Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dodatki dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wypłacania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli, tj. dodatku funkcyjnego, motywacyjnego, wiejskiego oraz za warunki pracy.

Termin wypłaty dodatku wiejskiego

Pytanie: Czy dodatek wiejski dla nauczyciela może być wypłacany z góry, czy musi być z dołu?

Dodatek za wychowawstwo przy zniżce pensum

Pytanie: Czy dyrektorowi przedszkola należy się dodatek za wychowawstwo oddziału, jeżeli w dwóch oddziałach łącznie realizuje 10 godzin zajęć ?

Dodatek za wysługę lat w okresie stanu nieczynnego – czy przysługuje

Pytanie: Czy nauczyciel przebywający w stanie nieczynnym ma prawo do dodatku stażowego?

Dodatek za pracę w porze nocnej nauczyciela – 15% czy 20%

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony w bursie ma płacony dodatek w porze nocnej w wysokości 15%. Czy zgodnie z art. 151(8) § 1 Kodeksu pracy powinien otrzymywać dodatek w wysokości 20%?

Prawdo do zajmowania lokalu szkolnego, gdy umowa jest zawarta na czas nieokreślony

Pytanie: W naszej placówce mamy mieszkanie, które zajmuje emerytowany nauczyciel. Przydział nastąpił na czas nieokreślony. Czy po zmianie Karty Nauczyciela od 1 stycznia 2018 r. możemy jakoś rozwiązać tę umowę i odzyskać lokal?

Zmiana wysokości dodatku motywacyjnego po podwyżce wynagrodzenia

Pytanie: Nauczyciel ma przyznamy dodatek motywacyjny na okres 1 marca – 31 sierpnia 2018 r. Czy w związku z podwyżką wynagrodzenia od 1 kwietnia 2018 r. należy zwiększyć także wysokość dodatku?  

Dwie umowy w jednej szkole a wysokość zasiłku na zagospodarowanie

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony w szkole na podstawie dwóch umów o pracę - 8/18 etatu i 3/22 etatu złożył wniosek o wypłatę zasiłku na zagospodarowanie. Czy wysokość zasiłku będzie liczona z obu umów?

Obniżenie dodatku motywacyjnego nauczyciela

Pytanie: Czy można obniżyć nauczycielowi dodatek motywacyjny z 7% do 3%  wynagrodzenia zasadniczego?

Przyznanie dodatku motywacyjnego bezpośrednio po urlopie dla poratowania zdrowia

Pytanie: Czy po powrocie z urlopu dla poratowania zdrowia dyrektor może przyznać nauczycielowi dodatek motywacyjny?

Dodatek za wychowawstwo w przedszkolu i oddziale przedszkolnym

Pytanie: Czy nauczycielowi w przedszkolu należy się dodatek za wychowawstwo z mocy prawa czy jest to dobra wola Rady Gminy?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel