Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Analizy i interpretacje

Chcesz mieć pewność, że wykonujesz swoje zadania zgodnie z przepisami, a Twoja placówka jest dobrze zarządzana? Zapoznaj się z artykułami dotyczącymi analiz najnowszych przepisów oświatowych. W zakładce „Analizy i interpretacje” znajdziesz omówienie aktualnych, najważniejszych problemów szkół i placówek oświatowych. Wskazówki, przykłady oraz szerokie omówienie tematu sprawią, że rozwiążesz każdy problem w swojej szkole czy przedszkolu.

Mieniem powierzonym pracownikowi mogą być pieniądze. Fot. Fotolia.com

Jak wykazywać koszty wspólne ponoszone na dzieci niepełnosprawne i zdrowe w przedszkolach nie samorządowych

W związku z tym, że od 1 stycznia 2019 r. dotacja przekazana na kształcenie specjalne może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie z nim związanych, osoba prowadząca przedszkole musi wykazać, że dotacja jest wydatkowana w sposób prawidłowy. Dowiedz się, jak wykazywać koszty wspólne ponoszone na dzieci objęte kształceniem specjalnym oraz dzieci zdrowe, aby nie w czasie kontroli nie narazić się na zarzut nieprawidłowego rozliczania dotacji?

Pierwsza pomoc przy omdleniu

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy można sfinansować z dotacji

Do 1 marca wszyscy pracownicy publicznych i niepublicznych przedszkoli muszą zostać przedszkolni z udzielania pierwszej pomocy. Sprawdź, czy przedszkole nie samorządowe może wykorzystać na realizację tego zadania środki pochodzące z dotacji.

Lekarz ma obowiązek udzielić pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia.

Zwolnienie lekarskie w czasie urlopu zdrowotnego – jakie świadczenia wypłacać

Często w przypadku wniesienia odwołania od orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, nauczyciele do momentu rozstrzygnięcia ich prawa do urlopu przebywają na zwolnieniach lekarskich. Zdarza się, że orzeczenie wydane w trybie odwoławczym, które potwierdza prawo do urlopu, zostaje wydane po dacie jego rozpoczęcia. Sprawdź, czy uznać ten okres za okres niezdolności do pracy i wypłacić wynagrodzenie chorobowe czy jednak , mimo przedłożonego zwolnienia lekarskiego, udzielić urlopu zdrowotnego i wypłacić wynagrodzenie za ten urlop.

e-mail

Spam nie tłumaczy zaniechania w zakresie udostępnienia informacji publicznej

Do obowiązków dyrektora szkoły należy również rozstrzyganie wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Niejednokrotnie wniosek o udostępnienie informacji publicznej jest przesyłany na pocztę elektroniczną szkoły. W związku z tym nie należy do rzadkości sytuacja, gdy taki wniosek trafia do spamu. Jak orzekł WSA w Gorzowie Wielkopolskim, dyrektor nie może w ten sposób tłumaczyć bezczynności w zakresie udostępnienia informacji publicznej.

strajk

Strajk nauczycieli bardzo prawdopodobny – jakie kroki powinien podjąć dyrektor

W dniu 10 stycznia br. po fiasku negocjacji w sprawie podwyżki płac Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiedział organizację strajku nauczycieli. Już teraz warto wiedzieć, jakie obowiązki spoczywają w związku z tym na dyrektorze szkoły. Sprawdź, jakie czynności powinieneś podjąć przed strajkiem, jak również w jego trakcie.

Kontakt z organami rejestrowymi tylko przez Internet

BIP w szkole niepublicznej? Sprawdź czy to konieczne

Oczywiste jest, że Biuletyn Informacji Publicznej w formie strony internetowej powinny prowadzić szkoły samorządowe. Podobna uwaga tyczy się szkół publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego. Wątpliwości może natomiast budzić kwestia, czy obowiązek prowadzenia BIP spoczywa na szkołach niepublicznych.

dawanie pieniędzy

Dokumentowanie i rozliczanie wydatkowania dotacji na pokrycie kosztów kształcenia specjalnego w przedszkolach niepublicznych od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r., ulegną zmianie zasady wydatkowania dotacji przekazanej na dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz na dzieci uczęszczające do oddziałów integracyjnych. Zmiana dopuszczalnego przeznaczenia dotacji pociąga za sobą konieczność odpowiedniego dokumentowania wydatków. Dowiedz się, o czym pamiętać, aby nie narazić się na konieczność zwrotu dotacji.

mężczyzna sprawdza zawartość portfela

SN: Do podstawy trzynastki nie wlicza się wynagrodzenia za urlop dla poratowania zdrowia

„Przy ustalaniu wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłaconego na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (....) nie uwzględnia się wynagrodzenia otrzymanego przez nauczyciela w czasie urlopu dla poratowania zdrowia.” (uchwała Sądu Najwyższego z 10 października 2000 r.).

wykres słupkowy z monet - wzrost

Doskonalenie zawodowe z dotacji na dzieci niepełnosprawne to wydatek, który zostanie zakwestionowany

Z dotacji na dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie można pokrywać kosztów szkoleń i studiów podyplomowych, nawet jeżeli dotyczą nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

zajęcia w ferie

Czy szkoła może organizować dodatkowe zajęcia dla uczniów w ferie zimowe

Ferie zimowe są czasem wolnym dla uczniów i nie powinno się w tym czasie organizować zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Jeśli jednak placówka chce zorganizować dodatkowe zajęcia, wymagana będzie z nauczycielami dodatkowa umowa. Przedstawiamy szczegóły.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel