Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dodatki dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wypłacania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli, tj. dodatku funkcyjnego, motywacyjnego, wiejskiego oraz za warunki pracy.

Dodatek stażowy nauczyciela zatrudnionego dodatkowo w placówce niepublicznej

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony w dwóch szkołach publicznych łącznie w wymiarze 17/18 etatu. Dodatkowo pracuje w przedszkolu niepublicznym w wymiarze 1/3 etatu. Czy w dodatkowym miejscu pracy – szkoła publiczna, zatrudnienie w wymiarze 8/18 – nauczyciel ma prawo do dodatku stażowego w pełnej wysokości?

Zakończone okresy pracy wykonywanej równolegle w dwóch placówkach – zasady zaliczania do stażu pracy nauczyciela

Pytanie: Czy nauczyciel, który pracuje w szkole A w pełnym wymiarze godzin (podstawowe miejsce pracy) oraz w szkole B w niepełnym wymiarze, może żądać zaliczenia w szkole B zakończonych okresów zatrudnienia ze szkoły C, w której pracował będąc równolegle zatrudniony w szkole A i ta szkoła nie wliczyła tego okresu do stażu pracy?

Dodatek motywacyjny dla nauczyciela zatrudnionego na podstawie Kodeksu pracy

Pytanie: Dyrektor szkoły chciałby przyznać dodatek motywacyjny nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie Kodeksu pracy. Regulamin pracowników administracji nie zawiera takiego składnika wynagrodzenia. Czy mimo to można przyznać taki dodatek temu nauczycielowi?

Dodatek mieszkaniowy na studenta studiów doktoranckich

Pytanie: Syn nauczycielki rozpoczyna studia doktoranckie i będzie pozostawał na utrzymaniu rodziców pracujących w szkole wiejskiej. Czy będzie się jej należał dodatek mieszkaniowy na tego członka rodziny? W regulaminie jest zapis, że ten dodatek należy się na studenta studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do 25 roku życia.

Dodatek funkcyjny dla opiekuna kursu zawodowego w szkole policealnej

Pytanie: Czy opiekunowi kursu zawodowego prowadzonego przez szkołę policealną przysługuje dodatek funkcyjny tak jak wychowawcy klasy?

Nauczyciel bez przygotowania pedagogicznego nie otrzyma dodatku wiejskiego ani mieszkaniowego

Pytanie: Nauczyciel pracujący w szkole posiada wymagane kwalifikacje do nauczania lecz nie ma przygotowania pedagogicznego. Czy nauczycielowi temu przysługuje dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy/

Organ doradczy powołany w celu przyznawania dodatków motywacyjnych

Pytanie: Czy dyrektor może powołać zespół do przyznawania dodatków motywacyjnych składający się z innych pracowników szkoły?

Informacja o dodatku motywacyjnym dla związku zawodowego

Pytanie: Czy dyrektor szkoły, obowiązany jest okazywać do wglądu przewodniczącym związków zawodowych wykaz nauczycieli którym przyznał dodatki motywacyjne (bez kwot)?

Co z dodatkiem funkcyjnym i motywacyjnym po włączeniu gimnazjum do szkoły podstawowej

Pytanie: Jestem dyrektorem gimnazjum włączanego z dniem 1 września do szkoły podstawowej. Czy dyrektor szkoły podstawowej może w tym dniu zmienić mi dodatek funkcyjny i motywacyjny bez wypowiedzenia?

Obniżenie dodatku funkcyjnego dyrektora po włączeniu gimnazjum do innej szkoły

Pytanie: Czy dyrektor gimnazjum włączanego do szkoły podstawowej, który staje się wicedyrektorem tej szkoły, zachowa dotychczasowe uposażenie do końca swojej kadencji?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel