Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Analizy i interpretacje

Chcesz mieć pewność, że wykonujesz swoje zadania zgodnie z przepisami, a Twoja placówka jest dobrze zarządzana? Zapoznaj się z artykułami dotyczącymi analiz najnowszych przepisów oświatowych. W zakładce „Analizy i interpretacje” znajdziesz omówienie aktualnych, najważniejszych problemów szkół i placówek oświatowych. Wskazówki, przykłady oraz szerokie omówienie tematu sprawią, że rozwiążesz każdy problem w swojej szkole czy przedszkolu.

Przerwa w zatrudnieniu a awans zawodowy nauczyciela

Warunek bycia nauczycielem by uzyskać wyższy stopień awansu zawodowego – na dzień złożenia wniosku czy wydawania decyzji

Postępowanie egzaminacyjne i kwalifikacyjne może być wszczęte wyłącznie wobec osoby, która jest zatrudniona na stanowisku nauczyciela na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela. Sprawdź, jaki jest decydujący moment, w którym trzeba spełniać ten warunek, by móc ubiegać się o wyższy stopień awansu zawodowego.

Prywatne przedszkole

Dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego w przedszkolu na rok szkolny 2019/2020

Wszystkie zmiany w przepisach prawa oświatowego pociągają za sobą konieczność aktualizowania dokumentów wykorzystywanych w codziennej pracy przedszkola. Dotyczy to także licznej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 2019/2020. Sprawdź, jakich dokumentów potrzebujesz i pobierz aktualne wzory i przykłady.

Przedszkole © FotoChannels / Glow Image

Rekrutacja do przedszkola na rok 2019/2020 - harmonogram czynności dyrektora o komisji rekrutacyjnej

Rekrutację do przedszkoli na rok 2019/2020 należy przeprowadzić z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo. Skorzystaj z praktycznej tabeli, w której zilustrowano przebieg tegorocznego postępowania rekrutacyjnego rok po kroku.

Kara dla nauczyciela

Rola organu prowadzącego przy przeniesieniu nauczyciela do innej szkoły

Przeniesienie nauczyciela do innej szkoły to dla nauczyciela możliwość kontynuacji pracy u innego pracodawcy, a dla szkoły zatrudniającej nauczyciela możliwość zmniejszenia zatrudnienia bez konieczności wypłacenia odprawy. Przekonaj się, czy przeniesienie nauczyciela do innej szkoły wymaga zgody organu prowadzącego.

Dyrektor przedszkola nie pobierze wyższych opłat za udział dziecka w zajęciach dodatkowych

Jeden organ prowadzący dla kliku przedszkoli – jak rozliczać dotację wykorzystaną na pokrycie kosztów wspólnych

Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest zawsze udzielana na konkretne przedszkole, szkołę lub placówkę, które zobowiązane są do przestrzegania szczególnych zasad wydatkowanie i rozliczania otrzymanych środków. Rozliczanie wydatków może stanowić problem w sytuacji prowadzenia kilku przedszkoli lub zespołu szkolno-przedszkolnego przez jeden organ prowadzący. Dowiedz się, jak rozliczać wydatki wspólne dla kilku jednostek prowadzących przez ten sam podmiot.

Prywatne przedszkole

Pomoc dla dzieci nieposługujących się językiem polskim – jakie wsparcie można zapewnić w przedszkolu

Organ prowadzący przedszkole nie ma obowiązku organizowania nauki języka polskiego dla dzieci, które nie posługują się tym językiem albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki. Nie oznacza to jednak, że przedszkole jest zwolnione z obowiązku zapewnienia takiemu dziecku odpowiedniego wsparcia. Sprawdź, jakie działania należy podjąć.

Zwolnienia z tzw. przyczyn organizacyjnych nie dotyczą wszystkich nauczycieli.

Tryb zwolnienia z pracy nauczycieli w szkołach z oddziałami gimnazjalnymi

Wkrótce nadejdzie maj a wraz z nim możliwa jest redukcja etatów w szkołach. W tym roku obowiązują jeszcze dwie procedury zwalniania nauczycieli – jedna z Karty Nauczyciela a druga z przepisów wprowadzających ustawę – Prawo Oświatowe. Którą z nich stosować w szkołach z oddziałami gimnazjalnymi?

ojciec/nauczyciel pochylony nad dziewczynką

Jak zweryfikować czy nauczyciel posiada kwalifikacje do pracy z dziećmi objętymi kształceniem specjalnym

Dokonując szczegółowej oceny kwalifikacji nauczycieli w przedszkolach dyrektor powinien mieć na uwadze fakt, iż zatrudnienie nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje podlega nadzorowi pedagogicznemu. W przedszkolach nie samorządowych organ dotujący może też zakwestionować pokrycie wynagrodzenia z części dotacji na dzieci niepełnosprawne, jeśli uzna, nauczyciel nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych.

Przedszkole © FotoChannels / Glow Image

Zajęcia rozwijające dzieci w przedszkolu publicznym

Nauczycieli przedszkoli także obowiązuje realizacja tzw. zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych, a zatem możliwe jest organizowanie dodatkowych zajęć uwzględniających zainteresowania i potrzeby dzieci w ramach otrzymywanego wynagrodzenia i 40-godzinnego czasu pracy.

Polskie pieniądze

11 wydatków, których przedszkole niepubliczne nie pokryje z dotacji

Przepisy ustawy o finansowaniu zadań oświatowych nie precyzują katalogu wydatków, które mogą lub nie mogą być pokryte z dotacji dla przedszkoli niepublicznych. Rozstrzygnięcie tego problemu w poszczególnych przypadkach może więc wzbudzać wątpliwości, których rozwianie jest niezwykle istotne, jako że finansowanie niewłaściwych wydatków z dotacji będzie uznane za wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem. W konsekwencji przedszkole będzie musiało zwrócić dotację. Sprawdź, które wydatki są najczęściej kwestionowane.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel