Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dodatki dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wypłacania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli, tj. dodatku funkcyjnego, motywacyjnego, wiejskiego oraz za warunki pracy.

Prawo do odprawy emerytalnej w przypadku zwolnienia z powodu likwidacji stanowiska pracy

Pytanie: Czy pracownik może otrzymać jednocześnie odprawę z tytułu likwidacji stanowiska pracy i odprawę emerytalną ?

Dodatek stażowy dla nauczyciela zatrudnionego na podstawie art. 15 Prawa oświatowego

Pytanie: Czy nauczycielowi zatrudnianemu na podstawie Kodeksu Pracy w związku z art. 15 ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe oprócz wynagrodzenia zasadniczego przysługuje dodatek za wysługę lat?

Wysokość dodatku wiejskiego w miesiącu strajku

Pytanie: Czy za czas strajku nauczycielowi przysługuje dodatek wiejski w pełnej wysokości, czyli 10% wynagrodzenia zasadniczego liczonego jak za cały miesiąc?

Dodatek za wychowawstwo w klasie maturalnej – do kiedy wypłacać

Pytanie: Do kiedy należy płacić dodatek za wychowawstwo wychowawcy klasy maturalnej? Do końca kwietnia czy do końca roku szkolnego?

Dodatek za wychowawstwo nauczycieli zatrudnionych w MOW

Pytanie: Czy wychowawcom zatrudnionym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym przysługuje dodatek funkcyjny dla wychowawcy grupy wychowawczej ?

Pobawienie dodatków nauczyciela, który jest tymczasowo aresztowany – od kiedy?

Pytanie: Nauczyciel został tymczasowo aresztowany w połowie marca. Dyrektor planuje zmniejszyć mu wynagrodzenie od 1 kwietnia. Od kiedy zaprzestawać wypłacanie dodatków? 

Prawo do dodatku za pracę w trudnych warunkach nauczycieli specjalistów

Pytanie: Zgodnie z uchwałą OP nauczycielom pracujących w trudnych warunkach przysługuje dodatek: 20% osobistego wynagrodzenia zasadniczego za każdą przepracowaną godzinę zajęć indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego. Czy dotyczy to również pedagoga, psychologa, logopedę, czy tylko nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne?

Prawo do dodatku za pracę w trudnych warunkach w poradni psychologiczno-pedagogicznej

Pytanie: Czy i kiedy pracownikom w poradniach psychologiczno-pedagogicznych należy się dodatek za pracę w trudnych warunkach?

Zatrudnienie w szkole i innych jednostkach- czy należy się dodatek stażowy

Pytanie: Nauczyciel jest równolegle zatrudniony w pełnym wymiarze na stanowisku dyrektora publicznego żłobka i jest to jego podstawowe miejsce pracy. Czy w naszej placówce ma prawo do dodatku stażowego?

karta nauczyciela

4 sytuacje, w których dodatek stażowy nauczyciela nie będzie ograniczony do podstawowego miejsca pracy

Nauczyciele dopóki są zatrudnieni w wymiarze nieprzekraczającym pełnego wymiaru zajęć obowiązkowych mają prawo do dodatku stażowego. Gdy wymiar ten przekracza pełen etat, prawo do dodatku stażowego może być ograniczone do podstawowego miejsca pracy. Sprawdźmy, kiedy jednak tak się nie stanie.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel