"Uczeń - rodzic - nauczyciel. Dobra zmiana" - zbliża się ogólnopolska debata o oświacie

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 5 lutego 2016 r.
Poleć znajomemu

W artykule z 20 stycznia 2016 roku informowaliśmy o zmianach w przepisach oświatowych proponowanych przez minister edukacji narodowej oraz przewidywanej debacie na temat reformy systemu oświaty. Podczas konferencji prasowej minister zdradziła nowe informacje na temat planowanej debaty.

Debata w wymiarze ogólnopolskim

Debata nad reformą systemu oświaty zgodnie z zapowiedziami ma odbyć się przede wszystkim na szczeblu centralnym z udziałem ekspertów. Zespół 1 840 specjalistów utworzą zarówno nauczyciele jak i nauczyciele akademiccy, wytypowani przez ministerstwo w oparciu o kryterium doświadczenia zawodowego.

Eksperci będą pracować w 16 grupach zajmujących się następującymi tematami:

 • kształcenie ogólne i zawodowe,
 • organizacja nadzoru pedagogicznego,
 • nowy awans zawodowy,
 • system egzaminów zewnętrznych,
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli,
 • finansowanie zadań oświatowych w samorządach,
 • podstawy programowe kształcenia ogólnego,
 • nauczanie wczesnoszkolne,
 • wychowanie przedszkolne,
 • organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • miejsce historii w szkole,
 • wychowanie fizyczne,
 • rodzic w szkole,
 • wychowawcza rola szkoły,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Prace także na szczeblu regionalnym

Poza pracami w grupach eksperckich minister planuje przeprowadzenie 16 debat wojewódzkich. Na szczeblu województwa debaty mają dotyczyć:

 • szkolnictwa specjalnego,
 • kształcenia zawodowego,
 • finansowania,
 • bezpieczeństwa.
Każda z grup tematycznych ma przypadać na 4 województwa i konkretny miesiąc. W debatach wojewódzkich przewiduje się udział nie tylko ekspertów, ale również rodziców, uczniów i pracowników samorządów.

Start w lutym

Minister zapowiada rozpoczęcie debat wojewódzkich i ogólnopolskiej już w lutym 2016 r., a ich zakończenie planuje na lipiec. Rezultatem prac będzie projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który ma zostać przedstawiony we wrześniu.

O przebiegu prac będzie można dowiedzieć się ze specjalnie utworzonej strony internetowej. Minister zapewnia, że za pośrednictwem tej strony będzie można przesyłać swoje uwagi, wnioski i spostrzeżenia odnośnie potrzeby zmian.

Źródło:

 • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).
Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel