Nowe rozporządzenie o awansie zawodowym nauczycieli

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 2 kwietnia 2013 r.
359f2297a70ac4e7d4c64edbaa8db2ca2db18642-large

27 marca 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013 r., poz. 393).

Zmiany porządkujące awans zawodowy nauczycieli

 Rozporządzenie wprowadziło zmiany do systemu awansu zawodowego nauczycieli będące konsekwencjami zmian wprowadzonych do ustawy - Karta Nauczyciela (na mocy ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), polegających na wykreśleniu z tych przepisów odpowiednio nauczycieli zatrudnionych w publicznych placówkach opiekuńczo - wychowawczych i ośrodkach adopcyjno - opiekuńczych, oraz porządkuje system prawa w zakresie przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. Pozostałe regulacje zawarte w nowym rozporządzeniu o awansie zawodowym nauczycieli są tożsame z przepisami dotychczasowych regulacji w tym zakresie.

 
W rozporządzeniu został zawarty przepis przejściowy, zgodnie z którym do postępowań wszczętych na podstawie wniosków o podjęcie postępowania egzaminacyjnego o postępowania kwalifikacyjnego złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się dotychczasowe przepisy.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Excel w praktyce Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel