Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Organizacja zajęć szkolnych

Jak prawidłowo organizować zajęcia szkolne – sprawdź aktualne porady prawne w jednym miejscu. Znajdziesz tu wskazówki ekspertów dotyczące organizacji zajęć z wychowania fizycznego, łączenia i organizacji pracy w klasach oraz wychowawców klas. Sprawdzisz, jakie zajęcia można zaliczyć do specjalistycznych oraz kiedy można zwolnić ucznia z drugiego języka obcego. W jednym miejscu wszystkie najważniejsze wiadomości o organizacji zajęć szkolnych!

Zajęcia rozwijające zainteresowania – czy powinny być oceniane i wpisywane na świadectwo

Pytanie: W nowej podstawie programowej dla klas VIII są godziny do dyspozycji dyrektora w ramach, których mają się odbywać zajęcia rozwijające kreatywność. Czy te zajęcia mają być oceniane, czy będą wpisywane na świadectwie, czy nieklasyfikowanie dotyczy tych zajęć?

Jakie zajęcia można przydzielić z godzin do dyspozycji dyrektora

Pytanie: Czy potrzebna jest opinia rady pedagogicznej i rady rodziców na zorganizowanie koła zainteresowań z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły? Jakie zajęcia mogą być prowadzone z puli godzin do dyspozycji dyrektora i czy wówczas takie zajęcia podlegają ocenie?

Rezygnacja z nauki języka kaszubskiego – na jakich zasadach

Pytanie: Czy uczeń szkoły podstawowej może zrezygnować z nauki języka kaszubskiego w trakcie roku szkolnego, mimo że złożył deklarację na początku roku szkolnego uczestnictwa w zajęciach?

Jak utworzyć klasy dwujęzyczne w szkole podstawowej

Pytanie: Jaka jest procedura tworzenia klasy dwujęzycznej w szkole podstawowej? Czy są określone ramy czasowe dla poszczególnych kroków?

Czy dziecko nauczane w systemie domowym może uczestniczyć w lekcjach religii i wycieczkach szkolnych

Pytanie: W szkole jest dziecko nauczane w domu. Jest uczniem klasy III, która w tym roku szkolnym przystępować będzie do Komunii św. Czy w tej sytuacji uczeń taki może uczęszczać tylko na lekcję religii w szkole? Czy może uczestniczyć w wycieczkach klasowych zarówno jednodniowych, jak i kilkudniowych?

Zwolnienie z obecności na zajęciach WF

Pytanie: Czy uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego na podstawie zaświadczenia lekarskiego może być zwolniony przez rodziców/opiekunów prawnych z obecności na tych zajęciach?

Przepisy o doradztwie zawodowym – czy obowiązują w liceum

Pytanie: Czy nowe rozporządzenie obowiązujące od 1 września 2018 r. dotyczące doradztwa zawodowego obowiązuje w obecnym trzyletnim liceum ogólnokształcącym? Czy będzie dotyczyć liceum czteroletniego?

Zwolnienie z nauki drugiego języka obcego – kiedy w zastępstwie zajęcia z techniki

Pytanie: Uczeń klasy VII i VIII z autyzmem zwolniony jest z nauki drugiego języka. Jakie w zamian zajęcia musi zorganizować dyrektor? Jeśli technikę, to nie ma go w ramowym planie nauczania w klasie VII i VIII. Co w tej sytuacji powinien zrobić dyrektor?

Uczestnictwo z zajęciach po przejściu do innej szkoły

Pytanie: Czy uczeń, który zmienił szkołę i w byłej szkole zrealizował obowiązkowe zajęcia edukacji dla bezpieczeństwa, uzyskując ocenę pozytywną, może uczestniczyć ponownie w tych zajęciach i być ocenianym. Nadmieniam, że ów uczeń chce uczestniczyć w zajęciach.

Organizacja etyki w szkole dla kilku uczniów – w gestii dyrektora czy organu prowadzącego

Pytanie: Jak zorganizować etykę w szkole podstawowej, jeśli 3 rodziców uczniów z klas I, III i V wyraziło wolę uczestnictwa ich dzieci w lekcjach etyki? Czy etyka może mieć wymiar 1 godz. tygodniowo.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel