WYROK TK: Trzynastka także po urlopie macierzyńskim!

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 13 lipca 2012 r.
Poleć znajomemu

9 lipca 2012 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nieuwzględnienie okresu urlopu macierzyńskiego, jako umożliwiającego nabycie prawa trzynastki w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego w danym roku jest niezgodne z Konstytucją! Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Jednakże tę lukę w prawie może uzupełnić tylko nowelizacja przepisów.  

RPO i MPiPS widzą potrzebę zmiany przepisów o trzynastkach

W styczniu RPO zwrócił się do resortu z wnioskiem o doprecyzowanie przepisów o trzynastkach. RPO zasygnalizował niejednoznaczne rozumienie pojęcia „przepracowania” okresu wymaganego do nabycia prawa do trzynastki, co stwarza problemy z ustaleniem kręgu osób uprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Ministerstwo Pracy zgodziło się z opinią Rzecznika, jednakże kierunek zmian przepisów wiązało m.in. z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, które miało zapaść w sprawie P 59/11.

TK uznał przepisy o trzynastkach za niekonstytucyjne

Pytanie prawne przedstawione Trybunałowi Konstytucyjnemu dotyczyło powództwa o przyznanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w sytuacji, gdy pracownica nie przepracowała efektywnie co najmniej pół roku w związku z przebywaniem na urlopie macierzyńskim. Pytający Sąd wyraził wątpliwość, czy pominięcie okresu urlopu macierzyńskiego, jako umożliwiającego nabycie prawa do takiego wynagrodzenia w sytuacji faktycznego nieprzepracowania wymaganych przez ustawodawcę co najmniej 6 miesięcy w danym roku kalendarzowym u danego pracodawcy jest zgodne z konstytucją?

Zdaniem Trybunału nieuwzględnienie okresu urlopu macierzyńskiego, jako umożliwiającego nabycie prawa do tzw. trzynastej pensji w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego w danym roku jest niezgodne z art. 32 ust. 1 w zw. z art. 71 ust. 2 Konstytucji.
Urlop macierzyński powinien zwalniać z konieczności wypracowania trzynastki

Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym określa szereg okoliczności m.in. urlop wychowawczy, urlop dla poratowania zdrowia, które zwalniają pracownika z konieczności przepracowania co najmniej 6 miesięcy w danym roku do nabycia prawa do trzynastki (art. 2 ust. 3 ustawy). Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis ten ma charakter niepełny, bowiem pomija okres urlopu macierzyńskiego. Zdaniem TK „ustawodawca nie zrealizował konstytucyjnego nakazu zapewnienia szczególnej pomocy władz publicznych matkom przed i po urodzeniu dziecka, odczytywanego w kontekście konstytucyjnej zasady równości”.

Określając katalog wyjątków ustawodawca nie uwzględnił sytuacji pracownic będących matkami. Nie przewidział bowiem faktu wykorzystania przez pracownicę urlopu macierzyńskiego, a więc takiej przerwy w faktycznym wykonywaniu pracy, która nie tylko w pewnym wymiarze - co najmniej 14 tygodni po porodzie - ma charakter obligatoryjny, ale także w jednoznaczny sposób wiąże się z realizowaniem przez matkę prawa do szczególnej pomocy władz publicznych w okresie  przed i po urodzeniu dziecka.
Czekamy na zmianę przepisów!

Wyrok Trybunały Konstytucyjnego jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. O postępach prac nad zmianą ustawy o trzynastkach będziemy na bieżąco informować na łamach Portalu Oświatowego.

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel