Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Organizacja zajęć szkolnych

Jak prawidłowo organizować zajęcia szkolne – sprawdź aktualne porady prawne w jednym miejscu. Znajdziesz tu wskazówki ekspertów dotyczące organizacji zajęć z wychowania fizycznego, łączenia i organizacji pracy w klasach oraz wychowawców klas. Sprawdzisz, jakie zajęcia można zaliczyć do specjalistycznych oraz kiedy można zwolnić ucznia z drugiego języka obcego. W jednym miejscu wszystkie najważniejsze wiadomości o organizacji zajęć szkolnych!

Praktyki zawodowe u zagranicznego pracodawcy

Pytanie: Czy praktyki zawodowe w szkole policealnej mogą być realizowane w warsztatach szkolnych i u pracodawców zagranicznych? Czy za praktyki zawodowe zagraniczne szkoła może płacić organizatorowi takich praktyk?

Obecność rodziców w nauczaniu zdalnym – czy dozwolona

Pytanie: Pytanie dotyczy obecności rodziców podczas prowadzonych zajęć online. Rodzic poinformował, że będzie sprawdzał metody nauczania jednej z nauczycielek. Jakie przepisy obowiązującego prawa dają taką możliwość? Dodam, że w szkole obowiązuje regulamin nauki zdalnej, co prawda nie ma w nim o tym mowy.

Ile może być dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w klasie ogólnodostępnej

Pytanie: Czy liczba dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego jest zależna od "wskazań" do orzeczenia? Czy nauczyciel współorganizujący w takiej sytuacji zajmuje się wszystkimi uczniami, którzy posiadają orzeczenie w danej klasie?

Próbna matura stacjonarnie w szkole – co na to przepisy

Pytanie: Zapytanie dotyczy próbnej matury. Czy w tym czasie wolno przeprowadzić taki egzamin w szkole? Wiem, że na ten moment przepisy tego nie regulują. Nauczycielom zależy jednak, by zrobić to jak najwcześniej i czekanie do powrotu do szkół w formie stacjonarnej wydaje się zbyt odległe.

Czy można wydłużyć semestr w szkole policealnej

Pytanie: Jesteśmy szkołą policealną, pierwszy semestr był zaplanowany do 24 stycznia 2021 r. Ze względu na zmianę terminu ferii zimowych, semestr ten zostanie skrócony o dwa tygodnie. Czy z tego powodu można go wydłużyć i jaką trzeba zastosować procedurę? Pierwotnie ferie zimowe w naszym województwie były zaplanowane od 1 do 14 lutego 2021 r.

Zmiana przepisów a wymiar godzin praktycznej nauki zawodu u pracodawcy

Pytanie: Czy w świetle rozporządzenia MEiN z 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 młodociani pracownicy w branżowych szkołach I stopnia realizujący praktyczną naukę zawodu u pracodawcy powinni realizować swoje zajęcia u pracodawcy w wymiarze nieprzekraczającym 10h/tygodniowo? Czy przepis ten dotyczy tylko uczniów odbywających praktyki zawodowe w szkole?

Kształcenie stacjonarne dla ucznia z orzeczeniem

Pytanie: Czy dla ucznia niepełnosprawnego można zorganizować kształcenie stacjonarne w budynku szkoły?

Edukacja domowa – czy uczeń może uczestniczyć w lekcjach zdalnych

Pytanie: Od połowy września uczeń ma nauczanie domowe. Mama poprosiła o umożliwienie dziecku uczestnictwa w zajęciach zdalnych z klasą. Jak w takiej sytuacji należy postąpić?

Nagrywanie lekcji dla uczniów – kiedy dopuszczalne

Pytanie: Czy zajęcia, które odbywają się w szkole, mogą być transmitowane w czasie rzeczywistym dla uczniów, którzy przebywają na kwarantannie?

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe – kiedy w formie stacjonarnej

Pytanie: Czy na podstawie również uczniowie technikum, znajdującego się w strefie czerwonej, mogą realizować zajęcia w kształceniu praktycznym na terenie szkoły w trybie stacjonarnym, nie w trybie zdalnym? W jaki sposób realizować na praktykach zawodowych projekt edukacyjny?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel