Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Analizy i interpretacje

Chcesz mieć pewność, że wykonujesz swoje zadania zgodnie z przepisami, a Twoja placówka jest dobrze zarządzana? Zapoznaj się z artykułami dotyczącymi analiz najnowszych przepisów oświatowych. W zakładce „Analizy i interpretacje” znajdziesz omówienie aktualnych, najważniejszych problemów szkół i placówek oświatowych. Wskazówki, przykłady oraz szerokie omówienie tematu sprawią, że rozwiążesz każdy problem w swojej szkole czy przedszkolu.

wynagrodzenie w umowie o pracę nauczyciela

Wynagrodzenie nauczyciela, który złożył wniosek o wszczęcie postępowania awansowego po 30 czerwca

Termin wydania decyzji w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielowi oraz zmiana wysokości wynagrodzenia z tego tytułu uzależniona jest od tego kiedy nauczyciel złożył wniosek o wszczęcie postępowania. Sprawdź, jakie wynagrodzenie ustalić w umowie o pracę nauczycielowi, który złożył ten wniosek po 30 czerwca a uzyskał stopień awansu do 31 sierpnia.

09bdc8c45ce72914ddb3a4876f2e616ccf95e3e9-xlarge(1)

Co z uczniem, który nie przystąpi do egzaminu w terminie podstawowym i dodatkowym

Może zdarzyć się, że uczeń z powodu choroby nie przystąpi do egzaminu ósmoklasisty ani w terminie podstawowym, ani dodatkowym. Powstaje wówczas pytanie, jak postąpić względem takiego ucznia.

oskładkowanie nagrody jubileuszowej

Składki na ZUS od nagrody jubileuszowej przyznanej przed upływem 5 lat

Podstawy wymiaru składek nie stanowią m.in. nagrody jubileuszowe,które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat. Co jednak, gdy nagroda jubileuszowa w szkole została wypłacona przed upływem 5 lat od wypłacenia poprzedniej nagrody?

ecdf1798606e461a04a3c2623acce1ebd1ba3c54-large

Edukacja domowa – co z dokumentacją nauczania, jakie są uprawnienia ucznia

W najbliższym czasie z uwagi na zagrożenie pandemią można spodziewać się popularyzacji edukacji domowej. Wdrożenie edukacji domowej może rodzić wątpliwości dotyczące dokumentacji nauczania w szczególności listy uczniów. Powstaje też pytanie, czy uczeń „domowy” powinien otrzymać darmowe podręczniki?

7df075ee8a69547ae4e5e6f10091d6524b06dafb-xlarge(4)

Uzależnienie w umowie o pracę wymiaru zatrudnienia nauczyciela od treści arkusza

Nauczyciele zatrudnieni na część etatu często mają zmieniane warunki zatrudnienia z uwagi na zmienną liczbę godzin przewidzianych dla nich w arkuszu. A co gdyby umowa o pracę zawierała zapis, że  "szczegółowy wymiar czasu pracy odpowiada przyjętemu na dany rok arkuszowi organizacji pracy szkoły oraz wprowadzanych do niego w trakcie roku szkolnego zmian"?  

491cb55bba9b58cc448f9081d23ffea44f12869b-xlarge

Dzień wolny za święto dla nauczycieli

Nauczyciele zatrudnieni w placówkach nieferyjnych oraz pełniący funkcje kierownicze w szkołach feryjnych korzystają z urlopu w dniach roboczych. Nie ma to jednak wpływu na zasady rozliczania ich czasu pracy w tym m.in. nie daje prawa do dnia wolnego za święto.  

1f312d6b52a22f782a7ef421ee6bcf127862e9fd-xlarge(1)

Prawo do urlopu wypoczynkowego po okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków

Okres zawieszenia w pełnieniu obowiązków służbowych nauczyciela w okresie planowanego urlopu rodzi wątpliwości czy urlopu tego należy udzielić, gdy nauczyciel wróci do pracy. Inaczej prawo do urlopu po okresie zawieszenia będzie wyglądało w przypadku placówki feryjnej a inaczej w przypadku placówki nieferyjnej (tj. np. przedszkola). Poznaj szczegóły.

57a112d77ed30aff859df0ad977a2f23725255b9-xlarge

Nauczycielom szkół nie można ograniczyć urlopu do 8 tygodni

Nauczyciele zatrudnieni w placówkach feryjnych mają prawo do urlopu w wymiarze ferii i w czasie ich trwania. Przeliczenie urlopu na tygodnie następuje wyłącznie, gdy nauczyciel nie wykorzystał urlopu w tym okresie (urlop uzupełniający) lub nie będzie mógł wykorzystać z uwagi na ustanie zatrudnienia (ekwiwalent za urlop). Nie można nauczycielom zatrudnionym w okresie wakacji ograniczyć prawa tylko do 8 tygodni urlopu.

1743f2a8a675c95843bb304bf90cc52e76a46945-xlarge(1)

Niezrealizowanie planu rozwoju zawodowego a możliwość przedłużenia stażu

Czasami, mimo odbycia stażu na wyższy stopień awansu zawodowego, nauczycielowi nie udaje się zrealizować wszystkich zadań ustalonych w planie rozwoju zawodowego. Sprawdź, czy nauczyciel może w takiej sytuacji przedłużyć staż.

764446a90c1cc3c66c3d0eb2b1146e5bdf5067f3-xlarge(1)

Edukacja zdalna – czy można korzystać z materiałów dostępnych w sieci

Do prowadzenia zajęć zdalnych mogą zostać wykorzystane materiały udostępnione na stronie epodreczniki.pl, materiały prezentowane w publicznej telewizji i radiofonii, ale również materiały inne materiały, wskazane przez nauczyciela (§ 2 rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r.). Czy zatem nauczyciel może wykorzystać materiały dostępne w sieci, w tym w serwisie YouTube, dla prowadzenia zdalnego nauczania?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel