Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Organizacja zajęć szkolnych

Jak prawidłowo organizować zajęcia szkolne – sprawdź aktualne porady prawne w jednym miejscu. Znajdziesz tu wskazówki ekspertów dotyczące organizacji zajęć z wychowania fizycznego, łączenia i organizacji pracy w klasach oraz wychowawców klas. Sprawdzisz, jakie zajęcia można zaliczyć do specjalistycznych oraz kiedy można zwolnić ucznia z drugiego języka obcego. W jednym miejscu wszystkie najważniejsze wiadomości o organizacji zajęć szkolnych!

Zapisy w statucie dotyczące minimalnej liczby uczniów na zajęciach wychowania fizycznego

Pytanie: Czy w statucie szkoły można umieścić zapis, że minimalna liczba uczniów na zajęciach wychowania fizycznego musi być 12 osób?

Jak utworzyć klasę sportową w szkole podstawowej

Pytanie: W szkole podstawowej ogólnodostępnej chcielibyśmy utworzyć klasę sportową. W jaki sposób utworzyć taką klasę? Jakie są zadania dyrektora, nauczycieli, organu prowadzącego szkołę? Z jakich programów nauczania korzysta nauczyciel - czy opracowane przez nauczyciela prowadzącego czy z zatwierdzonych przez MEN?

Jeśli uczeń nie uczęszcza na religię…

Pytanie: Rodzic nie wyraża zgody na udział dziecka w zajęciach religii (uczeń klasy II gimnazjum). Czy dyrektor szkoły musi zorganizować w takiej sytuacji uczniowi inną formę zajęć? Co uczeń powinien mieć wpisane na świadectwie szkolnym? W dzienniku rubrykę z obecnością z zajęć religii pozostawić pustą?

Zwolnienie ucznia z zajęć WF – na które rozporządzenie się powołać

Pytanie: Na które rozporządzenie MEN należy się powołać, zwalniając ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego od 1 września 2017 r.?

Przepisy o organizacji zajęć rewalidacyjnych od 1 września 2017 r.

Pytanie: Proszę o podanie ustawy lub rozporządzenia, na podstawie którego organizowane są zajęcia rewalidacyjne w szkole (czy są dokładne wytyczne związane z organizacją zajęć indywidualnych czy zespołowych).

Łączenie oddziałów z uczniami z upośledzeniem w stopniu lekkim

Pytanie: Czy od 1 września 2017 r. możliwe jest łączenie oddziałów klasy IV dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim z oddziałem klasy V dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim?

Czas trwania zajęć rewalidacyjnych po zmianie przepisów

Pytanie: Ile trwa godzina rewalidacyjna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną? Mam wątpliwości, czy stosować zapisy rozporządzenia z 17 marca 2017 r. w sprawie organizacji publicznych szkół i przedszkoli (60 minut), czy zapisy rozporządzenia z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (dłuższy lub krótszy niż 45 minut).

Całoroczne zwolnienie z lekcji WF na wniosek rodziców

Pytanie: Rodzic chce zwolnić dziecko z zajęć wychowania fizycznego do końca roku szkolnego. Nie podaje przyczyny związanej ze stanem zdrowia. Czy wystarczy zwolnienie od rodzica czy też w przypadku tak długiego zwolnienia musi je wystawić lekarz?

Informacja o kontynuowaniu lub rezygnacji z zajęć religii i wychowania do życia w rodzinie w kolejnej klasie

Pytanie: Czy rodzice, którzy pisemnie zwolnili swoje dziecko z zajęć wychowania do życia w rodzinie w klasie pierwszej gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej muszą powtórzyć zwolnienie w klasie drugiej i trzeciej? Czy rodzice, którzy wyrazili chęć uczestnictwa swoich dzieci w lekcjach religii w klasie pierwszej muszą powtarzać chęć uczestnictwa w klasie drugiej i trzeciej?

Konsekwencje rezygnacji z zajęć wychowania do życie w rodzinie w ciągu roku szkolnego

Pytanie: Od drugiego półrocza jedna z klas realizuje zajęcia wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ). W pierwszym półroczu klasa nie miała tych zajęć. Wszyscy rodzice uczniów tej klasy składają rezygnacje z nauki tego przedmiotu. Nauczyciel prowadzący zajęcia zatrudniony jest na umowę o pracę do 30 czerwca 2016. Klasa ma mniej lekcji z tego powodu, a nauczyciel godzin pracy. Jak ma postąpić dyrektor w tym przypadku?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel