Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Analizy i interpretacje

Chcesz mieć pewność, że wykonujesz swoje zadania zgodnie z przepisami, a Twoja placówka jest dobrze zarządzana? Zapoznaj się z artykułami dotyczącymi analiz najnowszych przepisów oświatowych. W zakładce „Analizy i interpretacje” znajdziesz omówienie aktualnych, najważniejszych problemów szkół i placówek oświatowych. Wskazówki, przykłady oraz szerokie omówienie tematu sprawią, że rozwiążesz każdy problem w swojej szkole czy przedszkolu.

wystawianie ocen za nieobecnego nauczyciela

Kto wystawia oceny za nieobecnego nauczyciela

Przepisy oświatowe nie regulują wprost kwestii wystawiania ocen klasyfikacyjnych (śródrocznych i rocznych) za nieobecnego nauczyciela. Co do zasady obowiązek ten powinien wypełnić nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne za nieobecnego nauczyciela. Sprawdzamy szczegóły!

wynajem pomieszczeń przedszkolnych

Na jakich zasadach można wynajmować pomieszczenia przedszkolne

Jedną z metod pozyskiwania środków na pokrywanie wydatków związanych z funkcjonowaniem placówki przedszkolnej może być wynajmowanie pomieszczeń podmiotom zewnętrznym. Podpowiadamy, jakie warunki muszą być spełnione, aby było to możliwe.

Niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę na czas określony

TK: Niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę na czas określony umożliwi żądanie przywrócenia do pracy

Pracownicy objęci ochroną przedemerytalną, z którymi niezgodnie z prawem rozwiązano umowę o pracę zawartą na czas określony mogą żądać uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy – jak wynika z Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 12 grudnia 2018 r.

c86c212e4a979f2f65a370e51993aa307ad1de8a-xlarge

Wniosek o urlop dla poratowania zdrowia – kiedy najlepiej złożyć

Nauczyciele, którzy rozważają skorzystanie z urlopu zdrowotnego, muszą złożyć wniosek o jego udzielenie z odpowiednim wyprzedzeniem. Procedura udzielania urlopu dla poratowania zdrowia może się przeciągnąć, jeżeli dyrektor lub nauczyciel złoży odwołanie od orzeczenia lekarskiego. Sprawdź, kiedy najlepiej wnioskować o urlop zdrowotny.

zwolnienia lekarskie od grudnia 2018

Papierowe zwolnienia lekarskie już tylko w dwóch przypadkach

Od 1 grudnia 2018 r. zwolnienia lekarskie wystawiane są w systemie informatycznym, co oznacza, że pracownik nie ma już obowiązku przedłożenia papierowej wersji zwolnienia w  celu usprawiedliwienia nieobecności w pracy. Są jednak dwa przypadki, w których papierowe zwolnienia nadal będą stosowane. Sprawdź jakie.

dotacja na uczniów niepełnosprawnych 2019

Na co można przeznaczyć środki z dotacji na uczniów niepełnosprawnych w 2019 roku

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązek wydatkowania otrzymywanej dotacji na ucznia niepełnosprawnego w całości na kształcenie specjalne obejmie wszystkie dotowane przedszkola, szkoły i placówki. Na co będzie można wydatkować środki na osoby niepełnosprawne, a jakie wydatki są niedozwolone? Sprawdzamy przepisy.

urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy nie przepada z końcem roku

Wbrew doniesieniom medialnym, urlopu wypoczynkowego za 2018 r. trzeba udzielić do 30 września 2019 r. Urlop ten nie przepada ani nie ma możliwości zastąpienia go ekwiwalentem.

rejestr wyjść grupowych

Rejestr wyjść grupowych – jak przygotować i przechowywać

Nowy obowiązek dla szkół i przedszkoli dotyczący rejestrowania wyjść grupowych wszedł już w życie. Przepisy wskazują, co powinno się znaleźć w rejestrze, jednak nie mówią o tym, jak i gdzie je przechowywać.

urlop uzupełniający w ferie

Urlop uzupełniający w czasie przerwy świątecznej i ferii zimowych

Nauczyciele uprawnieni do urlopu uzupełniającego mogą z niego skorzystać w trakcie roku szkolnego. Karta Nauczyciela nie reguluje w sposób szczególny zasad korzystania z tego urlopu, jednakże jedno jest pewne – nie może on pokrywać się z feriami szkolnymi.

nieobecność nauczyciela w pracy

Nieobecność nauczyciela w pracy w czasie zimowej przerwy świątecznej

Zimowa przerwa świąteczna to, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy, okres wolny wyłącznie od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, a nie od pracy. Nauczyciel, który w tym czasie nie stawi się do pracy poniesie co najmniej dwa rodzaje konsekwencji.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel