Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Komunikaty MEN i CKE

W zakładce tej znajdziesz aktualne komunikaty MEN i CKE, o których musi wiedzieć każdy dyrektor placówki oświatowej: terminy egzaminów, organizacji roku szkolnego, stanowiska MEN, informacje zarówno dla dyrektorów, jak i nauczycieli czy rodziców uczniów. Dzięki stale aktualizowanym informacjom zyskasz pewność, że jesteś na bieżąco ze wszelkimi komunikatami i stanowiskami dotyczącymi pracy Twojej placówki.

Komunikat CKE: egzamin maturalny z informatyki w 2011 r.

Dyrektor CKE podał do publicznej wiadomości listę środowisk, programów użytkowych i języków programowania, z której mogą wybierać zdający egzamin maturalny z informatyki w 2011 r.

Wokół awansu zawodowego nauczycieli

23 czerwca 2010 r. odbyło się trzecie  spotkanie zespołu opiniodawczo-doradczego ds. statusu zawodowego nauczycieli. Tym razem dyskusja dotyczyła awansu zawodowego nauczycieli. Sprawdź, jakie są bieżące plany wobec zmiany zasad zdobywania stopni awansu zawodowego nauczycieli!

Komunikat w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w 2012 r.

Dyrektor CKE podał do publicznej wiadomości wykaz olimpiad przedmiotowych, których organizację inicjuje, koordynuje, nadzoruje lub zleca minister właściwy do spraw oświaty i wychowania i których laureaci i finaliści są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w 2012 r.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2010/2011

Zobacz kalendarz roku szkolnego 2010/2011

Komunikat w sprawie wydawania informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje dyrektorów szkół, punktów i zespołów przedszkolnych oraz szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, że od 15 czerwca obowiązuje rozporządzenie MEN z 28 maja 2010 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dodatkowej pomocy pieniężnej dla uczniów dotkniętych klęską powodzi w maju 2010 r.

Ze względu na znaczne zniszczenia materialne, spowodowane przez powódź i podtopienia, które wystąpiły na terenie co najmniej 9 województw, Rada Ministrów podjęła decyzję o uruchomieniu dodatkowych środków na realizację wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego dla dzieci i uczniów, których dotknęła powódź, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - „Wyprawka szkolna" oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne.

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dofinansowania z 0,6% rezerwy likwidacji szkód w szkołach i placówkach oświatowych spowodowanych przez powódź

Ze względu na znaczne zniszczenia materialne w obiektach oświatowych, spowodowane przez powódź i podtopienia, które wystąpiły na terenie wielu jednostek samorządu terytorialnego, w uzgodnieniu z Ministrem Finansów wstrzymano rozpatrywanie wniosków według „Kryteriów podziału 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2010".

Informacja dla zdających egzamin zawodowy w zawodach fototechnik i technik informatyk

Do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej napływały liczne pytania dotyczące etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodach fototechnik i technik informatyk.

Komunikat dyrektora CKE o egzaminie maturalnym z informatyki w 2010 r.

Dyrektor CKE podał listę środowisk, języków programowania i programów użytkowych, z której mogą wybierać zdający egzamin maturalny z informatyki w 2010 roku.

Komunikat w sprawie terminu przekazania szkołom zaświadczeń, świadectw i dyplomów

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej poinformował, że uzupełnił komunikat w sprawie terminów sprawdzianu i egzaminów w 2010 r. o terminy przekazania szkołom przez okręgowe komisje egzaminacyjne zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu, zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, świadectw dojrzałości oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wystawionych na podstawie sprawdzianu i egzaminów przeprowadzonych od kwietnia do sierpnia 2010 r. (Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 marca 2010 r. w sprawie terminów przekazania szkołom przez okręgowe komisje egzaminacyjne zaświadczeń, świadectw dojrzałości i dyplomów odpowiednio ze sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, przeprowadzonych od kwietnia do sierpnia 2010 r.).

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel