Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Komunikaty MEN i CKE

W zakładce tej znajdziesz aktualne komunikaty MEN i CKE, o których musi wiedzieć każdy dyrektor placówki oświatowej: terminy egzaminów, organizacji roku szkolnego, stanowiska MEN, informacje zarówno dla dyrektorów, jak i nauczycieli czy rodziców uczniów. Dzięki stale aktualizowanym informacjom zyskasz pewność, że jesteś na bieżąco ze wszelkimi komunikatami i stanowiskami dotyczącymi pracy Twojej placówki.

Archiwalny Kadencja dyrektora trwa 5 lat szkolnych

Nawet jeśli stanowisko dyrektora szkoły powierzono w trakcie roku szkolnego, jego kadencja upływa wraz z zakończeniem piątego roku szkolnego - wyjaśnia MEN.

Archiwalny KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

Choć nie są znane jeszcze terminy egzaminów organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, resort edukacji opublikował już kalendarz roku szkolnego 2013/2014. W miarę publikowania komunikatów CKE w sprawie terminów poszczególnych egzaminów, kalendarz ten będziemy uzupełniać.

Archiwalny Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014

Poznaj podstawowe kierunki planowania przez organy nadzoru pedagogicznego, a także placówki doskonalenia nauczycieli działań w nadchodzącym roku szkolnym. Dowiedz się, jakie obszary będą w tym roku przedmiotem nowego narzędzia w nadzorze pedagogicznym tj. monitorowania.

Archiwalny CKE: Terminy egzaminu gimnazjalnego w 2013 r.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustalił terminy egzaminu gimnazjalnego, który odbędzie się w roku 2013.

Archiwalny CKE: Terminy sprawdzianu szóstoklasistów w 2013 r.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustalił terminy sprawdzianu przeprowadzanego w klasie VI szkoły podstawowej w roku 2013.

Archiwalny MEN: Przedszkola w wakacje nie mogą być droższe

Niezgodne z prawem jest pobieranie opłat od rodziców za zajęcia prowadzone w wakacje, w ustawowo zagwarantowanym czasie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (co najmniej 5 godzin). Takie praktyki naruszają przepisy ustawy o systemie oświaty również wówczas, jeżeli placówka przyjmuje dzieci w lipcu i sierpniu jako tak zwane przedszkole dyżurne.

Archiwalny CKE: egzamin maturalny z informatyki w 2013 r.

Dyrektor CKE podał do publicznej wiadomości listę środowisk, języków programowania i programów użytkowych, z której mogą wybierać zdający egzamin maturalny z informatyki w 2013 r.

Archiwalny MEN: Pobieranie opłat za świadectwa szkolne jest niezgodne z prawem

Wstrzymywanie wydawania uczniom  i absolwentom promocyjnych świadectw szkolnych i świadectw ukończenia szkoły z powodu między innymi: nieuiszczenia opłaty za świadectwo, nieuiszczenia dobrowolnej składki na radę rodziców, braku przedłożenia przez absolwenta tzw. „obiegówki" jest niezgodne z prawem.

Archiwalny CKE: Wykaz olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego w 2014 r.

Dyrektor CKE w komunikacie z 2 maja 2012 r. podał do publicznej wiadomości wykaz olimpiad przedmiotowych, których organizację inicjuje, koordynuje, nadzoruje lub zleca minister właściwy do spraw oświaty i wychowania i których laureaci i finaliści są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w 2014 r. na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty.

Archiwalny MEN: Nowe wzory świadectw w wersjach dwujęzycznych

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że przygotowane zostały nowe wzory świadectw szkolnych w wersjach dwujęzycznych: w językach polskim oraz w języku mniejszości narodowej, która według danych w Systemie Informacji Oświatowej występuje jako język wykładowy.  

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel