Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Zarządzanie szkołą

Znajdziesz tu orzecznictwo dotyczące zarządzania szkołą - finansów, organizacji pracy. Pamiętaj o nich w swojej pracy!

2e4bc54167ad73a1deb7f9e0d61af1a5f1a90123-xlarge(1)

UODO: nie wolno pobierać odcisków palców uczniów w stołówce szkolnej

Kara w wysokości 20 tys. zł, nakazanie usunięcia zgromadzonych danych osobowych – tak skończyło się przetwarzanie danych biometrycznych uczniów (odcisków palców) w stołówce w jednej ze szkół. Analizujemy najnowszą decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

e-mail

Spam nie tłumaczy zaniechania w zakresie udostępnienia informacji publicznej

Do obowiązków dyrektora szkoły należy również rozstrzyganie wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Niejednokrotnie wniosek o udostępnienie informacji publicznej jest przesyłany na pocztę elektroniczną szkoły. W związku z tym nie należy do rzadkości sytuacja, gdy taki wniosek trafia do spamu. Jak orzekł WSA w Gorzowie Wielkopolskim, dyrektor nie może w ten sposób tłumaczyć bezczynności w zakresie udostępnienia informacji publicznej.

WSA: Nie każde zarządzenie dyrektora szkoły jest informacją publiczną

O tym, czy dany dokument np. zarządzenie dyrektora szkoły stanowi informację publiczną nie przesądza jego tytuł, lecz treść. Informacja o funkcjonowaniu i organizacji szkoły publicznej jest informacją o sprawach publicznych. Sprawdź 7 obszarów działalności szkoły, które są kwalifikowane przez sądy administracyjne, jako informacje publiczne.(Wyrok WSA w Olsztynie z 29 sierpnia 2013 r., II SAB/Ol 34/13).

NSA: Biblioteki szkolnej nie może prowadzić inny organ niż szkoła

Biblioteka szkolna, jako pracownia szkolna, musi funkcjonować w strukturach szkoły i być prowadzona przez zatrudnionego w szkole nauczyciela - bibliotekarza. Nie można przekazać prowadzenia biblioteki szkolnej np. centrum kultury, choćby bibliotek mieściła nadal w budynku szkoły.

Co może być podstawą powołania i odwołania dyrektora z pełnionego stanowiska? (orzeczenie z omówieniem)

Dyrektor szkoły nie jest gminnym pracownikiem samorządowym. Powierzenie stanowiska i odwołanie ze stanowiska dyrektora szkoły nie powoduje, że dana osoba przestaje być nauczycielem. Wyrok WSA w Bydgoszczy II SA/Bd 643/07

Dyrektor nie może sam wybrać formy pełnienia funkcji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy! (orzeczenie z omówieniem)

Przepis art. 237 § 1 kodeksu pracy w sposób jednoznaczny wyróżnia dwie formy pełnienia funkcji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wybór jednej z form nie należy do pracodawcy a uzależniony jest od ilości osób zatrudnionych w zakładzie pracy. Wyrok WSA w Gdańsku III SA/Gd 456/07

Archiwalny WSA: Odmowa przyjęcia do gimnazjum nie podlega zaskarżeniu do sądu

Niedopuszczalna jest skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na odmowę przyjęcia kandydata do gimnazjum (Wyrok WSA we Wrocławiu z 28 stycznia 2013 r., IV SA/Wr 705/12).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel