Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Stosunek pracy pracowników niepedagogicznych

Znajdziesz tu orzeczenia Sądu Najwyższego dotyczące zatrudniania i zwalniania pracowników obsługi i administracji szkoły. Dokonuj zmian kadrowych w szkole zgodnie z prawem!

Niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę na czas określony

TK: Niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę na czas określony umożliwi żądanie przywrócenia do pracy

Pracownicy objęci ochroną przedemerytalną, z którymi niezgodnie z prawem rozwiązano umowę o pracę zawartą na czas określony mogą żądać uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy – jak wynika z Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 12 grudnia 2018 r.

Brak informacji o liczbie członków związku zawodowego = brak konsultacji związkowych

Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów rozstrzygnął zagadnienie prawne i orzekł, że nieprzedstawienie przez zakładową organizację związkową informacji, o której mowa w art. 251 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych powoduje, że nie są wadliwe czynności podjęte przez pracodawcę bez wymaganego współdziałania z tą organizacją, aż do dnia przedstawienia tej informacji (uchwała 7 sędziów SN z 20 grudnia 2012 r., III PZP 7/12).

Brak informacji o ochronie związkowej - czy można zwolnić pracownika bez konsultacji (orzeczenie z omówieniem)

Konsultacja związkowa przy zwolnieniu pracownika z pracy nie jest wymagana, jeżeli żadna z działających w zakładzie pracy organizacji związkowych nie udzieli informacji żądanej przez pracodawcę o pracownikach korzystających z ochrony związku, chyba że sam pracownik przed podjęciem czynności przez pracodawcę powiadomi go o podleganiu ochronie związkowej. Wyrok SN z 18 października 2005 r., II PK 90/05

Niewykonywanie w godzinach pracy zadań wnikających ze stosunku pracy może skutkować zwolnieniem dyscyplinarnym (orzeczenie z omówieniem)

Masz prawo zwolnić dyscyplinarnie pracownika, który w godzinach pracy wykonuje inne czynności niż pracę powierzoną. Wyrok Sądu Najwyższego z 5 czerwca 2007 r., I PK 5/07.

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel