Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Organizacja zajęć szkolnych

Jak prawidłowo organizować zajęcia szkolne – sprawdź aktualne porady prawne w jednym miejscu. Znajdziesz tu wskazówki ekspertów dotyczące organizacji zajęć z wychowania fizycznego, łączenia i organizacji pracy w klasach oraz wychowawców klas. Sprawdzisz, jakie zajęcia można zaliczyć do specjalistycznych oraz kiedy można zwolnić ucznia z drugiego języka obcego. W jednym miejscu wszystkie najważniejsze wiadomości o organizacji zajęć szkolnych!

Zwolnienie z obecności na zajęciach WF

Pytanie: Czy uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego na podstawie zaświadczenia lekarskiego może być zwolniony przez rodziców/opiekunów prawnych z obecności na tych zajęciach?

Przepisy o doradztwie zawodowym – czy obowiązują w liceum

Pytanie: Czy nowe rozporządzenie obowiązujące od 1 września 2018 r. dotyczące doradztwa zawodowego obowiązuje w obecnym trzyletnim liceum ogólnokształcącym? Czy będzie dotyczyć liceum czteroletniego?

Zwolnienie z nauki drugiego języka obcego – kiedy w zastępstwie zajęcia z techniki

Pytanie: Uczeń klasy VII i VIII z autyzmem zwolniony jest z nauki drugiego języka. Jakie w zamian zajęcia musi zorganizować dyrektor? Jeśli technikę, to nie ma go w ramowym planie nauczania w klasie VII i VIII. Co w tej sytuacji powinien zrobić dyrektor?

Uczestnictwo z zajęciach po przejściu do innej szkoły

Pytanie: Czy uczeń, który zmienił szkołę i w byłej szkole zrealizował obowiązkowe zajęcia edukacji dla bezpieczeństwa, uzyskując ocenę pozytywną, może uczestniczyć ponownie w tych zajęciach i być ocenianym. Nadmieniam, że ów uczeń chce uczestniczyć w zajęciach.

Organizacja etyki w szkole dla kilku uczniów – w gestii dyrektora czy organu prowadzącego

Pytanie: Jak zorganizować etykę w szkole podstawowej, jeśli 3 rodziców uczniów z klas I, III i V wyraziło wolę uczestnictwa ich dzieci w lekcjach etyki? Czy etyka może mieć wymiar 1 godz. tygodniowo.

Czy dyrektor może sprawdzić zasadność wydania zwolnienia z WF

Pytanie: Uczeń dostarczył do szkoły zwolnienie lekarskie z wychowania fizycznego na cały rok szkolny. Czy dyrektor szkoły może zwrócić się na piśmie dla lekarza, który je wystawił o uzasadnienie z jakich powodów zdrowotnych dany uczeń nie może uczestniczyć w lekcji WF?

Wyjścia na basen w ramach WF – czy należy rejestrować jak wycieczki

Pytanie: Czy wyjście uczniów klas drugich na zajęcia basenowe w ramach wychowania fizycznego będzie trzeba traktować jako wycieczkę i wypełniać kartę wycieczki? Czy trzeba wpisywać wyjście w rejestr wyjść?

Nazewnictwo zajęć informatycznych w poszczególnych klasach szkoły podstawowej

Pytanie: Jak wygląda nazewnictwo przedmiotów informatyka/zajęcia komputerowe/edukacja informatyczna od 1 września 2018 r. wg klas szkoły podstawowej?

Formy prowadzenia i wymiar zajęć wychowania fizycznego

Pytanie: Czy lekcje-fakultety do wyboru w ramach lekcji wychowania fizycznego, mogą być prowadzone przez tego samego nauczyciela, który prowadzi wychowanie fizyczne w danej klasie? Czy zamiast zajęć do wyboru, wychowanie fizyczne może być organizowane w formie zajęć klasowo-lekcyjnych w wymiarze 4 godzin tygodniowo?

Nauka języka mniejszości narodowej – w jaki sposób zorganizować

Pytanie: Czy uczeń szkoły podstawowej, który chce uczęszczać na lekcje języka mniejszości narodowej, musi już go znać np. z domu? Czy szkoła, która organizuje naukę j. mniejszości narodowej, jest zobowiązana uwzględnić zaawansowanie językowe u uczniów np. od podstaw czy kontynuacja?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel