Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Organizacja zajęć szkolnych

Jak prawidłowo organizować zajęcia szkolne – sprawdź aktualne porady prawne w jednym miejscu. Znajdziesz tu wskazówki ekspertów dotyczące organizacji zajęć z wychowania fizycznego, łączenia i organizacji pracy w klasach oraz wychowawców klas. Sprawdzisz, jakie zajęcia można zaliczyć do specjalistycznych oraz kiedy można zwolnić ucznia z drugiego języka obcego. W jednym miejscu wszystkie najważniejsze wiadomości o organizacji zajęć szkolnych!

Czy zajęcia z godzin do dyspozycji dyrektora są obowiązkowe dla uczniów

Pytanie: W ramowych planach nauczania z 2017 r. pojawia się pojęcie godzin do dyspozycji dyrektora, które mogą być realizowane w określony w rozporządzeniu sposób. Czy te zajęcia są zajęciami obowiązkowymi dla ucznia?

Dołączenie do zajęć etyki w trakcie roku – na jakich zasadach

Pytanie: Czy na wniosek rodzica złożony w trakcie roku szkolnego można dopisać ucznia na zajęcia etyki? Rodzic wystąpił z takim wnioskiem w marcu. Jeśli tak, to w jaki sposób ucznia sklasyfikować? Czy nauczyciel musi zrealizować z nim podstawę, którą realizuje z resztą grupy od września?

Czy można utworzyć I klasę sportową ogólnorozwojową w szkole podstawowej

Pytanie: Czy placówka z tytułu utworzenia klasy sportowej otrzyma zwiększoną subwencję na funkcjonowanie tej klasy? Czy dodatkowe środki musi zapewnić wyłącznie organ prowadzący? W jakich dyscyplinach sportowych możliwe jest utworzenie klas sportowych od klasy I szkoły podstawowej?

Zmiana decyzji w sprawie zwolnienia z lekcji WF

Pytanie: We wrześniu na podstawie wniosku rodzica oraz zaświadczenia lekarskiego wydano decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w-f w roku szkolnym 2017/2018. Obecnie rodzic dostarczył kolejne zaświadczenie lekarskie od innego lekarza o braku przeciwwskazań do uczestniczenia dziecka w zajęciach w-f z wyłączeniem skoków. Czy istnieje możliwość zmiany wcześniejszej decyzji?

Inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, czyli jakie

Pytanie: Co można rozumieć pod pojęciem inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, które mogą wykonywać nauczyciele w dni po świętach, kiedy nie ma uczniów w szkole? Czy to może być np. posiedzenie rady pedagogicznej, wypełnianie swojej dokumentacji czy prace związane z inwentaryzacją?

Odmowa zorganizowania zindywidualizowanej ścieżki kształcenia w szkole niepublicznej – czy możliwa

Pytanie: Czy niepubliczna szkoła podstawowa może odmówić organizowania zindywidualizowanej ścieżki kształcenia i zawrzeć w statucie szkoły oraz w umowie o kształcenie z rodzicami ucznia zapis o treści: „szkoła nie prowadzi zindywidualizowanej ścieżki kształcenia” lub „szkoła może odmówić prowadzenia zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”?

Zapisy w statucie dotyczące minimalnej liczby uczniów na zajęciach wychowania fizycznego

Pytanie: Czy w statucie szkoły można umieścić zapis, że minimalna liczba uczniów na zajęciach wychowania fizycznego musi być 12 osób?

Jak utworzyć klasę sportową w szkole podstawowej

Pytanie: W szkole podstawowej ogólnodostępnej chcielibyśmy utworzyć klasę sportową. W jaki sposób utworzyć taką klasę? Jakie są zadania dyrektora, nauczycieli, organu prowadzącego szkołę? Z jakich programów nauczania korzysta nauczyciel - czy opracowane przez nauczyciela prowadzącego czy z zatwierdzonych przez MEN?

Jeśli uczeń nie uczęszcza na religię…

Pytanie: Rodzic nie wyraża zgody na udział dziecka w zajęciach religii (uczeń klasy II gimnazjum). Czy dyrektor szkoły musi zorganizować w takiej sytuacji uczniowi inną formę zajęć? Co uczeń powinien mieć wpisane na świadectwie szkolnym? W dzienniku rubrykę z obecnością z zajęć religii pozostawić pustą?

Zwolnienie ucznia z zajęć WF – na które rozporządzenie się powołać

Pytanie: Na które rozporządzenie MEN należy się powołać, zwalniając ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego od 1 września 2017 r.?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel