Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Organizacja zajęć szkolnych

Jak prawidłowo organizować zajęcia szkolne – sprawdź aktualne porady prawne w jednym miejscu. Znajdziesz tu wskazówki ekspertów dotyczące organizacji zajęć z wychowania fizycznego, łączenia i organizacji pracy w klasach oraz wychowawców klas. Sprawdzisz, jakie zajęcia można zaliczyć do specjalistycznych oraz kiedy można zwolnić ucznia z drugiego języka obcego. W jednym miejscu wszystkie najważniejsze wiadomości o organizacji zajęć szkolnych!

wprowadzanie nowego zawodu do szkół branżowych

Czy zmieniły się procedury wprowadzania nowego zawodu w szkolnictwie branżowym

Procedura wprowadzenia nowego zawodu do szkoły branżowej jest analogiczna do procedury jaka obowiązywała przy wprowadzaniu nowego zawodu do zasadniczej szkoły zawodowej. Jakie działania należy podjąć, aby wprowadzić nowy zawód? Sprawdzamy szczegóły!

Łączenie zajęć kształcenia zawodowego w grupy międzyoddziałowe

Łączenie zajęć kształcenia zawodowego w grupy międzyoddziałowe – czy możliwe

W latach szkolnych 2019/2020-2023/2024 w technikum, w którym prowadzi się klasy dotychczasowego czteroletniego technikum oraz w latach 2019/2020-2022/2023 w branżowej szkole I stopnia, w której prowadzi się klasy branżowej szkoły I stopnia przeznaczone dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego mogą być realizowane w oddziale lub w grupie międzyoddziałowej. Sprawdzamy szczegóły!

Religia zamiast czy obok zajęć etyki

Pytanie: Czy w przypadku, gdy wszyscy uczniowie w szkole zadeklarowali, że nie będą uczęszczać na lekcje religii, szkoła zobowiązana jest zorganizować zajęcia z etyki?

Nauczyciel religii i etyki w jednej osobie

Pytanie: Czy nauczyciel z odpowiednimi kwalifikacjami może uczyć religii i etyki jednocześnie?

Zestaw programów nauczania – czy dokonywać zmian

Pytanie: Czy w zestawie programów nauczania dokonujemy zmian tylko nowych programów, jeżeli program jest już wybrany na etap, np. program nauczania geografii w klasach V-VIII?

Gdzie zapisywać godziny do dyspozycji dyrektora i czy są obowiązkowe

Pytanie: Co mówią przepisy o godzinach do dyspozycji dyrektora? Czy godziny dyrektorskie oraz godziny przyznane przez organ prowadzący są zapisywane w dziennikach lekcyjnych czy w osobnych dziennikach tych zajęć?

Godziny do dyspozycji dyrektora – jak zaplanować na rok szkolny 2019/2020

Pytanie: Jak rozumieć to, że dołożono po 1 godzinie na rozwój zainteresowań na każdy etap kształcenia (godziny do dyspozycji dyrektora)? Czy np. przyszłoroczna klasa III ma mieć dołożone 2 godziny, by zgadzało się w cyklu kształcenia? W przypadku mojej szkoły, ówczesna klasa I w roku 2017/2018 nie miała przydzielonej godziny, w roku 2018/2019 już jako klasa II miała 1 godzinę. Czy w roku szkolny 2019/2020 ma dostać 1 czy 2 godziny? Analogicznie rzecz się ma w klasach IV-VIII.

Zmiany w ramowych planach nauczania – jak zaplanować godziny dyrektorskie

Pytanie: Czy wprowadzone zmiany od 1 września 2019 r. w ramowych planach nauczania dotyczą przyszłych klas I i IV szkoły podstawowej? Czy też dodatkową godzinę dyrektorską można przydzielać innym klasom w danym etapie edukacyjnym (np. w obecnych klasach II lub III albo w IV, V, VI, czy VII lub VIII).

Zajęcia WF prowadzone w systemie klasowym – co to oznacza

Pytanie: Pytanie dotyczy lekcji wychowania fizycznego dla klas liceum po VIII klasie szkoły podstawowej. W rozporządzeniu jest napisane, że lekcje WF mają być realizowane częściowo w systemie klasowym (co najmniej 1 godzin), a częściowo w innych formach. Co należy rozumieć przez system klasowy? Czy są to lekcje WF-u np. w sali gimnastycznej , czy lekcje w ławce w klasie, gdzie realizuje się treści np. o zdrowym trybie odżywiania czy zasadach gry w piłkę?

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów – czy są wpisywane na świadectwie

Pytanie: Ramowy plan nauczania określa tygodniowy wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły. W szkole przeznaczono je na zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów. Czy mają być one wpisane na świadectwie ucznia, jeżeli tak to w jakiej formie? Czy ma być z tych zajęć wystawiana ocena końcowa oraz czy należy obecność na tych zajęciach wliczać do frekwencji ucznia?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel