Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Komunikaty MEN i CKE

W zakładce tej znajdziesz aktualne komunikaty MEN i CKE, o których musi wiedzieć każdy dyrektor placówki oświatowej: terminy egzaminów, organizacji roku szkolnego, stanowiska MEN, informacje zarówno dla dyrektorów, jak i nauczycieli czy rodziców uczniów. Dzięki stale aktualizowanym informacjom zyskasz pewność, że jesteś na bieżąco ze wszelkimi komunikatami i stanowiskami dotyczącymi pracy Twojej placówki.

Komunikat w sprawie dokumentów, jakie powinien dołączyć pracodawca do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

W związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, Ministerstwo Edukacji Narodowej - Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego informuje, że zgodnie z art. 70b ust. 7 UoSO dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Komunikat w sprawie diagnozy przedszkolnej

Na stronie internetowej MEN został opublikowany komunikat dotyczący diagnozy przedszkolnej. Komunikat skierowany jest do nauczycieli i dyrektorów przedszkoli.

Opinia MEN w sprawie realizacji dodatkowej godziny przez nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyraża opinię, że nauczyciel zatrudniony w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej nie ma obowiązku prowadzenia zajęć opieki świetlicowej lub zajęć w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy - Karta Nauczyciela.

Komunikat MEN w sprawie sprawozdania o zatrudnieniu EN-3

Ustanie obowiązku sporządzania sprawozdania o zatrudnieniu EN-3 jako źródła danych o zatrudnieniu nauczycieli. Wszystkie dane o nauczycielach do celów administracyjnych i statystycznych czerpane będą z systemu informacji oświatowej

Komunikat MEN w sprawie sposobu wykonania przepisów art. 30a i 30b ustawy Karty Nauczyciela

W związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi art. 30a KN, na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej został zamieszczony - wypracowany wspólnie z RIO - opis sposobu wykonania tego przepisu m.in. w zakresie: wyliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, ustalania średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli, ustalania kwoty różnicy, o której mowa w omawianym przepisie, podziału jednorazowego dodatku uzupełniającego.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel