opracowanie nowych programów).
Projekt „Opracowanie i pilotaż aktywnych metod pracy nauczyciela z uczniem opartych na metodzie badawczej”, realizowany pod hasłem „Przewrót kopernikański”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej (jego wartość przekroczy 2,5 mln zł) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 3.3.3 - Modernizacja treści i metod kształcenia.

Źródło:

  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel