Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Komunikaty MEN i CKE

W zakładce tej znajdziesz aktualne komunikaty MEN i CKE, o których musi wiedzieć każdy dyrektor placówki oświatowej: terminy egzaminów, organizacji roku szkolnego, stanowiska MEN, informacje zarówno dla dyrektorów, jak i nauczycieli czy rodziców uczniów. Dzięki stale aktualizowanym informacjom zyskasz pewność, że jesteś na bieżąco ze wszelkimi komunikatami i stanowiskami dotyczącymi pracy Twojej placówki.

Termin matur bez zmian

22 maja 2012 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało informację, że nie prowadzi prac nad zmianą terminów organizacji egzaminu maturalnego. Konieczność wyjaśnienia wynikła z doniesień prasowych dotyczących planowanej zmiany terminów egzaminu maturalnego na lipiec.

MEN: religia w szkołach wg nowej ramówki

Religia w szkołach nadal będzie organizowana na tych samych zasadach, jak do tej pory. Będzie bezpłatna i finansowana w ramach subwencji oświatowej.

CKE: Materiały i przybory pomocnicze dla zdających etap praktyczny egzaminu zawodowego w 2012 roku

19 kwietnia 2012 r. dyrektor CKE ogłosił komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w etapie praktycznym egzaminu zawodowego w danym zawodzie w 2012 r.

MEN: Kampania informacyjna dla rodziców w trosce o dobry start sześciolatków szkole

Dnia 28 marca w MEN odbyło się spotkanie minister edukacji narodowej, Krystyny Szumilas, z dziennikarzami. Tematem spotkania była akcja informacyjna poświęcona sześciolatkom. Minister chce, aby wszyscy, którzy mają wpływ na system edukacji, działali wspólnie i pomagali rodzicom w podjęciu decyzji o rozpoczęciu nauki w szkołach ich sześcioletnich dzieci.

MEN: Porównanie starej i nowej podstawy programowej z historii

W związku z tym, że od września 2012 r. w szkołach ponadgimnazjalnych zacznie obowiązywać nowa podstawa programowa, Ministerstwo Edukacji Narodowej na swojej stronie internetowej przedstawiło porównanie liczby godzin przeznaczonych na nauczanie historii w starej i nowej podstawie programowej.

Informacja MEN na temat nauczania historii w liceach ogólnokształcących

We wrześniu w 2012 r. zacznie obowiązywać w liceach ogólnokształcących nowa podstawa programowa, która będzie polegała na złączeniu programowym gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Uczeń będzie uczyć się historii gruntowniej, w sposób bardziej pogłębiony.

MEN: liczba szkół, które mogą ulec likwidacji

Do 29 lutego 2012 r. samorządy musiały zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły m.in.: rodziców uczniów (w przypadku szkoły dla dorosłych - uczniów) oraz kuratora oświaty. Do 1 września jest czas na dialog władz samorządowych z lokalną społecznością na temat podstaw podjęcia takiej decyzji oraz sposobów zabezpieczenia warunków dalszej nauki dla uczniów, które powinny być zapewnione w lepszych lub podobnych warunkach edukacyjnych. W trakcie dyskusji samorząd może odstąpić od zamiaru likwidacji szkoły.

CKE: Materiały ćwiczeniowe z matematyki na poziomie podstawowym dla maturzystów

Dnia 27 lutego 212 r. dyrektora CKE ogłosił komunikat dotyczący materiału ćwiczeniowego z matematyki na poziomie podstawowym dla uczniów klas maturalnych. W związku z licznymi pytaniami i wnioskami Centralna Komisja Egzaminacyjna opracowała przeznaczony dla uczniów i nauczycieli materiał ćwiczeniowy pomagający w przygotowaniu do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym.

CKE: Materiały i przybory pomocnicze dla zdających maturę w 2012 r.

Dyrektor CKE, 24 lutego 2012 r. ogłosił komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2012 r.

MEN: Nierówne traktowanie w finansowaniu pobytu dzieci w przedszkolach

Planowana zmiana przepisów - podstawą naliczenia dotacji będą wydatki bieżące, które ponosi gmina ze swych własnych środków, a nie opłat wnoszonych przez rodziców dzieci, w związku z korzystaniem z edukacji, wychowania i opieki oraz wyżywienia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez samorząd. Obecne regulacje powodują często nieuzasadnione zwiększanie obciążeń budżetu gminy dotacjami dla przedszkoli niepublicznych.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel