Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dodatki dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wypłacania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli, tj. dodatku funkcyjnego, motywacyjnego, wiejskiego oraz za warunki pracy.

Dwie umowy w jednej szkole nauczyciela a prawo do dodatku stażowego

Pytanie: Nauczycielka jest zatrudniona w naszej placówce na podstawie dwóch umów o pracę. Czy z obu umów należy naliczać pełny dodatek stażowy czy tylko z podstawowej umowy na cały etat?

Dodatek za wychowawstwo dla nauczyciela wspomagającego zatrudnionego w przedszkolu

Pytanie: Czy nauczyciel wspomagający zatrudniony dla jednego dziecka w przedszkolu ogólnodostępnym ma prawo do dodatku za wychowawstwo?

Dodatek wiejski dla nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony w kilku szkołach na terenie wiejskim. W żadnej z nich nie jest zatrudniony w wymiarze co najmniej połowy godzin zajęć obowiązkowych, ale łącznie w wymiarze przekraczającym ½ pensum. Czy w takim przypadku każda szkoła wypłaca dodatek wiejski?

dodatek za wychowawstwo w przedszkolu

Dodatek za wychowawstwo w przedszkolu przysługuje pod jednym warunkiem

Praca na stanowisku nauczyciela przedszkola nie zawsze wiąże się z prawem do dodatku funkcyjnego. Sprawdź, kiedy nauczyciel przedszkola ma prawo do dodatku za wychowawstwo.

Dodatek stażowy nauczyciela dodatkowo zatrudnionego w szkole wyższej

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na część etatu podejmuje dodatkową pracę w szkole wyższej w pełnym wymiarze godzin. Czy nadal należy wypłacać mu dodatek stażowy w naszej placówce?

Dodatkowa umowa na stanowisku nauczyciela a wysokość dodatku stażowego

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony od 9 lat w naszej placówce na stanowisku pomocy nauczyciela. Od 1 września będzie zatrudniony na podstawie dodatkowej umowy na stanowisku nauczyciela. Czy z obu umów należy naliczać 9% dodatku stażowego?

Udostępnienie związkom zawodowym informacji o procentowej wysokości dodatków motywacyjnych nauczycieli

Pytanie: Czy dyrektor placówki jest zobowiązany okazać do wglądu przewodniczącemu związków zawodowych procentową wysokość przyznanych dodatków motywacyjnych?  

Dodatek wiejski i stażowy w czasie choroby i macierzyństwa

Pytanie: Czy w związku z brakiem przepisu w regulaminie wynagradzania nauczycieli, który zapewniałby wypłatę dodatku za wysługę lat i wiejskiego w okresie choroby i macierzyństwa, dodatki te należy wliczyć do podstawy zasiłku?  

Dodatek dla nauczyciela, który pełni obowiązki dyrektora w czasie jego choroby

Pytanie: Czy nauczyciel, który pełni obowiązki dyrektora, w czasie gdy dyrektor placówki przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia?

Wysokość dodatku motywacyjnego w miesiącu rozpoczęcia korzystania z urlopu zdrowotnego

Pytanie: Nauczyciel rozpoczął korzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia 21 maja. Od 1 lutego miał przyznany dodatek motywacyjny. W jaki sposób należy go wypłacić w maju?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel