Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Analizy i interpretacje

Chcesz mieć pewność, że wykonujesz swoje zadania zgodnie z przepisami, a Twoja placówka jest dobrze zarządzana? Zapoznaj się z artykułami dotyczącymi analiz najnowszych przepisów oświatowych. W zakładce „Analizy i interpretacje” znajdziesz omówienie aktualnych, najważniejszych problemów szkół i placówek oświatowych. Wskazówki, przykłady oraz szerokie omówienie tematu sprawią, że rozwiążesz każdy problem w swojej szkole czy przedszkolu.

korona 5

Nauczanie domowe w czasie pandemii

W czasie pandemii rodzice mogą rozważać edukację domową dziecka. Sprawdzamy, czy w takiej sytuacji do wniosku o takie nauczanie konieczne jest dołączenie opinii porady psychologiczno-pedagogicznej.

Przerwa w zatrudnieniu a awans zawodowy nauczyciela

Warunek bycia nauczycielem by uzyskać wyższy stopień awansu zawodowego – na dzień złożenia wniosku czy wydawania decyzji

Postępowanie egzaminacyjne i kwalifikacyjne może być wszczęte wyłącznie wobec osoby, która jest zatrudniona na stanowisku nauczyciela na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela. Sprawdź, jaki jest decydujący moment, w którym trzeba spełniać ten warunek, by móc ubiegać się o wyższy stopień awansu zawodowego.

dc0bf6e1ea8c4341125afb602a70cd8b1b3ce4de-xlarge(1)

Zamknięcie szkół i przedszkoli – co zrobić z przeterminowaną żywnością i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi

W związku z zamknięciem szkół i przedszkoli produkty spożywcze znajdujące się w magazynach żywieniowych mogły stać się przeterminowane. Poza tym znaczna część środków przeznaczona na zakup produktów żywnościowych w wyniku zamknięcia mogła pozostać niewykorzystana Sprawdź, jak co w takiej sytuacji należy zrobić z żywnością, w przypadku której minął termin ważności do spożycia i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi.

acc0adbd5daf52798d6f5245310e053ee47f173a-xlarge(1)

Awans na dyplomowanego po objęciu stanowiska dyrektora – terminy i wymagane dokumenty

Nauczyciele, którym w czasie trwania stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego powierzono stanowisko dyrektora placówki nie kończą stażu 31 maja. Sprawdź, kiedy w takiej sytuacji upływa wymagany okres pełnienia funkcji dyrektora i jakie dokumenty załączyć do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego ze ścieżki dyrektorskiej.

sprawdzanie dokumentów

Uniknij 9 błędów w regulaminie pracy

Regulamin pracy jest bardzo ważnym dokumentem, regulującym prawa i obowiązki dyrektora oraz innych pracowników szkoły. Nie rzadko jednak zapisy regulaminu są niezgodne z prawem bo np. niewłaściwie są określone zasady wypłacania wynagrodzenia czy przewidywane są kary pieniężne za inne przewinienia niż wprost wymienione w przepisach. Tego wszystkie robić nie wolno! Co jeszcze należy wiedzieć i jak zmienić zapisy na prawidłowe? Zapraszam do lektury!

Przeliczanie urlopu na godziny

Przeliczanie urlopu na godziny - 6 praktycznych przykładów

Dzień urlopu dniowi urlopu nie równy. O tym, ile faktycznie pracownik wykorzystał urlopu wypoczynkowego zdecyduje to, ile godzin miał do przepracowania w danym dniu. Sprawdzamy, jak w praktyce przeliczać urlop na godziny, czemu pracownik zatrudniony na pół etatu może być nieobecny w pracy więcej niż 26 razy oraz co zrobić, gdy do wykorzystania zostanie np. 1 godzina urlopu.

7612177422176553b31597c18ec718d9db60e4da-original

Zmiana na stanowisku kierownika gospodarczego - podpowiadamy jak prawidłowo przekazać obowiązki

W sytuacji zmiany na stanowisku kierownika gospodarczego należy zorganizować przekazanie obowiązków przez osobę ustępującą – osobie obejmującej stanowisko. Żaden  przepis prawa nie precyzuje w jaki sposób i w jakiej formie ma nastąpić przekazanie – zależy to od decyzji dyrektora szkoły oraz zakresu czynności przypisanych do tego stanowiska w danej szkole. Przedstawiamy przykładowy protokół zdawczo-odbiorczy, który pomoże sprawnie i prawidłowo wywiązać się z zadania.

Pierwszy urlop niepełnosprawnego zawsze w całości

Dodatkowe uprawnienia niepełnosprawnych pracowników szkoły - ważne wytyczne

Stopień niepełnosprawności pracownika wyznacza ilość i formę dodatkowych uprawnień. Należą do nich np. obniżona norma czasu pracy, prawo do dodatkowego urlopu czy zwolnienie od pracy na czas wykonywania badań specjalistycznych. Osoba zarządzająca placówką musi znać te przepisy i stosować je do swoich pracowników. Sprawdzamy, co dokładnie trzeba zapewnić pracownikom niepełnosprawnym zatrudnionym w szkole, a czego z kolei nie mogą żądać.

kask, wiertarka, rękawice

Przydział odzieży roboczej i środków ochrony - 8 zadań kierownika gospodarczego

Konieczne jest opracowanie zasad i organizacji przydzielania pracownikom szkoły odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.  Przeczytaj, kto może mieć własną odzież, a komu należy ją dostarczyć oraz jakich 8 zadań ma kierownik gospodarczy w związku z koniecznością zapewnienia odzieży roboczej.

5220b5ae476680fb7892eb5126a3359af6540f32-xlarge(1)

Wicedyrektor w składzie komisji konkursowej na dyrektora szkoły

Wieloosobowy skład komisji konkursowej na dyrektora szkoły powinien gwarantować obiektywność postępowania konkursowego. Sprawdź, czy w komisji konkursowej może wchodzić wicedyrektor lub inna osoba podległa lub powiązana z kandydatem na dyrektora szkoły.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel