Zmiany w zakazie zatrudniania kobiet przy pracach uciążliwych i szkodliwych

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 4 kwietnia 2016 r.
Poleć znajomemu

W odpowiedzi na zastrzeżenia Komisji Europejskiej ustawodawca przewiduje zmiany w Kodeksie pracy, polegające na doprecyzowaniu i ograniczeniu zakazu zatrudniania kobiet przy pracach uciążliwych, niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. W przypadku wejścia w życie nowelizacji, konieczne będzie dostosowanie regulaminów pracy do obowiązującego prawa.

Dotychczasowe regulacje dyskryminowały kobiety

W obecnym brzmieniu art. 176 Kodeksu pracy zakazuje zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Przy czym zakaz obejmuje nie tylko kobiety w ciąży i karmiące piersią. Komisja Europejska uznała ten przepis zbyt ogólny i niezgodny z regulacjami unijnymi, a w szczególności za naruszenie zasady równego traktowania w dostępie do zatrudnienia.

Proponowane zmiany przewidują zakaz zatrudniania przy pracach uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych do zdrowia, ale tylko w przypadkach, gdy prace te mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie kobiet, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią. W wyniku nowelizacji kobiety będą więc miały możliwość podjęcia pracy potencjalnie niebezpiecznej lub szkodliwej.

Konieczne zmiany w regulaminach pracy

Nowelizacja doprecyzowuje również upoważnienie dla Rady Ministrów do wydania rozporządzenia zawierającego wykaz prac, których nie będą mogły wykonywać kobiety w ciąży i karmiące dziecko piersią, ze względu na fakt, że prace te mogą mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią:

  • związanych z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów,
  • ze względu na sposób i warunki wykonywania tych prac, z uwzględnieniem rodzajów czynników środowiska pracy i poziomu ich występowania.
Rada Ministrów wyda więc nowe rozporządzenie zawierające wykaz powyższych prac.

Taka zmiana będzie wiązała się z koniecznością modyfikacji regulaminów pracy obowiązujących w szkołach, gdyż każdy taki regulamin powinien zawierać wykaz prac wzbronionych kobietom. Nie oznacza to jednak, że regulaminy trzeba będzie zmienić już w momencie wejścia w życie nowelizacji, ponieważ ustawodawca przewiduje zachowanie mocy obowiązującej dotychczasowego rozporządzenia do dnia wejścia w życie nowego (maksymalnie 9 miesięcy).

Źródło:

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy ‒ Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (projekt z 29 marca 2016 r.)
Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel