Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dodatki dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wypłacania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli, tj. dodatku funkcyjnego, motywacyjnego, wiejskiego oraz za warunki pracy.

Informacja o dodatku motywacyjnym dla związku zawodowego

Pytanie: Czy dyrektor szkoły, obowiązany jest okazywać do wglądu przewodniczącym związków zawodowych wykaz nauczycieli którym przyznał dodatki motywacyjne (bez kwot)?

Co z dodatkiem funkcyjnym i motywacyjnym po włączeniu gimnazjum do szkoły podstawowej

Pytanie: Jestem dyrektorem gimnazjum włączanego z dniem 1 września do szkoły podstawowej. Czy dyrektor szkoły podstawowej może w tym dniu zmienić mi dodatek funkcyjny i motywacyjny bez wypowiedzenia?

Obniżenie dodatku funkcyjnego dyrektora po włączeniu gimnazjum do innej szkoły

Pytanie: Czy dyrektor gimnazjum włączanego do szkoły podstawowej, który staje się wicedyrektorem tej szkoły, zachowa dotychczasowe uposażenie do końca swojej kadencji?

Przyczyny nieprzyznania dodatku motywacyjnego nie muszą być ujawnione

Pytanie: Czy dyrektor ma obowiązek uzasadnienia, dlaczego nie przyznał nauczycielowi dodatku motywacyjnego?

Dodatek motywacyjny w przedszkolu niepublicznym

Pytanie: Czy dyrektor przedszkola niepublicznego prowadzącego przez osobę fizyczną może przyznać dodatek motywacyjny nauczycielom i pokryć go z dotacji? Jeśli tak, to w jakiej wysokości oraz jak należy udokumentować przyznanie wspomnianego dodatku?

Kara porządkowa a dodatek motywacyjny

Pytanie: Czy nauczycielowi ukaranemu karą nagany przysługuje dodatek motywacyjny?

Nauczyciel bez przygotowania pedagogicznego nie otrzyma dodatku wiejskiego ani mieszkaniowego

Pytanie: Nauczyciel pracujący w szkole posiada wymagane kwalifikacje do nauczania lecz nie ma przygotowania pedagogicznego. Czy nauczycielowi temu przysługuje dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy/

Dodatek specjalny tylko dla dyrektora, który nie jest nauczycielem

Pytanie: Czy dyrektorowi szkoły publicznej z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań może zostać przyznany dodatek specjalny?

Organ doradczy powołany w celu przyznawania dodatków motywacyjnych

Pytanie: Czy dyrektor może powołać zespół do przyznawania dodatków motywacyjnych składający się z innych pracowników szkoły?

Dodatek wiejski w kilku szkołach

Pytanie: Czy nauczycielowi, który pracuje w 4 szkołach na umowę o pracę (łącznie 1,5 etatu) należny się dodatek wiejski w każdej szkole? W jednej ze szkół wymiar zajęć nauczyciela wynosi 10/18, a w pozostałych poniżej połowy etatu.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel