TIK Pracownia 2.0 - szkolenie dla nauczycieli

Data publikacji: 17 października 2012 r.
Poleć znajomemu

 Jak założyć szkolny blog, jak ożywić fotocast i prowadzić szkolne radio? Czy YouTube i Vimeo mogą stanowić wartościowe źródło informacji? Jak tworzyć multimedialne prezentacje? I czy to wszystko może być przydatne w edukacji? Odpowiedzi na te oraz inne pytania związane ze stosowaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych w procesie kształcenia znajdą nauczyciele na szkoleniu organizowanym przez Narodowy Instytut Audiowizualny oraz IBM Polska.

3 tury szkoleń do końca 2012 r.

Już w połowie listopada rusza pierwsza tura szkoleń dla nauczycieli z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji Pracownia 2.0. W trakcie dwóch dni szkoleniowych doświadczona trenerka Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, Dorota Janczak, zapozna uczestników szkoleń z trendami w nowoczesnej edukacji, z przykładami dobrych praktyk z Polski i ze świata, a także z rozmaitymi sposobami wykorzystywania narzędzi TIK w procesie kształcenia.

Do końca roku odbędą się trzy tury szkoleń: w Warszawie (16-17 listopada) i we Wrocławiu (30 listopada - 1 grudnia oraz 7-8 grudnia).

Szkolenia pomogą nauczycielom wykorzystywać TIK w swojej pracy

Program szkoleń został skonstruowany tak, aby po jego zakończeniu wszyscy nauczyciele, niezależnie od specjalizacji, potrafili zastosować w swojej codziennej pracy różnorodne, w tym multimedialne i rozproszone źródła informacji oraz środki ich prezentacji.

Po ukończeniu szkolenia nauczyciel:

 • będzie wiedział jak znaleźć w sieci materiały przydatne  w szkolnej pracy;
 • dowie się jak wykorzystywać poznane w czasie szkolenia narzędzia TIK w procesie kształcenia,
 • będzie umiał zaprojektować  i przeprowadzić zajęcia, w czasie których wykorzystywane będą nowoczesne technologie i metody pracy.
Zachęcamy, aby wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas szkolenia wykorzystywać na zajęciach szkolnych - zdjęcia dokumentujące zrealizowane projekty oraz ich opisy opublikujemy na stronie poświęconej szkoleniom Pracownia 2.0.

Szkolenie jest bezpłatne - nauczyciel ponosi jedynie koszty akredytacji na szkolenie

Zapraszamy nauczycieli wszystkich specjalności ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w szkoleniu, wymaga to jedynie wypełnienia formularza rejestracyjnego.  Udział w szkoleniu jest bezpłatny, organizator pokrywa koszty wyżywienia i noclegu oraz zapewnia dostęp do sprzętu. Jednak uczestnik ponosi koszty akredytacji na szkolenie - 50 zł, z których pokryty zostanie m.in. druk materiałów szkoleniowych.  Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat ukończenia kursu.  50 zł prosimy wpłacać na konto Narodowego Instytutu Audiowizualnego:  03 1240 6247 1111 0000 4974 8912 z dopiskiem „pracownia2.0”

Skrócony program szkoleń:

Dzień pierwszy:

 1. Trendy w  nowoczesnej edukacji. Wykorzystanie TIK w kształceniu. Różne modele i metody nauczania. STEM Education (ze strony TeacherTryScience).
 2. Tworzenie blogu edukacyjnego. Różne możliwości wykorzystania blogów (portfolio, dziennik projektu, narzędzie komunikacji itd.)
 3. Wykorzystanie filmów w edukacji. Tworzenie filmu ze zdjęć.
 4. Publikowanie filmów. Własny kanał YouTube. Osadzanie filmów na blogu.
Dzień drugi:
 1. Przykłady dobrych praktyk. Wykorzystanie TIK w szkołach w Polsce i na świecie.
 2. Możliwości wykorzystania materiałów ze strony TeacherTryScience.
 3. Materiały edukacyjne w Internecie. Ich wyszukiwanie i możliwości użycia.  Serwisy edukacyjne, które warto znać.
 4. Podcasty w edukacji. Tworzenie i publikowanie własnego podcastu. Praca z programem audacity. Serwis podcastingowy Podomatic.
 5. Prezentacje - jak mapy myśli. Tworzenie prezentacji z pomocą aplikacji Prezi.
 6. Udostępnianie prezentacji. Osadzanie na blogu.
 7. Możliwości wykorzystania prezentowanych w czasie szkolenia metod i narzędzi w pracy edukacyjnej uczestników kursu.
Więcej informacji na www.nina.gov.pl/edukacja

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel