Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Analizy i interpretacje

Chcesz mieć pewność, że wykonujesz swoje zadania zgodnie z przepisami, a Twoja placówka jest dobrze zarządzana? Zapoznaj się z artykułami dotyczącymi analiz najnowszych przepisów oświatowych. W zakładce „Analizy i interpretacje” znajdziesz omówienie aktualnych, najważniejszych problemów szkół i placówek oświatowych. Wskazówki, przykłady oraz szerokie omówienie tematu sprawią, że rozwiążesz każdy problem w swojej szkole czy przedszkolu.

AdobeStock_334583027

Ponowne otwarcie szkół – od A do Z (aktualizacja)

Resort edukacji przewidział możliwość realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych w szkołach, począwszy od 25 maja 2020 r. Przewidziana zostanie również nowa forma wsparcia dla uczniów, tj. konsultacje indywidualne lub w małych grupach. Rozwiązania te mają być stosowane przynajmniej do 7 czerwca. Tak wynika z nowelizacji rozporządzeń przyjętych na czas pandemii. Podsumujmy, co wiemy na temat organizacji pracy szkół w najbliższych tygodniach.

f806e16b0b3d1b4fa1d5b27651b027a7f2d1f59a-xlarge(1)

Kto ustala terminy egzaminu poprawkowego i sprawdzianu w okresie pandemii

Przepisy obowiązujące w okresie pandemii nakazują dyrektorowi ustalenie warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności. Sprawdź, czy dotyczy to również terminów egzaminu i sprawdzianu.

b6cf45127f998bbe393a09e901715b7f0ff86e9f-xlarge(1)

Kalendarz dyrektora przedszkola: maj 2020

Dowiedz się, jakie obowiązki spoczywają na dyrektorze przedszkola w kwietniu. Poznaj również kalendarz świąt i uroczystości przedszkolnych.

47d0a073f8bb5987b75f8b100820e81a57aa588c-xlarge(1)

Ocena pracy do awansu dyrektora szkoły

Jednym z dokumentów załączanych do wniosku o wszczęcie postępowania na stopień nauczyciela dyplomowanego przez dyrektora szkoły jest ocena pracy z ostatnich 3 lat pracy. Czy to zawsze oznacza, że dyrektor musi mieć ocenę z okresu pełnienia tej funkcji?

adfbe0024c1b2d5c918c8488802ee9643bb1aa43-xlarge(1)

Dodatek za warunki pracy nauczycieli w okresie zdalnego nauczania – opinia MEN

Niektórzy nauczyciele, którzy przed ograniczeniem działalności placówek oświatowych otrzymywali dodatek za warunki trudne lub uciążliwe, zostali go pozbawieni w związku ze zdalnym prowadzeniem zajęć. Czy słusznie? Sprawdź, czy i kiedy wypłacać dodatek za warunki pracy w okresie epidemii koronawirusa. 

ce377a7f7f96c951b05fb89d2520e5552e1a833f-xlarge

Zdalne nauczanie – czy konieczne są zmiany w arkuszu organizacyjnym

Konieczność prowadzenia nauczania zdalnego wymaga zmian organizacyjnych. Jak daleko idących? Sprawdzamy, czy w okresie prowadzenia nauczania zdalnego dyrektor możne zmienić arkusz organizacyjny szkoły i zmniejszyć przydzielone nauczycielom nadgodziny poprzez zawieszenie prowadzenia godzin pozalekcyjnych.

97cd2ba5cfb5dfac54f79bdedb8f4bea1ba434d4-xlarge (1)

Wgląd w dokumentację nauczania i ingerencja organu prowadzącego w sprawy kadrowe – czy to legalne

Organ prowadzący ma pewne uprawnienia kontrolne w prowadzonych szkołach. Powstaje pytanie, czy uprawnienia te pozwalają na wgląd do dzienników lekcyjnych i innych zajęć, a także opinii i orzeczeń z poradni psychologiczno-pedagogicznej. W praktyce bowiem organy prowadzące często żądają takiego wglądu. Kolejną kontrowersyjną kwestią jest ingerencja organu prowadzącego w sprawy kadrowe szkoły Na tej podstawie organ prowadzący mógłby sugerować redukcję etatów niektórych nauczycieli np. pedagogów szkolnych. Sprawdź, czy organ prowadzący może mieć wgląd w dokumentację nauczania i na tej podstawie ingerować w sprawy kadrowe szkoły.

ddc77dc1dbb74d3ce5956893e990932b0edfe079-large

Warto przyjąć regulamin edukacji zdalnej zgodnej z RODO

To dyrektor szkoły odpowiada za organizację kształcenia na odległość. Ponosi on również odpowiedzialność za bezpieczne przetwarzanie danych osobowych uczniów. W tym zakresie warto wprowadzić stosowne wytyczne, które mogą przybrać postać regulaminu.

eaef0e5f9c75181fd44140903a719ffe225b8b78-xlarge (1)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych można ustalić na nowo

W związku ze zmianą terminów egzaminów w roku szkolnym 2019/2020, dyrektor może zmienić ustalone wcześniej dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Sprawdź, jak to zrobić.

2154696b2d8536a284835937af514405fdc2aaab-xlarge (1)

Kształcenie na odległość – jak rozwiązać problem z aktywnością ucznia

Niestety powszechnym problemem w okresie zawieszenia funkcjonowania jednostek oświaty jest brak aktywności uczniów podczas zajęć zdalnych. Zdarza się nawet, że nauczyciele przez długi okres nie są w stanie nawiązać kontaktu z uczniami i ich rodzicami. Jednocześnie nauczyciele w tym czasie nie mogą wypełniać dzienników lekcyjnych i wpisywać nieobecności. Tymczasem brak aktywności może świadczyć nawet o uchylaniu się od obowiązku szkolnego. Jak zatem rozwiązać ten problem?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel