Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Analizy i interpretacje

Chcesz mieć pewność, że wykonujesz swoje zadania zgodnie z przepisami, a Twoja placówka jest dobrze zarządzana? Zapoznaj się z artykułami dotyczącymi analiz najnowszych przepisów oświatowych. W zakładce „Analizy i interpretacje” znajdziesz omówienie aktualnych, najważniejszych problemów szkół i placówek oświatowych. Wskazówki, przykłady oraz szerokie omówienie tematu sprawią, że rozwiążesz każdy problem w swojej szkole czy przedszkolu.

Zmniejszenie etatu na wniosek nauczyciela mianowanego

Obniżenie etatu na wniosek nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania

Nie zawsze nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowanie chce lub może pracować w pełnym wymiarze zajęć. Sprawdź, czy i w jaki sposób można zmniejszyć wymiar zatrudnienia na wniosek nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania.

0802c19761b46a04eab8a49c0a39eb4269ba435a-xlarge (2)

Dowóz dzieci do szkoły w dobie pandemii

Czy w związku z wystąpieniem COVID-19 zasady sanitarne w czasie dowożenia dzieci do szkół są takie same jak w przypadku transportu zbiorowego? Czy możliwość zapewnienia transportu bez udziału innych osób (tylko uczniowie i opiekun) zwalniają z obowiązku stosowania się do przepisów stanowiących, że ilość przewożonych osób nie może przekroczyć połowy miejsc siedzących? Sprawdzamy, czy obecna sytuacja ma wpływ na zasady dowozu.

5efcea8fe8359575948a435cd0760b533a395211-xlarge(1)

Przyjęcie 2,5 latka do przedszkola w czasie pandemii

Przepisy pozwalają na przyjmowanie 2,5 latków do oddziału przedszkolnego. Czy ta sytuacja zmieniła się z uwagi na pandemię? Sprawdzamy, czy aktualnie nadal można przyjmować dzieci w tym wieku do przedszkola.

korona

Maseczki lub przyłbice dla uczniów – czy mogą być wprowadzone

Czy skoro dyrektor wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, to może wprowadzić dla uczniów i wszystkich pracowników szkoły obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic na przerwach? Z uwagi na brak regulacji, które wzbraniałyby wprowadzenie obowiązku noszenia maseczek przez uczniów podczas przerw, taki obowiązek wydaje się możliwy do wprowadzenia. Szczegóły w artykule.  

619916619c24a059fc646befc687505e7064d558-xlarge (1)

Limit umów o pracę w szkole – jak liczyć

Różnorodność podstaw prawnych zatrudniania pracowników w szkołach i przedszkolach powoduje, że inaczej liczy się limit umów o pracę zawieranych na czas określony nauczycieli, a inaczej pozostałych pracowników. Poznaj zasady liczenia limitów umów terminowych oraz konsekwencje ich przekroczenia, a także skorzystać ze wzorów dokumentów oraz kalkulatora limitu umów o pracę zawieranych na podstawie Kodeksu pracy.

3b4373202d48d0033cdec8baec0c9ae8bf8a8bf4-xlarge

Pracownicy 60+ w szkole – czy można ich zatrudnić, czy mogą dalej pracować

W wytycznych GIS dotyczących COVID - 19 znajduje się zalecenie dotyczące ochrony przed zarażeniem koronawirusem pracowników powyżej 60  roku życia. Sprawdź, czy w tym świetle możliwe jest zatrudnienie nauczyciela – emeryta oraz kontynuacja pracy przez innych nauczycieli w wieku powyżej 60 roku życia. Przekonaj się, jak rozumieć tę wytyczną GIS.

9c2297ae9e33b2a27c1eaac2d0f5b31c5b5fd041-xlarge (2)

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze – co musi, a co może zawierać

Nabór na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w szkole i przedszkolu wymaga przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru. Sprawdź, jakie informacje należy, a jakie można zamieścić w ogłoszeniu o konkursie.

23c796cee99838b4340615b909b29a1f24a9b5f8-xlarge (1)

Jak postąpić, gdy uczennica zajdzie w ciążę

W przypadku gdy uczennica jest w ciąży, konieczne jest zapewnienie jej takich udogodnień, by mogła ona w miarę możliwości zaliczyć zajęcia. Sprawdź, jakie kroki należy podjąć względem takiej osoby.

ceedca5e27ac48e7f238dcb37f8cbf0fe7d32e5c-xlarge (2)

Kilka słów o przeglądach w szkole i przedszkolu

Każdy obiekt budowlany, w tym także budynek użyteczności publicznej przeznaczony na potrzeby oświaty, jakim jest budynek szkoły lub przedszkola, powinien być użytkowany w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywany w należytym stanie technicznym i estetycznym. Podczas jego użytkowania nie należy dopuszczać do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. Aby zapewnić utrzymanie obiektu w należytym stanie technicznym i przeciwdziałać nieuzasadnionemu pogarszaniu się jego właściwości konieczne jest poddawanie go okresowym kontrolom. 

dokument

Wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron - podstawa prawna w świadectwie pracy

Podstawa prawna ustania zatrudnienia z inicjatywy nauczyciela jest uzależniona od tego, jak faktycznie doszło do rozwiązania umowy – czy nauczyciel złożył wypowiedzenie stosunku pracy czy też zawarto porozumienie stron. Nie ma możliwości, by jednocześnie było to jedno i drugie. Sprawdź, co wpisać w świadectwie pracy, m.in. gdy po dokonaniu wypowiedzenia ustalono wcześniejszy termin zakończenia stosunku pracy.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel