Wskazanie nowego podstawowego miejsca zatrudnienia w trakcie roku szkolnego

Dariusz Dwojewski

Dariusz Dwojewski

Doktor nauk prawnych, specjalista prawa pracy i prawa oświatowego
Data publikacji: 13 kwietnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Nauczycielka zatrudniona na podstawie mianowania jeszcze w 2007 r. złożyła oświadczenie przy zatrudnieniu, że wskazuje inną szkołę jako podstawowe miejsce pracy. Teraz zaś w trakcie roku szkolnego wskazuje naszą szkołę jako podstawowe miejsce pracy i jednocześnie zwraca się z prośbą o umożliwienie nauczania w innej szkole w roku szkolnym 2017/2018. Czy nauczyciel może wskazać nowe podstawowe miejsce zatrudnienia? Jak zareagować?
Odpowiedź: Decyzja o tym, która szkoła jest podstawowym miejscem pracy, należy wyłącznie do nauczyciela i to dyrektor tej szkoły jest właściwy do wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie tego nauczyciela w innej szkole.
Nauczyciel może wskazać nowe podstawowe miejsce zatrudnienia

W okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia (art. 222 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe). Uprawnienie do wskazania podstawowego miejsca zatrudnienia spoczywa na nauczycielu. W opisanej sytuacji nauczyciel wskazał szkołę, która jest jego podstawowym miejscem pracy. Nie ma przeszkód, aby wskazanie to nastąpiło również w trakcie roku szkolnego.

Dyrektor nie musi karać nauczyciela za podwójne zatrudnienie

Dyrektor szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia będzie właściwy do wyrażenia  zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w innej szkole. Przepisy nie określają, w jakich przypadkach dyrektor taką zgodę wyraża. Jest to więc uznaniowa decyzja dyrektora szkoły będącej podstawowym miejscem pracy nauczyciela. Należy zaznaczyć, że w przypadku naruszenia przez nauczyciela warunku uzyskania zgody na dodatkowe zatrudnienie, dyrektor szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia może rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem z końcem roku szkolnego za trzymiesięcznym wypowiedzeniem (art. 222 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe).

Właściwym do wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie nauczyciela jest dyrektor szkoły wskazanej przez nauczyciela jako jego podstawowe miejsce pracy.
Dariusz Dwojewski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel