Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Analizy i interpretacje

Chcesz mieć pewność, że wykonujesz swoje zadania zgodnie z przepisami, a Twoja placówka jest dobrze zarządzana? Zapoznaj się z artykułami dotyczącymi analiz najnowszych przepisów oświatowych. W zakładce „Analizy i interpretacje” znajdziesz omówienie aktualnych, najważniejszych problemów szkół i placówek oświatowych. Wskazówki, przykłady oraz szerokie omówienie tematu sprawią, że rozwiążesz każdy problem w swojej szkole czy przedszkolu.

rozliczanie dotacji w przedszkolu 2019

Rozliczanie wynagrodzenia nauczyciela prowadzącego zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi i zdrowymi od 1 stycznia 2019 r.

Wprowadzenie obowiązku odrębnego rozliczania dotacji otrzymywanej na dzieci niepełnosprawne oznacza konieczność zmiany sposobu rozliczania wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia zarówno z dziećmi posiadającymi orzeczenie, jak i dziećmi zdrowymi. Dowiedz się, jakie zasady stosować.

dotacje na dzieci niepełnosprawne 2019

Po 1 stycznia zdrowe dzieci nie powinny korzystać z pomocy i materiałów zakupionych z dotacji na dzieci niepełnosprawne

Od nowego roku 2019 cała kwota dotacji przekazanej na dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego musi być przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z realizacją zawartych w nim zaleceń. Czy to oznacza, że dzieci zdrowe nie powinny korzystać ze sprzętów i pomocy dydaktycznych zakupionych z dotacji na dzieci niepełnosprawne?

c94b5350140f0f77b1080f1d1a49fdb29b8610bc-xlarge

Wyrównanie płacy nauczyciela do minimalnego wynagrodzenia za pracę

Nauczyciele o najniższym stopniu awansu zawodowego, najkrótszym stażu pracy i najniższych kwalifikacjach mogą nie osiągnąć minimalnego wynagrodzenia za pracę. Sprawdź, jakie składniki wynagrodzenia nauczyciela są wliczane do płacy minimalnej.  

wystawianie ocen za nieobecnego nauczyciela

Kto wystawia oceny za nieobecnego nauczyciela

Przepisy oświatowe nie regulują wprost kwestii wystawiania ocen klasyfikacyjnych (śródrocznych i rocznych) za nieobecnego nauczyciela. Co do zasady obowiązek ten powinien wypełnić nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne za nieobecnego nauczyciela. Sprawdzamy szczegóły!

wynajem pomieszczeń przedszkolnych

Na jakich zasadach można wynajmować pomieszczenia przedszkolne

Jedną z metod pozyskiwania środków na pokrywanie wydatków związanych z funkcjonowaniem placówki przedszkolnej może być wynajmowanie pomieszczeń podmiotom zewnętrznym. Podpowiadamy, jakie warunki muszą być spełnione, aby było to możliwe.

Niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę na czas określony

TK: Niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę na czas określony umożliwi żądanie przywrócenia do pracy

Pracownicy objęci ochroną przedemerytalną, z którymi niezgodnie z prawem rozwiązano umowę o pracę zawartą na czas określony mogą żądać uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy – jak wynika z Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 12 grudnia 2018 r.

c86c212e4a979f2f65a370e51993aa307ad1de8a-xlarge

Wniosek o urlop dla poratowania zdrowia – kiedy najlepiej złożyć

Nauczyciele, którzy rozważają skorzystanie z urlopu zdrowotnego, muszą złożyć wniosek o jego udzielenie z odpowiednim wyprzedzeniem. Procedura udzielania urlopu dla poratowania zdrowia może się przeciągnąć, jeżeli dyrektor lub nauczyciel złoży odwołanie od orzeczenia lekarskiego. Sprawdź, kiedy najlepiej wnioskować o urlop zdrowotny.

zwolnienia lekarskie od grudnia 2018

Papierowe zwolnienia lekarskie już tylko w dwóch przypadkach

Od 1 grudnia 2018 r. zwolnienia lekarskie wystawiane są w systemie informatycznym, co oznacza, że pracownik nie ma już obowiązku przedłożenia papierowej wersji zwolnienia w  celu usprawiedliwienia nieobecności w pracy. Są jednak dwa przypadki, w których papierowe zwolnienia nadal będą stosowane. Sprawdź jakie.

dotacja na uczniów niepełnosprawnych 2019

Na co można przeznaczyć środki z dotacji na uczniów niepełnosprawnych w 2019 roku

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązek wydatkowania otrzymywanej dotacji na ucznia niepełnosprawnego w całości na kształcenie specjalne obejmie wszystkie dotowane przedszkola, szkoły i placówki. Na co będzie można wydatkować środki na osoby niepełnosprawne, a jakie wydatki są niedozwolone? Sprawdzamy przepisy.

urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy nie przepada z końcem roku

Wbrew doniesieniom medialnym, urlopu wypoczynkowego za 2018 r. trzeba udzielić do 30 września 2019 r. Urlop ten nie przepada ani nie ma możliwości zastąpienia go ekwiwalentem.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel