Nauczyciele nie będą zwalniani z pracy z powodu wieku

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 31 października 2012 r.
Poleć znajomemu

Od nowego roku nauczyciele nie będą tracić pracy tylko dlatego, że osiągnęli wiek emerytalny. Projekt ustawy zmieniającej Kartę Nauczyciela przewiduje usunięcie przepisu obligującego zwolnienie z pracy nauczyciela, który osiągnie określony wiek.

Reforma emerytalna inicjuje dyskusję nad zgodnością Karty z Konstytucją

1 stycznia 2013 r. wchodzi  w życie ustawa, na mocy której stopniowo będzie podwyższany wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, by docelowo zrównać go do jednakowego poziomu - 67 lat. Na tym tle rodzą się wątpliwości, czy przepisy szczególne dotyczące pragmatyk zawodowych, w tym zawodu nauczyciela, które przewidują obligatoryjne zwolnienie z pracy pracownika tylko dlatego, że osiągnął wiek emerytalny są zgodne z Konstytucją i mają dalszą rację bytu.

Pierwszy pomysł - dostosowanie przepisów Karty do nowego wieku emerytalnego

Projekt ustawy z 30 sierpnia 2012 r. przewidywał zmianę Karty Nauczyciela poprzez dostosowanie jej zapisów do zmieniającego się wieku emerytalnego. Więcej na ten temat w artykule: „Nauczyciele nie zostaną bez pracy i bez emerytur”.

Najlepsze rozwiązanie - uchylenie przepisów KN

W świetle powszechnie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy wiek nie może być jedynym powodem zwolnienia pracownika z pracy, gdyż pracownicy nie mogą być na tym tle dyskryminowani. Zasada ta ma swoje źródło w zasadzie równości wobec prawa określonej w Konstytucji. Resort pracy doszedł zatem do wniosku, że należy wyeliminować z obrotu prawnego te przepisy pragmatyk zawodowych, które nakazują, bądź dopuszczają rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem tylko z tego powodu, że osiągnął on wiek emerytalny.  Jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy: „skoro zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych zmierzają do zrównania uprawnień emerytalnych wszystkich ubezpieczonych i jednocześnie do wydłużenia okresu aktywności zawodowej, zasadne jest także dążenie do zrównania uprawnień w zakresie możliwości pozostawania w zatrudnieniu wszystkich osób pozostających w stosunku pracy, a zatem także tych osób, których prawa i obowiązki regulują w szczególny sposób przepisy pragmatyk zawodowych”.

Projekt ustawy przewiduje m.in. uchylenie z dniem 1 stycznia 2013 r. art. 23 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 4 KN, tj. obowiązku rozwiązania stosunku pracy nauczyciela w związku z osiągnięciem wieku 65 lat.

Źródło informacji:

  • Projekt ustawy z 16 października 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn (druk sejmowy nr 834).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel