"Przewrót kopernikański" - 1.300 nauczycieli weźmie udział w warsztatach

Data publikacji: 20 września 2013 r.
Poleć znajomemu

Podniesienie umiejętności i kompetencji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (chemia, fizyka, biologia, geografia) w zakresie prowadzenia lekcji z wykorzystaniem metody badawczej zakłada pilotażowy projekt „Przewrót kopernikański”. Projekt trwa od lutego 2013 r. do czerwca 2015 roku i obejmie opracowanie rekomendacji nowej pracowni przyrody w szkołach podstawowych oraz autorskich zestawów edukacyjnych dla uczniów, warsztaty specjalistyczne i metodyczne, a także konferencje.

Najlepsza nauka drogą empiryczną

Jakie metody nauczania najlepiej sprawdzają się w szkole? Zdecydowana większość nauczycieli i ekspertów odpowie, że metody aktywne, pozwalające na zdobywanie wiedzy i umiejętności poprzez samodzielne doświadczenie. Jednak z badań przeprowadzonych na zlecenie Centrum Nauki Kopernik wynika, że w większości polskich szkół lekcje chemii, fizyki, biologii czy geografii wciąż opierają się na wykładach nauczyciela, referatach uczniów, pracy z podręcznikiem. Mało jest miejsca na samodzielną analizę i dochodzenie do wniosków poprzez eksperymentowanie. Powody to m.in. brak pomocy dydaktycznych, niewystarczające fundusze w szkołach na doposażenie pracowni, ale również przyzwyczajenie części nauczycieli do pasywnych form nauczania. W badaniach PISA 60 proc. polskich uczniów deklaruje, że w czasie lekcji nigdy nie wykonywało doświadczeń w laboratoriach (średnia dla krajów OECD wynosi 32 proc.).

Zmiany zachodzące w polskim szkolnictwie powinny więc obejmować upowszechnienie aktywnych metod pracy nauczyciela z uczniem, zarówno poprzez rozwijanie kompetencji nauczycieli z zakresu ich stosowania jak i doposażenie szkolnych pracowni przyrody.

1300 nauczycieli objętych programem

Głównym celem projektu „Przewrót kopernikański” jest podniesienie umiejętności i kompetencji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w zakresie prowadzenia lekcji z wykorzystaniem metody badawczej. Pilotażowy projekt obejmie ok. 1.300 nauczycieli z całej Polski. Jego efektem będzie m.in. opracowanie, przetestowanie i zarekomendowanie MEN wyposażenia szkolnej pracowni przyrody dla szkoły podstawowej.

Dodatkowo, w trakcie 30 warsztatów nauczyciele poznają metodę nauczania opartego na samodzielnym dochodzeniu do wiedzy (ang. IBSE: inquiry based science education) oraz metodę badawczą (stawianie hipotez oraz otwartych pytań, przeprowadzanie doświadczeń, obserwacje, wyciąganie wniosków). Wezmą też udział w 80 warsztatach w specjalistycznych laboratoriach Centrum Nauki Kopernik.

Przygotowane zostaną również 3 rodzaje zestawów edukacyjnych (łącznie 750 zestawów materiałów i opisów doświadczeń, do wykorzystania przez nauczyciela i ucznia), które trafią do szkół. W trakcie warsztatów nauczyciele dowiedzą się, jak przeprowadzać lekcje z wykorzystywaniem takich zestawów.

Projekt skierowany jest do nauczycieli, ale ostateczni beneficjenci projektu to uczniowie, dla których lekcje przyrody będą prowadzone nowymi metodami - z wykorzystaniem zestawów edukacyjnych, ćwiczeń i doświadczeń. W projekcie w szczególności zostaną uwzględnione potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów klas IV-IV.

Projekt trwa od lutego 2013 r. do czerwca 2015 roku i obejmuje pięć działań angażujących edukatorów z całej Polski:

  • Nowa pracownia przyrody - duża część uczniów i uczennic z polskich szkół nigdy nie miała szansy obserwowania czy prowadzenia choćby jednego eksperymentu badawczego. Chcemy to zmienić i dlatego zaprojektujemy nową pracownię przyrody dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Pracownie przetestujemy w szkołach, a następnie zarekomendujemy je do szerokiego upowszechnienia.
  • Kopernik w pudełku - kilka narzędzi, garść wskazówek, szczypta cierpliwości i gotowe. Zjawiska, które napędzają świat, zamykamy w pudełku i oddajemy w ręce nauczycieli i uczniów. Pierwszy zestaw z serii - „Walizka Profesora Czochralskiego” - będzie miał swoją premierę już jesienią 2013 roku.
W zestawie znajdą się narzędzia pozwalające na prowadzenie eksperymentów z zakresu chemii i fizyki oraz lekcje historyczne. Odbędą się także warsztaty pracy dla nauczycieli z zestawami.
  • Kopernik w terenie - w czasie warsztatów nauczyciele dowiedzą się, w jaki sposób skutecznie wprowadzać do dydaktyki  doświadczenia naukowe oraz jak uwzględniać indywidualne potrzeby i problemy ucznia. W czasie spotkań zastanowimy się wspólnie z nauczycielami, jak wspomagać uczniów w planowaniu badań, stawianiu i sprawdzaniu hipotez, poszukiwaniu informacji.
  • Nauczyciel odkrywcą - w laboratoriach Centrum Nauki Kopernik (biologicznym, chemicznym, fizycznym oraz w pracowni robotycznej) nauczyciele - wraz z naukowcami - będą rozwijać kompetencje w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii i specjalistycznego sprzętu.
  • Pokazać-Przekazać - konferencje adresowane do nauczycieli, pracowników oświaty, przedstawicieli instytucji edukacji formalnej i nieformalnej (sierpień 2013 r. i 2014 r.).
Projekt jest pilotażem programu - przygotowaniem do działań w tym zakresie w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 - 2020. Jego rezultaty to podniesienie jakości kształcenia, w tym wypadku poprzez podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli przedmiotów przyrodniczych oraz wyposażenie ich w zestawy edukacyjne, pozwalające na prowadzenie lekcji nowymi metodami. Dodatkową wartością projektu będzie włączenie szkół w proces formułowania wymogów/standardów edukacyjnych (udział w pilotażu wyposażenia pracowni) oraz ewentualne wnioski dotyczące modernizacji procesu kształcenia nauczycieli (opracowanie nowych programów).
Projekt „Opracowanie i pilotaż aktywnych metod pracy nauczyciela z uczniem opartych na metodzie badawczej”, realizowany pod hasłem „Przewrót kopernikański”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej (jego wartość przekroczy 2,5 mln zł) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 3.3.3 - Modernizacja treści i metod kształcenia.

Źródło:

  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel