Nowy nadzór pedagogiczny od 1 września

Data publikacji: 1 września 2017 r.
Poleć znajomemu
Nowy nadzór pedagogiczny od 1 września

W dniu dzisiejszym, czyli 1 września 2017 r., wchodzi w życie niezwykle istotne nowe rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego. Sprawdzamy, co nowego przewidziano w nadzorze.

Monitorowanie jako forma nadzoru pedagogicznego

Nowe rozporządzenie nadaje monitorowaniu działalności szkoły i placówki status formy nadzoru pedagogicznego. Zakres monitorowania działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innej statutowej szkoły i placówki będzie określany w planie nadzoru pedagogicznego.

Zmiana charakteru ewaluacji i wspomagania

Zmodyfikowano też charakter ewaluacji zewnętrznej. Otóż będzie to proces gromadzenia, analizowania i komunikowania informacji na temat wartości działań podejmowanych przez szkołę lub placówkę, mający na celu jedynie badanie a nie ocenę realizacji wymagań nakładanych na szkołę i placówkę zgodnie z Prawem oświatowym, a nie ocenę ich wykonania.

Z kolei w zakresie ewaluacji wewnętrznej wskazano, że konieczne jest uwzględnienie w tej formie nadzoru podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, o których mowa w art. 60 ust. 1 pkt 3 Prawa oświatowego.

Zmiany objęły również wspomaganie. Uregulowano jego nowy zakres:

  • przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej kontrolującego analiz wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli,
  • organizowanie konferencji i narad dla dyrektorów,
  • przekazywanie informacji o aktualnych problemach oświatowych oraz przepisach prawa dotyczących funkcjonowania szkół i placówek.

Zakres danych na platformie elektronicznej

Nowości przewidziano również w zakresie elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego. W nowych przepisach określono zakres danych dostępnych a platformie:

  • dane identyfikacyjne szkół i placówek (nazwa, typ szkoły i rodzaj placówki, adres siedziby, numer telefonu, numer faksu, adres strony internetowej, REGON, status publiczno-prawny),
  • informacje o działalności szkół i publicznych uzyskiwane w toku ewaluacji zewnętrznej (z ankiet i wywiadów),
  • wyniki i wnioski z ewaluacji zewnętrznych,
  • informacje uzyskane w trakcie kontroli planowych,
  • informacje dotyczące zakresu i wyników kontroli doraźnych,
  • informacje o działalności szkół i placówek uzyskane w wyniku monitorowania.
Nowe rozporządzenie stosuje się wobec szkół i placówek niepublicznych, z wyjątkiem regulacji dotyczących obowiązków dyrektora w związku ze sprawowanym przez niego nadzorem pedagogicznym.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1658).
Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel