Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dodatki dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wypłacania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli, tj. dodatku funkcyjnego, motywacyjnego, wiejskiego oraz za warunki pracy.

Choroba wychowawcy klasy co z dodatkiem

Dodatek funkcyjny nauczyciela w czasie choroby – czy i kiedy zaprzestać jego wypłacania

Jeżeli nauczyciel pełniący jedną z funkcji uprawniających do dodatku funkcyjnego (np. dodatku dla opiekuna stażu czy dodatku za wychowawstwo) zaprzestaje sprawowania tej funkcji w związku z długotrwałą nieobecnością w pracy, powstaje wątpliwość czy należy nadal wypłacać ten dodatek. Zaprzestanie wypłacania dodatku funkcyjnego nauczyciela w czasie choroby możliwe jest pod jednym warunkiem. Sprawdź jakim.

Staż pracy księży zatrudnionych w szkole przed 1 września 1997 r.

Pytanie: Czy do stażu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat oraz nagrody jubileuszowej można zaliczyć pracę księdza na stanowisku nauczyciela religii w okresie 1.09.1990 - 31.08.1997 r.? 

Staż pracy do ustalenia wysokości odprawy pośmiertnej

Pytanie: Zmarła pracownica szkoły, która była zatrudniona na podstawie ostatniej umowy od 5 miesięcy. Wcześniej pracowała w naszej szkole przez ponad 20 lat i rozwiązała ten stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę. W jakiej wysokości wypłacić odprawę pośmiertną?

Dodatek motywacyjny – czy dla każdego nauczyciela

Pytanie: Czy każdy nauczyciel musi otrzymywać dodatek motywacyjny?

Dodatek na start dla nauczyciela zatrudnionego w trakcie roku szkolnego

Pytanie: Czy należy wypłacić świadczenie na start nauczycielowi stażyście zatrudnionemu 18 stycznia?   

Dofinansowanie do zakupu sprzętu a jednorazowy dodatek uzupełniający

Pytanie: Czy do wyliczenia jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli bierze się pod uwagę kwotę dofinansowania na zakup sprzętu do pracy zdalnej (500 zł)?

Dodatek wiejski a potrącenie komornicze z wynagrodzenia

Pytanie: Czy dodatek wiejski podlega zajęciu na podstawie zawiadomienia o zajęciu wynagrodzenia za pracę (niealimentacyjne)?

Dwóch wychowawców w jednej klasie – co z dodatkiem funkcyjnym

Pytanie: Czy w jednej klasie może być dwóch wychowawców klasy i w konsekwencji czy można dwóm nauczycielom przydzielić dodatek dla wychowawcy klasy?  

Dodatek wiejski za okres zawieszenia nauczyciela

Dodatek wiejski za okres zawieszenia nauczyciela

Nauczyciel zawieszony w pełnieniu obowiązków traci prawo do dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. Czy ma jednak prawo do dodatku wiejskiego za okres zawieszenia? Zdania są podzielone – poznaj wykładnię Eksperta Portalu Oświatowego.

Wysokość dodatku za warunki pracy nauczyciela

Pytanie: Czy dodatki za pracę w warunkach trudnych wypłaca się nauczycielom w wysokości odpowiedniej dla posiadanego stopnia awansu zawodowego?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel