Wskazanie nowego podstawowego miejsca zatrudnienia w trakcie roku szkolnego

Dariusz Dwojewski

Dariusz Dwojewski

Data publikacji: 13 kwietnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Nauczycielka zatrudniona na podstawie mianowania jeszcze w 2007 r. złożyła oświadczenie przy zatrudnieniu, że wskazuje inną szkołę jako podstawowe miejsce pracy. Teraz zaś w trakcie roku szkolnego wskazuje naszą szkołę jako podstawowe miejsce pracy i jednocześnie zwraca się z prośbą o umożliwienie nauczania w innej szkole w roku szkolnym 2017/2018. Czy nauczyciel może wskazać nowe podstawowe miejsce zatrudnienia? Jak zareagować?
Odpowiedź: Decyzja o tym, która szkoła jest podstawowym miejscem pracy, należy wyłącznie do nauczyciela i to dyrektor tej szkoły jest właściwy do wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie tego nauczyciela w innej szkole.

Nauczyciel może wskazać nowe podstawowe miejsce zatrudnienia

W okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia (art. 222 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe). Uprawnienie do wskazania podstawowego miejsca zatrudnienia spoczywa na nauczycielu. W opisanej sytuacji nauczyciel wskazał szkołę, która jest jego podstawowym miejscem pracy. Nie ma przeszkód, aby wskazanie to nastąpiło również w trakcie roku szkolnego.

Dyrektor nie musi karać nauczyciela za podwójne zatrudnienie

Dyrektor szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia będzie właściwy do wyrażenia  zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w innej szkole. Przepisy nie określają, w jakich przypadkach dyrektor taką zgodę wyraża. Jest to więc uznaniowa decyzja dyrektora szkoły będącej podstawowym miejscem pracy nauczyciela. Należy zaznaczyć, że w przypadku naruszenia przez nauczyciela warunku uzyskania zgody na dodatkowe zatrudnienie, dyrektor szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia może rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem z końcem roku szkolnego za trzymiesięcznym wypowiedzeniem (art. 222 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe).

Właściwym do wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie nauczyciela jest dyrektor szkoły wskazanej przez nauczyciela jako jego podstawowe miejsce pracy.
Dariusz Dwojewski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel