Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Komunikaty MEN i CKE

W zakładce tej znajdziesz aktualne komunikaty MEN i CKE, o których musi wiedzieć każdy dyrektor placówki oświatowej: terminy egzaminów, organizacji roku szkolnego, stanowiska MEN, informacje zarówno dla dyrektorów, jak i nauczycieli czy rodziców uczniów. Dzięki stale aktualizowanym informacjom zyskasz pewność, że jesteś na bieżąco ze wszelkimi komunikatami i stanowiskami dotyczącymi pracy Twojej placówki.

MEN: Dodatek uzupełniający a trzynastka nauczycieli

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło stanowisko dotyczące wliczania jednorazowego dodatku uzupełniającego do podstawy ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 r. wypłacanego nauczycielom. Zdaniem MEN dodatek uzupełniający wypłacony w 2010 r. wchodzi do podstawy trzynastki za ten rok.

Grypa - zalecenia MEN dla szkół

Ministerstwo Edukacji Narodowej zwraca się do kuratorów oświaty, dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek nauczania i wychowania z prośbą o upowszechnienie informacji na temat niezbędnych działań profilaktycznych, zapobiegających grypie A/H1N1 i infekcjom grypopodobnym, zapewnienie odpowiednich warunków higienicznych w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz o współpracę w tym zakresie z właściwymi Powiatowymi Stacjami Sanitarno - Epidemiologicznymi.

Komunikat MEN - ferie zimowe w roku szkolnym 2011/2012

Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 186, poz. 1245) ogłaszam terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2011/2012.

MEN: przyjmowanie polskich uczniów powracających z zagranicy

Na stronie internetowej MEN ukazało się stanowisko w sprawie podstaw prawnych przyjmowania do polskich szkół publicznych obywateli polskich powracających z zagranicy i cudzoziemców. Zapoznaj się z wyjaśnieniem porządkującym te kwestie.

MEN: zaświadczenie lekarskie kandydata na dyrektora szkoły

Na stronie MEN opublikowano wyjaśnienie w sprawie zaświadczenia lekarskiego - dokumentu wymaganego od kandydata na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki 

Rozporządzenie dot. komisji dyscyplinarnych nadal obowiązuje!

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (Dz.U. Nr 15, poz. 64) nie utraciło mocy na podstawie art. 16 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 19, poz. 239 ze zm.).

Komunikat CKE: egzamin eksternistyczny w październiku 2010 r.

Dyrektor CKE ogłosił listę materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający egzamin eksternistyczny w jesiennej sesji egzaminacyjnej w październiku 2010 roku.

Komunikat CKE: egzamin maturalny z informatyki w 2011 r.

Dyrektor CKE podał do publicznej wiadomości listę środowisk, programów użytkowych i języków programowania, z której mogą wybierać zdający egzamin maturalny z informatyki w 2011 r.

Wokół awansu zawodowego nauczycieli

23 czerwca 2010 r. odbyło się trzecie  spotkanie zespołu opiniodawczo-doradczego ds. statusu zawodowego nauczycieli. Tym razem dyskusja dotyczyła awansu zawodowego nauczycieli. Sprawdź, jakie są bieżące plany wobec zmiany zasad zdobywania stopni awansu zawodowego nauczycieli!

Komunikat w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w 2012 r.

Dyrektor CKE podał do publicznej wiadomości wykaz olimpiad przedmiotowych, których organizację inicjuje, koordynuje, nadzoruje lub zleca minister właściwy do spraw oświaty i wychowania i których laureaci i finaliści są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w 2012 r.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel