Sprawdź, czy wicedyrektor również podlega ograniczeniu podwójnego zatrudnienia

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego
Data publikacji: 1 marca 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Czy wicedyrektor szkoły podstawowej zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć, lecz korzystający ze zniżki godzin, może pracować dodatkowo w innej szkole od 1 września 2017 r.?
Odpowiedź: Tak, ale podjęcie zatrudnienia w drugiej szkole będzie wymagało zgody dyrektora szkoły macierzystej.
Czasowa obniżka pensum dla osoby zajmującej stanowisko kierowniczego nie oznacza redukcji wymiaru czasu pracy

Wątpliwości może wzbudzać kwalifikacja okresu, w którym nauczyciel zajmuje stanowisko kierownicze i z tego względu korzysta z obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć lub całkowitego zwolnienia z ich realizacji. Należy jednak stwierdzić, mimo obniżenia wymiaru zajęć lub zwolnienia nauczyciel taki nadal pozostaje w zatrudnieniu w dotychczasowym wymiarze zajęć, gdyż zamiast godzin zajęć realizuje w zakresie obniżki obowiązki kierownicze.

Nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze i korzystający w związku z tym z obniżenia pensum, pozostaje w zatrudnieniu w pełnym wymiarze zajęć.
Ograniczenie podwójnego zatrudnienia obejmuje też nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze

W okresie do 31 sierpnia 2019 r. nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć będzie mógł podjąć bądź kontynuować dodatkowe zatrudnienie na podstawie stosunku pracy w innej szkole wyłącznie za pisemną zgodą dyrektora szkoły wskazanej jako macierzysta. Naruszenie tego zakazu będzie uprawniało dyrektora szkoły macierzystej do rozwiązania stosunku pracy za 3-miesięcznym wypowiedzeniem z końcem roku szkolnego (art. 222 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe). Ograniczenie obejmuje również nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze.

Powyższy zakaz nie będzie natomiast obejmował nauczycieli przedmiotów teoretycznych w szkołach lub placówkach prowadzących kształcenie zawodowe oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz nauczycieli przedmiotów artystycznych w szkołach artystycznych (art. 222 ust. 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe).

Zakaz należy rozumieć w ten sposób, że brak zgody dyrektora szkoły macierzystej na nawiązanie stosunku pracy w innej szkole (w tym również niepublicznej) uprawnia tego dyrektora do rozwiązania stosunku pracy nauczyciela, który mimo braku zgody podjął lub kontynuował stosunek pracy w innej szkole. Innymi słowy, dyrektor szkoły macierzystej nie może zablokować zatrudnienia nauczyciela w drugiej szkole, ale może (choć nie musi) zastosować wobec tego nauczyciela sankcję w postaci zwolnienia go z pracy.

W związku z tym, że wicedyrektor będzie pozostawał w pełnym wymiarze zajęć, podjęcie przez niego zatrudnienia w innej szkole będzie wymagało zgody dyrektora szkoły podstawowej.
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel