Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Komunikaty MEN i CKE

W zakładce tej znajdziesz aktualne komunikaty MEN i CKE, o których musi wiedzieć każdy dyrektor placówki oświatowej: terminy egzaminów, organizacji roku szkolnego, stanowiska MEN, informacje zarówno dla dyrektorów, jak i nauczycieli czy rodziców uczniów. Dzięki stale aktualizowanym informacjom zyskasz pewność, że jesteś na bieżąco ze wszelkimi komunikatami i stanowiskami dotyczącymi pracy Twojej placówki.

Archiwalny MEN: Pracodawcy mają prawo do refundacji kosztów związanych z praktyczną nauką zawodu

Pracodawcom, którzy przyjmują uczniów na praktyczną naukę zawodu  na podstawie umowy zawartej ze szkołą, przysługuje refundacja ponoszonych kosztów. W przypadku praktycznej nauki zawodu młodocianych pracowników na podstawie umowy o pracę, pracodawcy otrzymują dofinansowanie - przypomina MEN.

Archiwalny MEN: Ewidencjonowanie i zasady użyczania Naszego Elementarza

Cała Polska została już zaopatrzona w Nasz Elementarz. Darmowy podręcznik trzeba zewidencjonować w zbiorach bibliotecznych oraz określić zasady jego wypożyczania. Sprawdź, jak zakwalifikować darmowy podręcznik  - jako broszurę z uwagi na 3-letni okres użytkowania czy jako książkę?

Archiwalny MEN: Zasady organizowania lekcji religii i etyki 2014/2015

Od 1 września 2014 r. zmieniają się zasady organizowania lekcji religii i etyki w szkołach. Nowe regulacje odchodzą od konieczności zgłoszenia się co najmniej trzech uczniów, by zorganizować zajęcia w grupach międzyszkolnych  oraz precyzują, że oświadczenie o chęci uczęszczania na te zajęcia ma być składane na piśmie. Resort edukacji przypomina pozostałe zasady organizowania lekcji religii i etyki od roku szkolnego 2014/2015.

Archiwalny MEN: Kto może uczyć etyki

W szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych zajęcia z etyki bez wątpienia może prowadzić nauczyciel, który ukończył studia wyższe w zakresie filozofii lub etyki, lub ukończył inne studia wyższe i studia podyplomowe w tym zakresie i posiada przygotowanie pedagogiczne. Zajęcia etyki można jednak powierzyć także innym nauczycielom  - sprawdź, jakie muszą mieć kwalifikacje.

Archiwalny Kadencja dyrektora trwa 5 lat szkolnych

Nawet jeśli stanowisko dyrektora szkoły powierzono w trakcie roku szkolnego, jego kadencja upływa wraz z zakończeniem piątego roku szkolnego - wyjaśnia MEN.

Archiwalny KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

Choć nie są znane jeszcze terminy egzaminów organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, resort edukacji opublikował już kalendarz roku szkolnego 2013/2014. W miarę publikowania komunikatów CKE w sprawie terminów poszczególnych egzaminów, kalendarz ten będziemy uzupełniać.

Archiwalny Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014

Poznaj podstawowe kierunki planowania przez organy nadzoru pedagogicznego, a także placówki doskonalenia nauczycieli działań w nadchodzącym roku szkolnym. Dowiedz się, jakie obszary będą w tym roku przedmiotem nowego narzędzia w nadzorze pedagogicznym tj. monitorowania.

Archiwalny CKE: Terminy egzaminu gimnazjalnego w 2013 r.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustalił terminy egzaminu gimnazjalnego, który odbędzie się w roku 2013.

Archiwalny CKE: Terminy sprawdzianu szóstoklasistów w 2013 r.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustalił terminy sprawdzianu przeprowadzanego w klasie VI szkoły podstawowej w roku 2013.

Archiwalny MEN: Przedszkola w wakacje nie mogą być droższe

Niezgodne z prawem jest pobieranie opłat od rodziców za zajęcia prowadzone w wakacje, w ustawowo zagwarantowanym czasie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (co najmniej 5 godzin). Takie praktyki naruszają przepisy ustawy o systemie oświaty również wówczas, jeżeli placówka przyjmuje dzieci w lipcu i sierpniu jako tak zwane przedszkole dyżurne.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel