Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Organizacja zajęć szkolnych

Jak prawidłowo organizować zajęcia szkolne – sprawdź aktualne porady prawne w jednym miejscu. Znajdziesz tu wskazówki ekspertów dotyczące organizacji zajęć z wychowania fizycznego, łączenia i organizacji pracy w klasach oraz wychowawców klas. Sprawdzisz, jakie zajęcia można zaliczyć do specjalistycznych oraz kiedy można zwolnić ucznia z drugiego języka obcego. W jednym miejscu wszystkie najważniejsze wiadomości o organizacji zajęć szkolnych!

Czy nauczyciel musi prowadzić zajęcia on-line

Pytanie: Czy nauczyciel może odmówić prowadzenia zajęć on-line (z wykorzystaniem kamery internetowej i mikrofonu) jeśli dyrektor szkoły zdecydował właśnie o takiej formie kształcenia na odległość?

Kiedy zrealizować praktyki zawodowe w technikum i szkole policealnej

Pytanie: Czy praktyki zawodowe uczniów technikum mogą zostać przesunięte na kolejny rok szkolny?

Mniej godzin w ramach zdalnego nauczania

Pytanie: Czy w związku ze zdalnym nauczaniem dopuszczalna jest zmiana tygodniowego rozkładu zajęć dla konkretnej klasy polegające na zmniejszeniu liczby godzin? Co wtedy z czasem pracy nauczycieli?

Łączenie klas na wychowaniu fizycznym

Pytanie: W przyszłym roku szkolnym nie będzie klasy V. Czy ze względu na małą liczbę uczniów można połączyć na wychowaniu fizycznych klasę IV i VI?

WDŻ w grupach międzyklasowych – czy to możliwe

Pytanie: Czy można połączyć klasę IV i V na zajęciach wychowania do życia w rodzinie?

WDŻ w grupach międzyoddziałowych ale nie międzyklasowych

Pytanie: Czy z uwagi na małą liczbę chętnych uczniów na zajęcia WDŻ można zorganizować zajęcia łącząc klasy np. 7 i 8?

Jak przenieść ucznia do innej klasy

Pytanie: Jaka jest podstawa prawna przeniesienia ucznia do innej klasy?

Czy można zrezygnować z dodatkowych zajęć sportowych

Pytanie: Czy uczniowie w klasie sportowej mogą zrezygnować (na wniosek rodziców) z dodatkowych zajęć sportowych w danym cyklu edukacyjnym?

Kto prowadzi zajęcia języka polskiego dla cudzoziemców

Pytanie: Czy w klasach I - III dodatkowe lekcje z języka polskiego dla ucznia powracającego z zagranicy może prowadzić nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej?

Czy można zaprosić posła do szkoły

Pytanie: Czy dyrektor ma prawo zaprosić do szkoły na spotkanie z dziećmi i młodzieżą posła na sejm w celu przedstawienia dzieciom pracy polityka?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel