Wcześniejsze zakończenie zajęć także w szkołach artystycznych

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 29 maja 2019 r.
Poleć znajomemu
Wcześniejsze zakończenie zajęć także w szkołach artystycznych

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 19 czerwca 2019 r. i rozpoczęcie ferii szkolnych 21 czerwca 2019 r. zostanie także uregulowane w placówkach artystycznych.

Zmiana organizacji roku szkolnego w placówkach artystycznych

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało projekt rozporządzenia, zgodnie z którym „jeżeli dzień bezpośrednio poprzedzający najbliższy piątek po dniu 20 czerwca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w środę poprzedzającą ten dzień ustawowo wolny od pracy”.

Oznacza to, że w roku szkolnym 2018/2019 zajęcia w szkołach artystycznych zakończą się już 19 czerwca 2019 r.

Konsekwencją powyższej zmiany jest także ustalenie nowego terminu rozpoczęcia ferii letnich, które rozpoczną się w piątek następujący po dniu ustawowo wolnym od pracy.

Nauczyciele w feryjnych szkołach artystycznych rozpoczną urlop już 21 czerwca 2019 r.

Rozporządzenie ma wejść w życie w dniu następującym po jego ogłoszeniu.  Powyższe zmiany idą w ślad za projektem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, które zmienia organizację roku szkolnego w podległych sobie placówkach.

O konsekwencjach skrócenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i wydłużenia ferii letnich przeczytasz w artykule „Nowy termin zakończenia zajęć i rozpoczęcia ferii – jest projekt rozporządzenia”.
Źródło:
  • Projekt Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (projekt z 24 maja 2019 r.).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel