Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dodatki dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wypłacania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli, tj. dodatku funkcyjnego, motywacyjnego, wiejskiego oraz za warunki pracy.

Dodatek wiejski w trakcie urlopu wychowawczego

Pytanie: Nauczycielka zatrudniona w wymiarze 9/18 od 17 lutego do 24 czerwca przebywała na bezpłatnym urlopie wychowawczym. Czy za ten okres powinna otrzymać dodatek wiejski i mieszkaniowy? Jak przedstawia się wypłata tych dodatków w stosunku do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne?

Dodatek mieszkaniowy a zasiłek rodzicielski

Pytanie: Czy podczas urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego możliwe jest przyznanie wypłaty dodatku mieszkaniowego na wniosek dla nowego członka rodziny (nowonarodzone dziecko)? Czy przyznanie tego dodatku ma wpływ na podstawę naliczenia zasiłku rodzicielskiego?

Dodatek za warunki pracy z uczniem niepełnosprawnym umysłowo w stopniu głębokim

Pytanie: Nauczyciel prowadzi indywidualne zajęcia rewalidacyjne z dzieckiem zakwalifikowanym do kształcenia specjalnego, ze względu na autyzm (13 godzin tygodniowo). Nauczyciel ten pełni również rolę nauczyciela wspomagającego w klasie, do której uczęszcza inny uczeń również z autyzmem. Czy należy się dodatek za warunki pracy?

Obniżenie dodatku za warunki pracy wymaga zgody związku zawodowego

Pytanie: Organ prowadzący zaproponował znaczne obniżenie wysokości dodatków za trudne warunki za pracę w warunkach uciążliwych. Czy organ prowadzący może tak drastycznie obniżyć wysokość tych dodatków? Czy są jakieś regulacje pozwalające nam ograniczyć wielkość obniżenia tych dodatków?

Dodatek specjalistyczny za kwalifikacje trenerskie

Pytanie: Bardzo proszę o podanie podstawy prawnej, na podstawie której wypłaca się nauczycielowi dodatek za I stopień specjalizacji lub kwalifikacji trenerskiej II klasy.

Dodatek stażowy a zatrudnienie w kilku szkołach

Pytanie: Nauczycielka była zatrudniona w szkole A od 01.09.1985 r. na pełen etat na czas nieokreślony. Od 01.09.2002 r. pracowała również w szkole B na pojedynczych godzinach na osobną umowę. Od 01.09.2013 r. przeszła za porozumieniem stron do szkoły B na pełen etat, a w szkole A pracuje na 3/18 na osobną umowę. W jakiej wysokości należy wypłacać dodatek stażowy w szkole A?

Czy można ustalić zasady obniżania lub zawieszania dodatku motywacyjnego?

Pytanie: Czy nauczyciel przebywający na zwolnieniu lekarskim trwającym dłużej niż 2 miesiące może mieć zmniejszony lub zawieszony dodatek motywacyjny? Czy można zawiesić lub zmniejszyć dodatek nauczycielowi, który ma mniej niż 1/2 etatu w szkole (uzupełnia etat). Czy tego typu zapisy należy zawrzeć w szkolnym regulaminie przyznawania dodatków motywacyjnych?

Dodatek motywacyjny po urlopie rodzicielskim i zdrowotnym

Pytanie: Dwie nauczycielki wracają do pracy: jedna po urlopie rodzicielskim, druga po urlopie dla poratowania zdrowia. Czy należy im się dodatek motywacyjny? Uchwała organu prowadzącego nie reguluje tych kwestii. Czy nauczyciel wracając z urlopu musi sobie zapracować na taki dodatek na przyszły rok? W naszym zespole dodatek jest przyznawany raz w roku. Czy nauczycielka wracająca z urlopu rodzicielskiego w marcu, wracając na to samo stanowisko musi mieć te same składniki wynagrodzenia jak przed urlopem? A jak w takim przypadku postąpić z nauczycielką, która wraca z rocznego urlopu zdrowotnego w marcu? Dodatek motywacyjny w tym przypadku nie był składnikiem wynagrodzenia o czym mówi KN.

Dodatek za warunki pracy w klasie łączonej

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony jest w szkole jako nauczyciel oddziału przedszkolnego. Prowadzi zajęcia równolegle z realizacją zajęć w klasie pierwszej. Jest to tzw. klasa łączona. Czy dodatek za prowadzenie łączonych godzin w tej grupie powinno być płatne z poziomu wynagrodzenia oddziału przedszkolnego, czy nauczyciela szkoły?

Dodatek stażowy nauczyciela w dodatkowym miejscu pracy, w którym wcześniej pracował

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony w innej szkole w pełnym wymiarze podejmuje pracę w naszej placówce w wymiarze 4/18 etatu. Ten nauczyciel pracował już kiedyś u nas przez 3 lata. W jakiej wysokości  należy wypłacać mu dodatek stażowy?

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP  Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel