Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Urlopy pracowników niepedagogicznych

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące wymiaru i zasad udzielania urlopu wypoczynkowego pracownikom administracji i obsługi Twojej placówki. Sprawdź, czy udzielasz urlopów zgodnie z przepisami.

Urlop wypoczynkowy w czasie przestoju – czy dopuszczalny

Pytanie: Czy pracownik, który zostaje skierowany na gotowość do pracy może w tym okresie korzystać z urlopu wypoczynkowego?

Wymiar urlopu wypoczynkowego przy drugiej umowie z tym samym pracodawcą

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony od 1 lipca do 31 października w wymiarze 0,5 etatu. Od 1 listopada zostanie ponownie zatrudniony na czas określony do 31 sierpnia następnego roku. Czy w tej sytuacji nabędzie on prawo do 7 czy 8 dni urlopu za bieżący rok? 

Kwarantanna a urlop wypoczynkowy

Kwarantanna a urlop wypoczynkowy

Okres kwarantanny lub izolacji w okresie pandemii może przypaść na okres planowanego urlopu wypoczynkowego. Część pracowników skierowanych na kwarantannę, chcąc otrzymać pełne wynagrodzenie a nie chorobowe, wnioskuje o urlop na okres odosobnienia. Sprawdź, czy pracownik może korzystać z urlopu w okresie kwarantanny.

Zwiększenie wymiaru urlopu okresem pracy na roli

Pytanie: Pracownik przedłożył zaświadczenie z KRUS o okresach podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. Czy ten okres należy wliczyć do urlopowego stażu pracy, a tym samym zwiększyć wymiar urlopu z 20 do 26 dni w skali roku?

Umowa uaktywniająca a urlopowy staż pracy

Pytanie: Czy okresy zatrudnienia na podstawie umowy uaktywniającej-niania wlicza się do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego? 

Urlop za pierwszy miesiąc pracy w życiu

Pytanie: Czy i w jakim wymiarze przysługuje urlop wypoczynkowy studentowi, który został zatrudniony na okres od 01 do 30 września w pełnym wymiarze czasu pracy? Jest to pierwsza praca w karierze.

Wniosek o urlop krótszy niż 14 dni

Pytanie: Czy na wniosek pracownika możemy udzielić jej urlopu wypoczynkowego w częściach, z której żadna nie będzie wynosiła co najmniej14 dni? Pracownik uzasadnia to tym, że woli korzystać z urlopu częściej i na krótki okres.

Wymiar urlopu po szkole podstawowej

Pytanie: Jaki wymiar urlopu przysługuje pracownikowi, który ukończył tylko szkołę podstawową i ma 7-letni staż pracy? 

Przeliczanie urlopu na godziny

Przeliczanie urlopu na godziny - 6 praktycznych przykładów

Dzień urlopu dniowi urlopu nie równy. O tym, ile faktycznie pracownik wykorzystał urlopu wypoczynkowego zdecyduje to, ile godzin miał do przepracowania w danym dniu. Sprawdzamy, jak w praktyce przeliczać urlop na godziny, czemu pracownik zatrudniony na pół etatu może być nieobecny w pracy więcej niż 26 razy oraz co zrobić, gdy do wykorzystania zostanie np. 1 godzina urlopu.

korona

Urlop zamiast postoju – stanowisko PIP

Od początku ograniczenia działalności placówek oświatowych pojawiają się wątpliwości, czy zamiast pozostawiać pracowników w gotowości do pracy, można wysłać ich na zaległe urlopy wypoczynkowe. Zdania specjalistów są podzielone. Sprawdź, jaka jest opinia Państwowej Inspekcji Pracy w tej sprawie.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel