Ograniczenie zatrudnienia w gimnazjum nie dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego
Data publikacji: 16 maja 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Nauczyciel pozostaje w zatrudnieniu w gimnazjum na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w wymiarze 12/18. W arkuszu organizacji pracy na rok szkolny 2017/2018 przewidziane są dla niego jedynie 4 godziny. Jak zgodnie z przepisami zmniejszyć mu wymiar zatrudnienia? Nauczyciel nie zgadza się na porozumienie stron.
Odpowiedź: Zmniejszenie wymiaru zajęć nauczyciela gimnazjum zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze zajęć następuje w drodze wypowiedzenia zmieniającego.
Nie tylko nauczyciel może być dyrektorem

Nauczycielowi gimnazjum zatrudnionemu na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć, którego dalsze zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć nie jest możliwe, dyrektor szkoły może zaproponować ograniczenie zatrudnienia (art. 225 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe).

W przypadku gimnazjum ograniczenie zatrudnienia stosuje się wobec:
  • nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania (w tym również przebywających już w stanie ograniczenia zatrudnienia),
  • nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć.
Wypowiedzenie zmieniające do końca maja

Natomiast w przypadku nauczycieli gimnazjum zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze zajęć w celu dalszej redukcji etatu należy zastosować wypowiedzenie warunków pracy i płacy (tzw. wypowiedzenie zmieniające).

Wypowiedzenie zmieniające polega na wręczeniu nauczycielowi pisemnej propozycji zmniejszenia wymiaru zajęć (art. 42 Kodeksu pracy). Propozycja powinna zawierać przyczyny zmniejszenia. Poza tym w wypowiedzeniu należy również pouczyć nauczyciela o prawie odwołania do sądu pracy. W razie odmowy przyjęcia przez nauczyciela zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli nauczyciela przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki - pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, nauczyciel może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

Z uwagi na konieczność upływu 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, który musi zakończyć się w dniu 31 sierpnia, wypowiedzenie zmieniające powinno być wręczone nauczycielowi gimnazjum najpóźniej 31 maja.
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel