Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Urlopy i zwolnienia od pracy pracowników oświaty

Znajdziesz tu orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawach dotyczących urlopów w szkole. Zobacz, na co musisz zwrócić uwagę udzielając np. urlopu zdrowotnego, bezpłatnego czy wypoczynkowego. Już dziś sprawdź jakich błędów możesz uniknąć!

Urlopu zdrowotnego nie udzielisz "na raty" (orzeczenie z omówieniem)

Dyrektor przedszkola może nie przyznać nauczycielowi pełnego, rocznego urlopu dla poratowania zdrowia. Nie musi go też przedłużać do roku, nawet jeśli lekarz uzna, że jest taka potrzeba.Wyrok Sądu Najwyższego z 23 lutego 2010 r , II PK 233/09

Możesz odwołać nauczyciela z urlopu zdrowotnego, gdy kontynuuje on w tym czasie zatrudnienie podjęte przed przejściem na urlop (orzeczenie z omówieniem)

Kontynuacja zatrudnienia lub prowadzenie działalności zarobkowej po udzieleniu urlopu dla poratowania zdrowia, jest przesłanką do odwołania nauczyciela z tego urlopu na podstawie art. 73 ust. 7 KN.Uchwała Sądu Najwyższego z 7 lipca 2005 r., II PZP 5/05.

Nauczyciel nabywa prawo do emerytury - udziel skróconego urlopu zdrowotnego (orzeczenie z omówieniem)

Nabycie prawa do emerytury nie jest zależne od woli nauczyciela, gdyż następuje z chwilą spełnienia przez niego wszystkich ustawowych przesłanek. Fakt, że nie zamierza on przejść na emeryturę, nie pozbawia Cię prawa do przyznania skróconego (w stosunku do zaleconego przez lekarza) urlopu dla poratowania zdrowia. Wyrok Sądu Najwyższego z 4 grudnia 2003 r., I PK 72/03.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel