Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

Urlop wychowawczy jednak w dotychczasowym wymiarze

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 28 listopada 2012 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Do sejmu wpłynął projekt ustawy zmieniającej Kodeks pracy w zakresie zasad udzielania urlopu wychowawczego. Maksymalny wymiar urlopu nadal będzie wynosił 36 miesięcy i aby z niego z korzystać w całości,  każdy z rodziców będzie musiał wykorzystać swoją, miesięczną jego część. 

Nadal 36 miesięcy urlopu wychowawczego

Wbrew pierwotnym planom, urlop wychowawczy nie zostanie wydłużony do 37 miesięcy (informowaliśmy o tym w artykule „Dłuższy urlop wychowawczy od 2013 r.”). Od 1 stycznia 2013 r. każdy z rodziców lub opiekunów dziecka, uprawnionych do urlopu wychowawczego, będzie miał wyłączne prawo do jednego miesiąca takiego urlopu. W praktyce oznacza to, że matka dziecka będzie mogła przebywać na urlopie wychowawczym nie dłużej niż 35 miesięcy, jeżeli ojciec dziecka nie zdecyduje się na skorzystanie ze swojej części urlopu wychowawczego.

Jeśli rodzic (opiekun) skorzysta z co najmniej jednego miesiąca urlopu wychowawczego, będzie to jednoznaczne ze skorzystaniem z nieprzenoszalnej części urlopu wychowawczego.
Razem na wychowawczym - do 4 miesięcy

Dotychczas rodzice lub opiekunowie dziecka mogli jednocześnie korzystać z urlopu wychowawczego przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy. Od 1 stycznia 2013 r., wymiar wspólnego korzystania z urlopu wychowawczego wzrośnie do 4 miesięcy.

Urlop wychowawczy - w  max 5 częściach

Z urlopu będzie można korzystać do ukończenia przez dziecko 4 roku życia (18. roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego). Jednakże od nowego roku, urlop wychowawczy będzie mógł być wykorzystany najwyżej w 5 częściach, a nie jak dotychczas w 4.

Osoby już przebywające na urlopach wychowawczych skorzystają z nowych przepisów

Przepisy przejściowe przyznają prawo do wykorzystania urlopu wychowawczego w 5 częściach oraz łącznego korzystania z urlopu wychowawczego przez okres 4 miesięcy także tym rodzicom, którzy w przed dniem wejścia w życie zmienionych przepisów korzystali już z urlopu wychowawczego. Po 1 stycznia 2013 r. będą oni mogli wykorzystać urlop wychowawczy w jednym czasie w wymiarze uzupełniającym do 4 miesięcy, a także (łącznie z dotychczas wykorzystanym urlopem) w 5 częściach.

Jeśli do 1 stycznia 2013 r. rodzice wykorzystali np. 2 tygodnie urlopu wychowawczego jednocześnie, od 1 stycznia 2013 r. będą mogli skorzystać z kolejnych 2 tygodni urlopu w tym samym czasie. Jeśli do 1 stycznia 2013 r. rodzice wykorzystali urlop wychowawczy np. w 3 częściach, od nowego roku będą mogli korzystać z niego jeszcze w 2 częściach.
Urlop wypoczynkowy nie ulegnie obniżeniu

Jeśli pracownik, po nabyciu prawa do urlopu na dany rok kalendarzowy skorzysta z urlopu wychowawczego i jeszcze w tym samym roku wróci do pracy, wymiar urlopu wypoczynkowego za dany rok nie ulegnie obniżeniu. Obecnie obowiązujące rozwiązanie prawne, zgodnie z którym w powyższym przypadku wymiar urlopu wypoczynkowego, do którego pracownik nabył prawo przed rozpoczęciem korzystania z urlopu wychowawczego, obniżany - narusza standardy wynikające z prawa unijnego w zakresie urlopu rodzicielskiego zawarte w klauzuli 2 porozumienia dotyczącego urlopu rodzicielskiego,

Urlop wypoczynkowy nie przedawni się w czasie urlopu wychowawczego

Nowe brzmienie Kodeksu pracy przyjmuje zasadę, że bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na czas korzystania z urlopu wychowawczego. Przepis ten ma zagwarantować możliwość wykorzystania urlopu wypoczynkowego, do którego pracownik nabył prawo przed przejściem na urlop wychowawczy, po powrocie z tego urlopu. W obecnym stanie prawnym, jeśli pracownik korzystał z 3 lat urlopu wychowawczego, prawo do niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego ulegało przedawnieniu.

Źródło informacji

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy (druk sejmowy nr 909).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel