RPO: Zbyt duża swoboda organów prowadzących w kształtowaniu pensum

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 22 października 2012 r.
Poleć znajomemu

Od kilku miesięcy nauczyciele - specjaliści, których pensum określa organ prowadzący szkołę, nie mają pewności co do tego, jak powinien być ukształtowany ich czas pracy. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do MEN o rozważenie, czy w Karcie Nauczyciela nie powinny być zamieszczone wytyczne dla organów prowadzących, na podstawie których określaliby oni pensum nauczycieli - specjalistów.

W tym roku pensum specjalistów drastycznie wzrosło

Od kilku miesięcy organy prowadzące ustalają bardzo wysokie pensum dla nauczycieli, a środowisko oświatowe próbuje powstrzymać lawinę niesprawiedliwych uchwał w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin. Organy prowadzące, po pomyślnym dla nich wyroku WSA, chcą zapewnić pomoc pedagogiczno - psychologiczną uczniom wyłącznie poprzez zwiększenie pensum nauczycieli. Resort edukacji wydał stanowisko, że pensum specjalistów nie może wynosić aż 40 godzin tygodniowo, jednakże nie wskazał żadnych konkretny ram, w których pensum to powinno być określone.

RPO: Należy ustalić zasady w Karcie Nauczyciela

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę, że obecna regulacja daje organom prowadzącym zupełną swobodę w kształtowaniu obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli specjalistów. Karta Nauczyciela nie określa bowiem kryteriów, jakimi powinien kierować się organ, regulując tę materię.  

Rzecznik zwrócił się do Minister Edukacji Narodowej z prośbą o zajęcie stanowiska w szczególności w zakresie tego, czy przepis art. 42 ust. 7 pkt 3 KN nie powinien zostać uzupełniony o postanowienia określające kryteria, którymi powinien kierować się organ prowadzący szkołę, ustalając tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć.

Źródło informacji:

  • Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich z 12 października 2012 r. RPO-712862-III/12/LN
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel