Nowe rozporządzenie o awansie zawodowym nauczycieli

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 2 kwietnia 2013 r.
Poleć znajomemu
Nowe rozporządzenie o awansie zawodowym nauczycieli

27 marca 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013 r., poz. 393).

Zmiany porządkujące awans zawodowy nauczycieli

 Rozporządzenie wprowadziło zmiany do systemu awansu zawodowego nauczycieli będące konsekwencjami zmian wprowadzonych do ustawy - Karta Nauczyciela (na mocy ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), polegających na wykreśleniu z tych przepisów odpowiednio nauczycieli zatrudnionych w publicznych placówkach opiekuńczo - wychowawczych i ośrodkach adopcyjno - opiekuńczych, oraz porządkuje system prawa w zakresie przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. Pozostałe regulacje zawarte w nowym rozporządzeniu o awansie zawodowym nauczycieli są tożsame z przepisami dotychczasowych regulacji w tym zakresie.

 
W rozporządzeniu został zawarty przepis przejściowy, zgodnie z którym do postępowań wszczętych na podstawie wniosków o podjęcie postępowania egzaminacyjnego o postępowania kwalifikacyjnego złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się dotychczasowe przepisy.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel