Nowe stawki wynagrodzenia dla egzaminatorów za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 2 lutego 2015 r.
Poleć znajomemu
Nowe stawki wynagrodzenia dla egzaminatorów za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Zmienią się zasady wynagradzania egzaminatorów sprawdzających, oceniających i obserwujących część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Nowelizacja ma uporządkować dotychczasowe przepisy.

Wynagrodzenie za część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Podstawą ustalenia wynagrodzenia egzaminatorów jest minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra oraz przygotowanie pedagogiczne – aktualnie 3.109 zł (dalej jako: stawka). Projekt rozporządzenia nowelizuje zasady wynagradzania egzaminatorów za część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, określając wynagrodzenie:

  • egzaminatorów obserwujących i ocieniających część praktyczną egzaminu, którego rezultatem jest wyrób lub usługa – za udział w jednej zmianie egzaminu egzaminator otrzyma 5,809% stawki;
  • za sprawdzenie i ocenę jednej pracy egzaminacyjnej w części praktycznej, jeżeli jedynym rezultatem jest dokumentacja - 0,968% stawki za każdą sprawdzoną pracę.
  • egzaminatora będącego przewodniczącym zespołu egzaminatorów sprawdzających i oceniających część praktyczną egzaminu, jeżeli jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja - w wysokości 13% łącznej kwoty wynagrodzeń przysługujących egzaminatorom wchodzącym w skład danego zespołu, nie mniej niż 150 złotych.

 

Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie nowelizacji z egzaminatorami sprawdzającymi i oceniającymi część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w tym dla osób, które zdają ten egzamin jako eksternistyczny stosuje się przepisy dotychczasowe.
Rozporządzenie ma wejść w życie 20 marca 2015 r.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (projekt z dnia 13 stycznia 2015 r., wersja skierowana do uzgodnień i konsultacji).

 

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel