Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dodatki dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wypłacania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli, tj. dodatku funkcyjnego, motywacyjnego, wiejskiego oraz za warunki pracy.

Wysokość dodatku motywacyjnego w miesiącu rozpoczęcia korzystania z urlopu zdrowotnego

Pytanie: Nauczyciel rozpoczął korzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia 21 maja. Od 1 lutego miał przyznany dodatek motywacyjny. W jaki sposób należy go wypłacić w maju?

Praca w czasie studiów doktoranckich a prawo do zasiłku na zagospodarowanie

Pytanie: Czy do pierwszej pracy zawodowej nauczyciela, w kontekście prawa do zasiłku na zagospodarowanie, wlicza się pracę wykonywaną w czasie studiów doktoranckich?

Udział w strajku – czy wpływa na staż pracy

Pytanie: W szkole podstawowej nauczyciele brali udział w strajku w dniu 27 maja. Czy udział w strajku ma wpływ na dodatek stażowy i termin wypłaty nagrody jubileuszowej nauczyciela?

Dodatek funkcyjny dla opiekuna samorządu uczniowskiego

Pytanie: Czy nauczycielowi pełniącemu funkcję opiekuna samorządu uczniowskiego należy się dodatek funkcyjny?

Dodatek za wychowawstwo przyznany na czas określony a wynagrodzenie chorobowe nauczyciela

Pytanie: Nauczycielce powierzono funkcję wychowawcy klasy i dodatek funkcyjny na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. Od 26 października 2017 r. nauczycielka była na zwolnieniu lekarskim w związku z ciążą a od 5 kwietnia 2018 r. korzysta z urlopu macierzyńskiego. Czy do podstawy zasiłku macierzyńskiego należy wliczyć dodatek funkcyjny?

Termin wypłaty dodatku wiejskiego

Pytanie: Czy dodatek wiejski dla nauczyciela może być wypłacany z góry, czy musi być z dołu?

Dodatek za wychowawstwo przy zniżce pensum

Pytanie: Czy dyrektorowi przedszkola należy się dodatek za wychowawstwo oddziału, jeżeli w dwóch oddziałach łącznie realizuje 10 godzin zajęć ?

Dodatek za wysługę lat w okresie stanu nieczynnego – czy przysługuje

Pytanie: Czy nauczyciel przebywający w stanie nieczynnym ma prawo do dodatku stażowego?

Dodatek za pracę w porze nocnej nauczyciela – 15% czy 20%

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony w bursie ma płacony dodatek w porze nocnej w wysokości 15%. Czy zgodnie z art. 151(8) § 1 Kodeksu pracy powinien otrzymywać dodatek w wysokości 20%?

Prawdo do zajmowania lokalu szkolnego, gdy umowa jest zawarta na czas nieokreślony

Pytanie: W naszej placówce mamy mieszkanie, które zajmuje emerytowany nauczyciel. Przydział nastąpił na czas nieokreślony. Czy po zmianie Karty Nauczyciela od 1 stycznia 2018 r. możemy jakoś rozwiązać tę umowę i odzyskać lokal?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel