Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Organizacja zajęć szkolnych

Jak prawidłowo organizować zajęcia szkolne – sprawdź aktualne porady prawne w jednym miejscu. Znajdziesz tu wskazówki ekspertów dotyczące organizacji zajęć z wychowania fizycznego, łączenia i organizacji pracy w klasach oraz wychowawców klas. Sprawdzisz, jakie zajęcia można zaliczyć do specjalistycznych oraz kiedy można zwolnić ucznia z drugiego języka obcego. W jednym miejscu wszystkie najważniejsze wiadomości o organizacji zajęć szkolnych!

Godziny do dyspozycji dyrektora – jak zaplanować na rok szkolny 2019/2020

Pytanie: Jak rozumieć to, że dołożono po 1 godzinie na rozwój zainteresowań na każdy etap kształcenia (godziny do dyspozycji dyrektora)? Czy np. przyszłoroczna klasa III ma mieć dołożone 2 godziny, by zgadzało się w cyklu kształcenia? W przypadku mojej szkoły, ówczesna klasa I w roku 2017/2018 nie miała przydzielonej godziny, w roku 2018/2019 już jako klasa II miała 1 godzinę. Czy w roku szkolny 2019/2020 ma dostać 1 czy 2 godziny? Analogicznie rzecz się ma w klasach IV-VIII.

Zmiany w ramowych planach nauczania – jak zaplanować godziny dyrektorskie

Pytanie: Czy wprowadzone zmiany od 1 września 2019 r. w ramowych planach nauczania dotyczą przyszłych klas I i IV szkoły podstawowej? Czy też dodatkową godzinę dyrektorską można przydzielać innym klasom w danym etapie edukacyjnym (np. w obecnych klasach II lub III albo w IV, V, VI, czy VII lub VIII).

Zajęcia WF prowadzone w systemie klasowym – co to oznacza

Pytanie: Pytanie dotyczy lekcji wychowania fizycznego dla klas liceum po VIII klasie szkoły podstawowej. W rozporządzeniu jest napisane, że lekcje WF mają być realizowane częściowo w systemie klasowym (co najmniej 1 godzin), a częściowo w innych formach. Co należy rozumieć przez system klasowy? Czy są to lekcje WF-u np. w sali gimnastycznej , czy lekcje w ławce w klasie, gdzie realizuje się treści np. o zdrowym trybie odżywiania czy zasadach gry w piłkę?

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów – czy są wpisywane na świadectwie

Pytanie: Ramowy plan nauczania określa tygodniowy wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły. W szkole przeznaczono je na zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów. Czy mają być one wpisane na świadectwie ucznia, jeżeli tak to w jakiej formie? Czy ma być z tych zajęć wystawiana ocena końcowa oraz czy należy obecność na tych zajęciach wliczać do frekwencji ucznia?

Sprawdź, kiedy rodzice mogą obserwować lekcje

Pytanie: Czy rodzic może bez zaproszenia i zapowiedzi wejść na lekcje i być na tej lekcji?

Bezpłatna nauka języka polskiego dla cudzoziemców – ile może trwać

Pytanie: Czy bezpłatna nauka języka polskiego organizowana przez szkołę w wymiarze minimum 2 godzin dla uczniów przybywających z zagranicy może trwać dłużej niż rok szkolny?

Zajęcia rozwijające zainteresowania – czy powinny być oceniane i wpisywane na świadectwo

Pytanie: W nowej podstawie programowej dla klas VIII są godziny do dyspozycji dyrektora w ramach, których mają się odbywać zajęcia rozwijające kreatywność. Czy te zajęcia mają być oceniane, czy będą wpisywane na świadectwie, czy nieklasyfikowanie dotyczy tych zajęć?

Jakie zajęcia można przydzielić z godzin do dyspozycji dyrektora

Pytanie: Czy potrzebna jest opinia rady pedagogicznej i rady rodziców na zorganizowanie koła zainteresowań z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły? Jakie zajęcia mogą być prowadzone z puli godzin do dyspozycji dyrektora i czy wówczas takie zajęcia podlegają ocenie?

Rezygnacja z nauki języka kaszubskiego – na jakich zasadach

Pytanie: Czy uczeń szkoły podstawowej może zrezygnować z nauki języka kaszubskiego w trakcie roku szkolnego, mimo że złożył deklarację na początku roku szkolnego uczestnictwa w zajęciach?

Jak utworzyć klasy dwujęzyczne w szkole podstawowej

Pytanie: Jaka jest procedura tworzenia klasy dwujęzycznej w szkole podstawowej? Czy są określone ramy czasowe dla poszczególnych kroków?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel