RPD: Postępowanie dyscyplinarne nauczycieli wymaga gruntownych zmian

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 22 lutego 2013 r.
Poleć znajomemu

Rzecznik Praw Dziecka po raz kolejny zwraca uwagę resortowi edukacji na nieskuteczność postępowań dyscyplinarnych dla nauczycieli. Rzecznik widzi potrzebę udziału w tym postępowaniu osób z wykształceniem prawniczym, przedstawicieli rady rodziców, a także rodziców ucznia, poszkodowanego działaniem nauczyciela.

Rzecznik Praw Dziecka po raz kolejny zwraca uwagę resortowi edukacji na nieskuteczność postępowań dyscyplinarnych dla nauczycieli. Rzecznik widzi potrzebę udziału w tym postępowaniu osób z wykształceniem prawniczym, przedstawicieli rady rodziców, a także rodziców ucznia, poszkodowanego działaniem nauczyciela.

Jest projekt, lecz nie ma informacji o pracach nad nim

Już dwa lata temu projekt rozporządzenia ws. komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli został opublikowany na stronie Ministerstwa Edukacji i skierowany do konsultacji. Rzecznik Praw Dziecka, zaniepokojony rosnąca liczbą napływających spraw dotyczących naruszana przez nauczycieli praw i dobra dziecka w przedszkolach i szkołach, a także sposobem rozstrzygania ich przez rzeczników dyscyplinarnych i komisje dyscyplinarne dla nauczycieli, już dwukrotnie zwracał się do resortu edukacji z prośbą o zmianę przepisów dot. postępowania dyscyplinarnego nauczycieli i przyśpieszenie prac nad nowym rozporządzeniem w tej sprawie.

Propozycje Rzecznika wykraczają poza ramy przygotowanego przez MEN projektu

W trzech wystąpieniach do resortu edukacji, Rzecznik postulował o to, by rozporządzenie o komisjach dyscyplinarnych przewidywało:

  • powołanie do składu komisji dyscyplinarnych także osób z wykształceniem prawniczym, które będą miały większą szansę na odparcie argumentów adwokatów, reprezentujących obwinionych nauczycieli;
  • umożliwienie udziału w pracach komisji dyscyplinarnych przedstawicielom rodziców w sytuacjach, gdy chodzi o naruszenie praw i dobra dziecka;
  • umożliwienie osobie wnoszącej sprawę złożenia odwołania od postanowień komisji w przypadku odmowy wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub jego umorzenia;
  • przyznanie rodzicom poszkodowanego ucznia uprawnień strony w sprawach dot. naruszenia praw i dobra dziecka tj. prawo do wnoszenia odwołań/zażaleń oraz otrzymywania informacji o wynikach postępowania dyscyplinarnego;
Takich rozwiązań nie przewiduje przygotowany przez resort edukacji projekt rozporządzenia. Czy Ministerstwo uwzględni postulaty Rzecznika? Kiedy ruszą dalsze prace nad nowym rozporządzeniem o postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie już wkrótce na Portalu Oświatowym!
O planowanych zmianach w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli pisaliśmy także w artykułach:

Źródło:

  • Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Minister Edukacji Narodowej z 15 lutego 2013 r. (ZEW/500/14-1/2013/AM)
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel