Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Analizy i interpretacje

Chcesz mieć pewność, że wykonujesz swoje zadania zgodnie z przepisami, a Twoja placówka jest dobrze zarządzana? Zapoznaj się z artykułami dotyczącymi analiz najnowszych przepisów oświatowych. W zakładce „Analizy i interpretacje” znajdziesz omówienie aktualnych, najważniejszych problemów szkół i placówek oświatowych. Wskazówki, przykłady oraz szerokie omówienie tematu sprawią, że rozwiążesz każdy problem w swojej szkole czy przedszkolu.

b8731ff38918be64af203af0b8eb182f420ac283-xlarge

Termin rozpoczęcia pracy w umowie o pracę – jakie ma znaczenie

W umowie o pracę zazwyczaj wskazuje się dwie daty – datę zawarcia umowy oraz termin rozpoczęcia pracy. Pierwsza z dat nie budzi wątpliwości, zaś druga rozumiana jest opatrznie, przez co pracownicy tracą przypadający przed pierwszym dniem roboczym okres zatrudnienia, a w konsekwencji staż pracy. Sprawdź, co oznacza termin rozpoczęcia pracy w umowie o pracę.

20f4003b8deaba5e2d4a1ee1bcf4a44e94ed3a9f-xlarge(2)

Niepełnosprawne dziecko w przedszkolu – co z diagnozą

Dziecko sześcioletnie uczęszczające do przedszkola do grupy ogólnodostępnej posiadające orzeczenie o niepełnosprawności ma obowiązek realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego. Powstaje więc pytanie, jak przeprowadzić dla takiego dziecka diagnozę przedszkolną.

korona 1(1)

Przeniesienie pracownika w trybie tarczy antykryzysowej

Na czas epidemii koronawirusa pracownik szkoły (przedszkola) samorządowej może zostać skierowany do pracy w innej jednostce. Dowiedz się na jakich zasadach.

8a6bef63e6f4614d7f53584450f05780277e5385-xlarge(1)

Innowacja pedagogiczna a autorski program nauczania

Program nauczania jest opisem sposobu realizacji celów wychowania i kształcenia oraz treści nauczania ustalonych w podstawie programowej dla danego etapu edukacyjnego. Innowacja pedagogiczna to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły. Sprawdzamy, czy te pojęcia można utożsamiać.

b2f4f8dbefdfd27308151350980a3dd004347120-xlarge(1)

Odprawy dla nauczycieli 2020 – czy ograniczone z powodu COVID-19

Nauczyciele zatrudnieni w placówkach samorządowych mogą na koniec sierpnia uzyskać prawo do odprawy w łącznej wysokości odpowiadającej 9-miesięcznemu wynagrodzeniu. Sprawdź, czy przepisy szczególne obowiązujące w okresie epidemii koronawirusa ograniczą wysokość należnych świadczeń.

cffdf81445fdb63e777dfc6785f2d0b1c1c64f47-xlarge(3)

5 kroków, aby wyłączyć podręcznik z księgozbioru szkolnego

W jaki sposób, krok po kroku, przeprowadzić wyłączenie z księgozbioru podręczników gimnazjum (zakupionych z dotacji) oraz czy można je przekazać na makulaturę? Kto i jakie ma kompetencje w tym temacie? Te pytania zadawać mogą dyrektorzy szkół przekształconych z gimnazjów bądź takich, do których gimnazja zostały włączone.

6c09f6fefecb19d266886d6863656b471bbe4d1a-xlarge(1)

Jak ocenić stan bezpieczeństwa w szkole

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole, a także bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza szkołę należy do zakresu zadań dyrektora. Odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom wymaga zaś dokonywania ocen stanu bezpieczeństwa uwzględniających całokształt zagadnień mających na nie wpływ. Sprawdź, jak dokonać takiej oceny.

wynagrodzenie w umowie o pracę nauczyciela

Wynagrodzenie nauczyciela, który złożył wniosek o wszczęcie postępowania awansowego po 30 czerwca

Termin wydania decyzji w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielowi oraz zmiana wysokości wynagrodzenia z tego tytułu uzależniona jest od tego kiedy nauczyciel złożył wniosek o wszczęcie postępowania. Sprawdź, jakie wynagrodzenie ustalić w umowie o pracę nauczycielowi, który złożył ten wniosek po 30 czerwca a uzyskał stopień awansu do 31 sierpnia.

09bdc8c45ce72914ddb3a4876f2e616ccf95e3e9-xlarge(1)

Co z uczniem, który nie przystąpi do egzaminu w terminie podstawowym i dodatkowym

Może zdarzyć się, że uczeń z powodu choroby nie przystąpi do egzaminu ósmoklasisty ani w terminie podstawowym, ani dodatkowym. Powstaje wówczas pytanie, jak postąpić względem takiego ucznia.

oskładkowanie nagrody jubileuszowej

Składki na ZUS od nagrody jubileuszowej przyznanej przed upływem 5 lat

Podstawy wymiaru składek nie stanowią m.in. nagrody jubileuszowe,które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat. Co jednak, gdy nagroda jubileuszowa w szkole została wypłacona przed upływem 5 lat od wypłacenia poprzedniej nagrody?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel