Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Organizacja zajęć szkolnych

Jak prawidłowo organizować zajęcia szkolne – sprawdź aktualne porady prawne w jednym miejscu. Znajdziesz tu wskazówki ekspertów dotyczące organizacji zajęć z wychowania fizycznego, łączenia i organizacji pracy w klasach oraz wychowawców klas. Sprawdzisz, jakie zajęcia można zaliczyć do specjalistycznych oraz kiedy można zwolnić ucznia z drugiego języka obcego. W jednym miejscu wszystkie najważniejsze wiadomości o organizacji zajęć szkolnych!

WDŻ w grupach międzyoddziałowych ale nie międzyklasowych

Pytanie: Czy z uwagi na małą liczbę chętnych uczniów na zajęcia WDŻ można zorganizować zajęcia łącząc klasy np. 7 i 8?

Jak przenieść ucznia do innej klasy

Pytanie: Jaka jest podstawa prawna przeniesienia ucznia do innej klasy?

Czy można zrezygnować z dodatkowych zajęć sportowych

Pytanie: Czy uczniowie w klasie sportowej mogą zrezygnować (na wniosek rodziców) z dodatkowych zajęć sportowych w danym cyklu edukacyjnym?

Kto prowadzi zajęcia języka polskiego dla cudzoziemców

Pytanie: Czy w klasach I - III dodatkowe lekcje z języka polskiego dla ucznia powracającego z zagranicy może prowadzić nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej?

Czy można zaprosić posła do szkoły

Pytanie: Czy dyrektor ma prawo zaprosić do szkoły na spotkanie z dziećmi i młodzieżą posła na sejm w celu przedstawienia dzieciom pracy polityka?

Organizacja zajęć etyki dla niewielkiej liczby uczniów

Pytanie: Trzech uczniów w szkole zostało zgłoszonych na zajęcia etyki. Jak powinien postąpić  dyrektor?

Doradztwo zawodowe – w planie nauczania czy na zastępstwach

Pytanie: Czy zajęcia z doradztwa zawodowego w szkole podstawowej mogą być zrealizowane na zastępstwach, czy też muszą być na stałe wpisane w plan?

WDŻ w grupie międzyoddziałowej

Pytanie: Czy w szkole podstawowej można realizować lekcje wychowania do życia w rodzinie w grupach międzyoddziałowych?

Czas trwania zajęć praktycznych

Pytanie: Ile trwa godzina lekcyjna zajęć praktycznych realizowanych w warsztatach szkolnych. Czy można stosować różny wymiar dla uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum i nowego technikum pięcioletniego?

Czy należy organizować zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole niepublicznej

Pytanie: Czy niepubliczne liceum specjalne powinno realizować zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, jeśli organizowane są zajęcia rewalidacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów zgodne z ich niepełnosprawnością i dodatkowo uczniowie mają zajęcia z psychologiem, logopedą i rehabilitantem?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel