Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dodatki dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wypłacania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli, tj. dodatku funkcyjnego, motywacyjnego, wiejskiego oraz za warunki pracy.

Dodatek wiejski w czasie gotowości do pracy

Pytanie: Czy nauczyciel pozostający w gotowości do pracy w okresie zawieszenia zajęć ma prawo do dodatku wiejskiego?

Dodatek funkcyjny dla wychowawcy grupy w SOSW

Pytanie: Czy nauczycielowi zatrudnionemu w SOSW jako wychowawca grupy wychowawczej przysługuje dodatek za wychowawstwo?

Dodatek dla wychowawcy w oddziale przedszkolnym

Pytanie: W jakiej wysokości przysługuje dodatek funkcyjny wychowawca w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej – czy w kwocie ustalonej dla wychowawców przedszkola czy wychowawców klasy? 

Dodatek dla opiekuna stażu w placówce niepublicznej

Pytanie: Czy dodatek dla opiekuna stażu w placówce niepublicznej wypłaca się do dnia zakończenia stażu przez nauczyciela czy do dnia przedłożenia projektu oceny dorobku zawodowego?

Wliczenie stażu pracy sprzed urlopu bezpłatnego do wysługi lat

Pytanie: Nauczyciel będzie zatrudniony w wydziale edukacji, jednocześnie korzystając z urlopu bezpłatnego w szkole. Czy nowy pracodawca może wliczyć mu okres pracy sprzed urlopu bezpłatnego do stażu pracy uprawniającego do wysługi lat? 

Wliczanie okresu pobierania zasiłku chorobowego w okresie ciąży po ustaniu zatrudnienia w związku z likwidacją pracodawcy do pracowniczego stażu pracy

Pytanie: Sprzątaczka przedstawiła świadectwo pracy, z którego wynika, że jej stosunek pracy uległ rozwiązaniu z powodu likwidacji pracodawcy oraz potwierdzenie pobierania zasiłku chorobowego a następnie macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia. Czy ten okres należy wliczyć do stażu pracy  uprawniającego do dodatku stażowego? 

Odliczenie dodatków do wynagrodzenia w miesiącu rozpoczęcia i zakończenia urlopu dla poratowania zdrowia

Pytanie: Nauczyciel będzie korzystał z urlopu dla poratowania zdrowia w okresie od 17 listopada do 7 grudnia br. Jak potrącić dodatki (motywacyjny, funkcyjny i za warunki pracy) za okres urlopu zdrowotnego?

Udokumentowanie okresu pracy w Wielkiej Brytanii

Pytanie: Pracownik pracował w Anglii przez 9 lat. Jaki dokument powinien przedłożyć, aby można było zaliczyć mu ten okres do stażu pracy? 

Dodatek za wychowawstwo nauczycieli w punkcie przedszkolnym

Pytanie: Czy nauczyciel zatrudniony w punkcie przedszkolnym ma prawo do dodatku za wychowawstwo?

Dodatek za trudne warunki pracy dla osób prowadzących zajęcia na podstawie art. 15 Prawa oświatowego

Pytanie: Czy instruktorowi praktycznej nauki zawodu zatrudnionemu na podstawie art. 15 ustawy - Prawo oświatowe przysługuje dodatek za warunki trudne?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel