Wynagrodzenie nauczycieli w roku szkolnym 2015/2016

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 2 lipca 2015 r.
Poleć znajomemu
Wynagrodzenie nauczycieli w roku szkolnym 2015/2016

1 września 2015 r. zmienia się rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli. Zmiana ta jednak nie przynosi podwyżek dla nauczycieli, lecz ma charakter czysto formalny. Wynagrodzenie to zostało ponownie utrzymane na dotychczasowym poziomie.

1 września 2015 r. zmienia się rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli. Zmiana ta jednak nie przynosi podwyżek dla nauczycieli, lecz ma charakter czysto formalny. Wynagrodzenie to zostało ponownie utrzymane na dotychczasowym poziomie.

Wynagrodzenie nauczycieli od 1.513 do 3.109 zł

Minister Edukacji Narodowej corocznie określa minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, nawet jeśli kwota bazowa, od której zależy płaca podstawowa w szkole, nie uległa zmianie. Od 1 września 2015 r. minimalne wynagrodzenie za pracę nauczycieli będzie wynosiło tak jak dotychczas (w zł):

Poziom wykształcenia

Stopnie awansu zawodowego

nauczyciel stażysta

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel mianowany

nauczyciel dyplomowany

Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym

2.265

2.331

2.647

3.109

Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym

1.993

2.042

2.306

2.707

Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych

1.759

1.802

2.024

2.366

Pozostałe wykształcenie

1.513

1.548

1.724

2.006

 

 
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 868).
 
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel