Już w grudniu nowa Karta Nauczyciela

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 3 grudnia 2012 r.
Poleć znajomemu

27 listopada odbyła się kolejna  tura trójstronnych  rozmów na temat Karty Nauczyciela. Wiceminister edukacji poinformował, że MEN przedstawi założenia do zmian w ustawie - Karta Nauczyciela jeszcze w grudniu!

27 listopada odbyła się kolejna  tura trójstronnych  rozmów na temat Karty Nauczyciela. Wiceminister edukacji poinformował, że MEN przedstawi założenia do zmian w ustawie - Karta Nauczyciela jeszcze w grudniu!

Zbyt mały udział uczniów i rodziców przy ocenie pracy nauczyciela

Na spotkaniu poruszono temat oceny pracy nauczyciela i dyrektora szkoły. Związki zawodowe podkreślały znaczenie i rolę organów nadzoru pedagogicznego jako podmiotów profesjonalnych   w procedurze oceny nauczyciela.  Wyeksponowano również nieodzowność udziału w ocenie pracy nauczyciela i dyrektora szkoły, podmiotów opiniodawczych, w tym także  związków zawodowych. Ministerstwo edukacji i strona samorządowa zwrócili uwagę na niedostateczną, ich zdaniem, rolę czynnika społecznego  -  uczniów i rodziców - w ocenie pracy nauczyciela. Ponadto przypomniano, że w oficjalnych propozycjach zmian w zakresie oceny pracy przedstawionych przez stronę samorządową jest zwiększenie wpływu organów prowadzących na tę ocenę.

Zgodnie uznano, że przepisy dotyczące oceny pracy nauczyciela i dyrektora to kwestie złożone, a decyzji w sprawie ewentualnej ich modyfikacji nie należy podejmować zbyt szybko i bez dalszej  dyskusji  partnerów społecznych.
Ile tak naprawdę pracuje nauczyciel - nadal niewiadomo

MEN i IBE przedstawiło prezentację na temat czasu pracy i nauczania  w oparciu o raport OECD „Education at a Glance” oraz  prezentację dotyczącą czasu pracy nauczyciela w kontekście  rozwiązań w wybranych  krajach europejskich.  ZNP zwrócił uwagę na nieporównywalność danych o czasie pracy nauczycieli różnych krajów  wykorzystanych do raportu OECD. Uczestnicy rozmów  mieli również możliwość zapoznania się z podsumowaniem monitoringu, prowadzonego w ramach nadzoru pedagogicznego kuratorów oświaty  w latach 2010/2011 z realizacji godzin, o których mowa w art. 42 ust.2 pkt 2 lit. a i b, tzw. karcianych.

W związku z rozbieżnościami stanowisk na temat rzeczywistego czasu pracy nauczycieli, dostępności nauczyciela dla ucznia oraz wątpliwościami co do  wyników monitoringu, strony ustaliły, że rozmowy  o czasie pracy nauczycieli będą kontynuowane po  publikacji raportu końcowego z ogólnopolskich badań warunków i czasu pracy nauczycieli.

Źródło informacji:

  • strona internetowa Związku Nauczycielstwa Polskiego (www.znp.edu.pl).
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel