Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Organizacja zajęć szkolnych

Jak prawidłowo organizować zajęcia szkolne – sprawdź aktualne porady prawne w jednym miejscu. Znajdziesz tu wskazówki ekspertów dotyczące organizacji zajęć z wychowania fizycznego, łączenia i organizacji pracy w klasach oraz wychowawców klas. Sprawdzisz, jakie zajęcia można zaliczyć do specjalistycznych oraz kiedy można zwolnić ucznia z drugiego języka obcego. W jednym miejscu wszystkie najważniejsze wiadomości o organizacji zajęć szkolnych!

Organizacja zajęć wychowania fizycznego poza systemem klasowo-lekcyjnym

Pytanie: W związku z nową podstawą programową i zapisami dotyczącymi realizacji godzin wychowania fizycznego, czy w roku szkolnym 2017/2018 w przypadku realizacji godzin poza systemem klasowo-lekcyjnym, można łączyć uczniów z różnych poziomów edukacyjnych, jeżeli będą zainteresowani tym samym obszarem? Czy należy wprowadzić taką formę zajęć dla uczniów klas V i VI, gdzie występuje realizacja starej podstawy programowej?

Liczba uczniów z różnymi niepełnosprawnościami w oddziale specjalnym

Pytanie: Ilu uczniów – wg nowego rozporządzenia MEN – może liczyć oddział w szkole specjalnej przeznaczony wspólnie dla uczniów z jedną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i z niepełnosprawnościami sprzężonymi (np. niepełnosprawność w stopniu lekkim i niepełnosprawność ruchowa)?

W jakich klasach planować wychowanie do życia w rodzinie od 1 września 2017 r.

Pytanie: Czy w klasach IV i VII należy planować wychowanie do życia w rodzinie na rok szkolny 2017/2018?

Tworzenie klasy sportowej – jak opracować i wdrożyć program

Pytanie: Jakie są procedury opracowania i wdrażania programu nauczania wychowania fizycznego w klasie sportowej, która zacznie funkcjonować od roku szkolnego 2017/2018?

Wymiar godzi zajęć rewalidacyjnych od roku szkolnego 2017/2018

Pytanie: W arkuszu organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018 zapisano uczniowi 2 godziny zajęć rewalidacyjnych. Czy zmienił się wymiar godzin w porównaniu do lat ubiegłych?

Wprowadzenie dodatkowego przedmiotu – czy wymaga opinii rady pedagogicznej

Pytanie: W roku szkolnym 2017/18 w klasie IV szkoły podstawowej z godzin organu prowadzącego zaplanowano wprowadzenie dodatkowego przedmiotu – język hiszpański w wymiarze 2 godzin. Czy wprowadzenie przedmiotu dodatkowego wymaga opinii rady pedagogicznej? Jeśli tak, to proszę o podanie podstawy prawnej.

Kontynuacja oddziału sportowego w klasie VII – jakie dokumenty są wymagane

Pytanie: Z końcem obecnego roku szkolnego 2016/2017 w szkole podstawowej kończy swoją działalność klasa VI sportowa (cykl trzyletni od IV–VI). Rodzice i uczniowie wyrażają chęć kontynuowania klasy/oddziału sportowego w klasach VII i VIII. Jak należy postąpić , aby im to umożliwić? Do kogo się zgłosić i jaką dokumentacje stworzyć, aby móc wydłużyć już raz zgłoszoną innowację pedagogiczną na kolejne dwa lata szkoły podstawowej?

Łączenie zajęć wychowania fizycznego od września 2017

Pytanie: Czy można połączyć klasę IV i V oraz VI i VII na zajęciach z wychowania fizycznego w roku szkolnym 2017/2018/ (stara i nowa podstawa programowa)?

Gimnastyka korekcyjna w ramach zajęć rewalidacyjnych

Pytanie: Czy w ramach zajęć rewalidacyjnych w szkole specjalnej można realizować gimnastykę korekcyjną?

Łączenie godzin nowej i starej podstawy programowej w edukacji wczesnoszkolnej

Pytanie: Czy można łączyć godziny nowej i starej podstawy programowej w edukacji wczesnoszkolnej?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel