Choroba niani usprawiedliwia nieobecność w pracy

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 22 lipca 2013 r.
Poleć znajomemu
Choroba niani usprawiedliwia nieobecność w pracy
Dokument archiwalny

Od 13 lipca 2013 r. choroba dziennego opiekuna lub niani, opiekujących się dzieckiem pracownika, usprawiedliwia jego nieobecność w pracy z zachowaniem prawa do zasiłku.

Zasiłek opiekuńczy za czas choroby opiekunki do dziecka

Przepisy zmieniające tzw. ustawę żłobkową rozszerzyły katalog sytuacji usprawiedliwiających nieobecność w pracy z zachowaniem prawa do zasiłku opiekuńczego. Zasiłek ten przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:

  • nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza,
  • choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem

 

Choroba opiekunki pracującej „na czarno” nie zwolni od pracy

Należy jednak pamiętać, że nianią jest tylko osoba fizyczna sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy o świadczenie usług, zwanej "umową uaktywniającą". Umowę zawiera się w formie pisemnej między nianią a rodzicami (art. 50 ust. 1 ustawy z 4 lutego 2011 r., tzw. ustawa żłobkowa).

Jeśli pracownik korzysta z usług opiekunki do dziecka, jednakże nie zawarł z nią umowy uaktywniającej, nie przysługuje mu zwolnienie od pracy w związku z jej chorobą.

Wypłata zasiłku tylko, gdy nie ma kto się zająć dzieckiem

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza pracownikiem są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić dziecku opiekę (art. 34 ww. ustawy zasiłkowej).

Podstawa zwolnienia od pracy niesprecyzowana w przepisach

Wraz ze zmianą ustawy zasiłkowej nie zostały znowelizowane przepisy, które określają:

  1. sposób usprawiedliwiania nieobecności w pracy (rozporządzenie MPiPS z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracow­nikom zwolnień od pracy)
  2. dokumenty stanowiące podstawę przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego (rozporządzenie MPiPS z 2 kwietnia 2012 r. sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa)

 

Należy w tej sytuacji przyjąć, że jak w przypadku nieprzewidzianego zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza, tak w przypadku choroby niani lub dziennego opiekuna, dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy jest oświadczenie pracownika (§3 pkt 3 rozporządzenia MPiPS z 15 maja 1996 r.).
Anna Trochimiuk

Powiązane porady i dokumenty

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel