nauczyciel mianowany

Archiwalny Przywrócenie do pracy a termin rozpoczęcia stażu nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel miał rozpocząć staż na nauczyciela mianowanego od 1 września 2011 r. (złożył wniosek o rozpoczęcie stażu). Został zwolniony z pracy z dniem 31 sierpnia 2011 r., lecz sąd pracy przywrócił go do pracy. Czy w tej sytuacji należy uznać, że staż na nauczyciela mianowanego rozpoczął się z dniem 1 września 2011 r.? Czy należy przedłużyć staż o okres pozostawania bez pracy, czy zaliczyć ten czas do stażu na podstawie art. 51 § 1 Kodeksu pracy?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel