Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dodatki dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wypłacania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli, tj. dodatku funkcyjnego, motywacyjnego, wiejskiego oraz za warunki pracy.

Udostępnienie związkom zawodowym informacji o procentowej wysokości dodatków motywacyjnych nauczycieli

Pytanie: Czy dyrektor placówki jest zobowiązany okazać do wglądu przewodniczącemu związków zawodowych procentową wysokość przyznanych dodatków motywacyjnych?  

Dodatek wiejski i stażowy w czasie choroby i macierzyństwa

Pytanie: Czy w związku z brakiem przepisu w regulaminie wynagradzania nauczycieli, który zapewniałby wypłatę dodatku za wysługę lat i wiejskiego w okresie choroby i macierzyństwa, dodatki te należy wliczyć do podstawy zasiłku?  

Dodatek dla nauczyciela, który pełni obowiązki dyrektora w czasie jego choroby

Pytanie: Czy nauczyciel, który pełni obowiązki dyrektora, w czasie gdy dyrektor placówki przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia?

Wysokość dodatku motywacyjnego w miesiącu rozpoczęcia korzystania z urlopu zdrowotnego

Pytanie: Nauczyciel rozpoczął korzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia 21 maja. Od 1 lutego miał przyznany dodatek motywacyjny. W jaki sposób należy go wypłacić w maju?

Praca w czasie studiów doktoranckich a prawo do zasiłku na zagospodarowanie

Pytanie: Czy do pierwszej pracy zawodowej nauczyciela, w kontekście prawa do zasiłku na zagospodarowanie, wlicza się pracę wykonywaną w czasie studiów doktoranckich?

Udział w strajku – czy wpływa na staż pracy

Pytanie: W szkole podstawowej nauczyciele brali udział w strajku w dniu 27 maja. Czy udział w strajku ma wpływ na dodatek stażowy i termin wypłaty nagrody jubileuszowej nauczyciela?

Dodatek funkcyjny dla opiekuna samorządu uczniowskiego

Pytanie: Czy nauczycielowi pełniącemu funkcję opiekuna samorządu uczniowskiego należy się dodatek funkcyjny?

Dodatek za wychowawstwo przyznany na czas określony a wynagrodzenie chorobowe nauczyciela

Pytanie: Nauczycielce powierzono funkcję wychowawcy klasy i dodatek funkcyjny na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. Od 26 października 2017 r. nauczycielka była na zwolnieniu lekarskim w związku z ciążą a od 5 kwietnia 2018 r. korzysta z urlopu macierzyńskiego. Czy do podstawy zasiłku macierzyńskiego należy wliczyć dodatek funkcyjny?

Termin wypłaty dodatku wiejskiego

Pytanie: Czy dodatek wiejski dla nauczyciela może być wypłacany z góry, czy musi być z dołu?

Dodatek za wychowawstwo przy zniżce pensum

Pytanie: Czy dyrektorowi przedszkola należy się dodatek za wychowawstwo oddziału, jeżeli w dwóch oddziałach łącznie realizuje 10 godzin zajęć ?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel