Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Analizy i interpretacje

Chcesz mieć pewność, że wykonujesz swoje zadania zgodnie z przepisami, a Twoja placówka jest dobrze zarządzana? Zapoznaj się z artykułami dotyczącymi analiz najnowszych przepisów oświatowych. W zakładce „Analizy i interpretacje” znajdziesz omówienie aktualnych, najważniejszych problemów szkół i placówek oświatowych. Wskazówki, przykłady oraz szerokie omówienie tematu sprawią, że rozwiążesz każdy problem w swojej szkole czy przedszkolu.

Archiwalny Sprawdź komu należy się trzynastka za 2010 r.!

Większość nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkół i placówek oświatowych w pierwszym kwartale roku dostanie tzw. trzynastkę. Poznaj opinię MEN w sprawie trzynastek dla nauczycieli, dowiedz się, czy jednorazowy dodatek uzupełniający należy uwzględnić w podstawie wymiaru trzynastej pensji oraz sprawdź, komu i na jakich zasadach należy wypłacić trzynastkę za 2010 r.!

Archiwalny Na co warto zwrócić uwagę w nadzorze pedagogicznym?

Obowiązujące rozporządzenie o nadzorze pedagogiczny (rozporządzenie MEN z z 7 października 2009 r.) daje Ci o wiele większą swobodę działania, niż było to poprzednio. To czas na autonomię szkół i własny przemyślany nadzór - w oparciu o potrzeby szkoły, potencjał rady pedagogicznej, warunki działania, mocne i słabe strony konkretnej placówki. Warto wykorzystać tą możliwość, stosując się jednak do kilku istotnych warunków.

Archiwalny Przyjmowanie ucznia do szkoły w trakcie roku szkolnego

O przyjęciu ucznia do szkoły w środku roku szkolnego decyduje jej dyrektor. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum nie może odmówić przyjęcia do szkoły ucznia będącego w obowiązku szkolnym, który zamieszkuje w obwodzie danej szkoły.

Archiwalny Plan finansowy szkoły - zasady opracowania po zmianie przepisów

Obecnie trwają prace nad opracowywaniem projektów planów finansowych jednostek oświatowych na 2011 r. Zmiany są przymiarką do zaplanowania wydatków związanych z realizacją konkretnych zadań, które wynikają ze statutowych obowiązków każdej szkoły. Pamiętaj, że to Ty ponosisz odpowiedzialność za właściwe i terminowe sporządzenie planu finansowego, a później za prawidłowe dysponowanie i wykorzystanie środków finansowych, określonych w tym planie. Co zatem musisz wiedzieć, jakie podjąć czynności przygotowując projekt planu, jak nowe przepisy wpłyną na Twoje obowiązki w zakresie gospodarki finansowej szkoły? Odpowiedzi w tym artykule!

Archiwalny Organizacja roku szkolnego w szkole niepublicznej

Ze względu na liczne wątpliwości i różne interpretacje warto zastanowić się, czy rozporządzenie o organizacji roku szkolnego można stosować, oprócz do publicznych, również do szkół niepublicznych.

Archiwalny Dyżury nauczycielskie w czasie nieobjętym zajęciami szkolnymi

Do zadań nauczycieli należy sprawowanie nad uczniami nadzoru. Jednak czy nadzór dotyczy tylko obowiązkowych zajęć lekcyjnych: lekcji, wycieczek, czy wyjść np. do teatru? Jak jest uregulowana kwestia dotycząca sprawowania nadzoru w czasie przerw, czy - co budzi jeszcze więcej kontrowersji - przed i po zajęciach lekcyjnych?

Archiwalny Opinie wydawane przez radę pedagogiczną, szkoły, rodziców i samorząd uczniowski

Na wielu płaszczyznach swojej pracy musisz współpracować z organami wewnętrznymi szkoły. Sprawdź, które decyzje i dokumenty musisz przedstawić do zaopiniowania radzie szkoły, radzie pedagogicznej, radzie rodziców oraz samorządowi uczniowskiemu.

Archiwalny Sprostowania błędów i oczywistych pomyłek w dokumentacji

Księgi ewidencji uczniów, arkusze ocen, dzienniki lekcyjne, świadectwa szkolne, legitymacje i inne dokumenty szkolne - jak sprostować popełniony błąd, omyłkę? Ogólnie mówiąc: na czerwono, ale jak dokładnie? Kto powinien to zrobić? W których nie dokonuje się sprostowań?

Archiwalny Przyjęcie protokołu z zebrania rady pedagogicznej i wnoszenie poprawek

Przepisy prawa ustalają, że zebrania rady pedagogicznej mają być protokołowane.  Nie mówią jednak, co protokół ma zawierać. Budzi to wiele wątpliwości, a co za tym idzie - błędów. Zapoznaj się z poradami eksperta z kuratorium - jakie elementy musi zawierać protokół; jaką spełnia funkcję; jak dokonać zmian w protokole.

Archiwalny Priorytety MEN na rok szkolny 2010/2011 - wytyczne do realizacji

Wdrażanie reformy programowej kolejny rok skutkuje przyjęciem przez Ministra Edukacji Narodowej kierunków polityki oświatowej związanych z reformą. Jako dyrektor szkoły masz obowiązek znać i realizować priorytety MEN przyjęte na dany rok szkolny, dlatego warto je mieć zawsze „pod ręką”, zebrane w jednym miejscu. Zapoznaj się z tym tekstem - znajdziesz w nim właśnie takie uporządkowane podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2010/2011, wraz z przypomnieniem regulacji, przepisów, zmian prawnych oraz wytycznymi, co należy zrobić, by wypełnić dany priorytet.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel