Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Czas pracy pracowników niepedagogicznych

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące rozliczania czasu pracy pracowników niepedagogicznych. Wszystko na temat pracy w godzinach nadliczbowych, równoważnego system czasu pracy, zasad oddawania dnia wolnego za święto w jednym miejscu!

Przerwy w pracy pracownika zatrudnionego na cały etat

Pytanie: Jaka długość przerwy przysługuje pracownikowi administracji i obsługi w ciągu 8-godzinnego dnia pracy?

Dla kogo dzień wolny za 26 grudnia 2020 r.

Pytanie: 26 grudnia 2020 r. jako dzień świąteczny wypada zarazem w sobotę. Czy dyrektorzy i nauczyciele mogą skorzystać z dnia wolnego za święto wypadające w sobotę?

Równoważny czas pracy dla pracowników obsługi

Równoważny czas pracy dla pracowników obsługi

W wielu szkołach dyrektorzy mogą rozważać wprowadzenie równoważnego czasu pracy dla pracowników obsługi. Może być to podyktowane m.in. chęcią usprawnienia organizacji szkoły albo kwestiami związanymi z bezpieczeństwem pracowników (minimalizacja ryzyka zakażenia COVID-19). Sprawdź, jak wprowadzić równoważny czas pracy u pracowników obsługi i z czym on się wiąże.

Jak wprowadzić ruchomy czas pracy

Pytanie: Dyrektor przedszkola chce wprowadzić u pracowników system ruchomego czasu pracy. Czy konieczne jest w związku z tym zawarcie porozumienia z organizacjami związkowymi? Jeden z pracowników jest zrzeszony w organizacji związkowej

Dodatkowy dzień wolny za święto po urlopie rodzicielskim

Pytanie: Pracownica administracji przebywa na urlopie rodzicielskim. Czy przysługuje jej dodatkowy dzień wolny za święto wypadające w sobotę?

Skrócenie tygodnia pracy pracownika do 4 dni

Pytanie: Czy pracownik administracji zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy może pracować 4 dni w tygodniu po 10 godzin?

Realizacja pełnego etatu w ciągu 4 dni tygodnia

Pytanie: Czy księgowa zatrudniona na pełny etat może pracować 4 dni w tygodniu po 10 godzin dziennie?   

Obniżenie czasu pracy w związku z przedłożeniem orzeczenia o niepełnosprawności

Pytanie: Sprzątaczka przedłożyła orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, które zostało wydane 2 miesiące temu. Od kiedy należy obniżyć jej dobowy wymiar czasu pracy? 

Obowiązkowa przerwa w pracy – kiedy i w jakim wymiarze przysługuje

Pytanie: Jakie przerwy w pracy w ciągu dnia przysługują pracownikom obsługi i administracji pracujących na: 1/2 etatu ( godziny pracy 7.30-11.30) , 7/8 etatu ( godziny pracy 8.00-15.00) i całym etacie (8.00 do 16.00) ?

Praca w nadgodzinach tylko za zgodą pracodawcy

Pytanie: Sekretarz szkoły, który jest zatrudniony na pół etatu, często zostaje w pracy po godzinach tłumacząc, że nie wyrabia się z obowiązkami. Dyrektor szkoły nie wymaga, by sekretarz pracował ponad podstawowy czas pracy. Pracownik żąda dnia wolnego za przepracowane nadgodziny. Czy słusznie?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel