Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dodatki dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wypłacania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli, tj. dodatku funkcyjnego, motywacyjnego, wiejskiego oraz za warunki pracy.

Przyznanie dodatku motywacyjnego bezpośrednio po urlopie dla poratowania zdrowia

Pytanie: Czy po powrocie z urlopu dla poratowania zdrowia dyrektor może przyznać nauczycielowi dodatek motywacyjny?

Dodatek za wychowawstwo w przedszkolu i oddziale przedszkolnym

Pytanie: Czy nauczycielowi w przedszkolu należy się dodatek za wychowawstwo z mocy prawa czy jest to dobra wola Rady Gminy?

Zatrudnienie powyżej 0,5 etatu jako kryterium przyznania dodatku motywacyjnego

Pytanie: W regulaminie wynagradzania nauczycieli jest zapis, że dodatek motywacyjny przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w danej szkole w wymiarze co najmniej 0,5 etatu. Czy to jest zgodne z przepisami prawa oświatowego?

6bca552306f017f6391e9b56a954619e392d0361-xlarge

Likwidacja dodatku mieszkaniowego – co z nauczycielami, którzy mieli do niego prawo

Pytanie: Czy nauczyciele, którzy w chwili obecnej otrzymują dodatek mieszkaniowy z dniem 01.01.2018r. tracą do niego prawo? Czy dyrektor szkoły musi wypowiedzieć warunki płacy ?

Dwie umowy w jednej szkole a wysokość dodatku stażowego nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony na zastępstwo w wymiarze14/18 i ma wypłacany dodatek stażowy w wysokości 6%. Planuje się z nim podpisać drugą umowę na świetlicę - 13/26. Czy wypłacać dodatek stażowy także z tej drugiej umowy?

Wliczenie okresu studiów doktoranckich do stażu pracy

Pytanie: Zatrudniliśmy na pełny etat nauczyciela z tytułem doktora. Nauczyciel nie przedłożył przy przyjęciu do pracy żadnego świadectwa pracy. Czy okres studiów doktoranckich należy wliczyć do stażu pracy uprawniającego do dodatku stażowego?

Dodatek motywacyjny nie dla każdego nauczyciela

Pytanie: Czy dodatek motywacyjny jest obowiązkową częścią wynagrodzenia dla nauczyciela?  Związki zawodowe uważają, że nauczyciel musi mieć nawet najniższy dodatek motywacyjny (jaki..?) za to, że w ogóle jest gotowy do pracy i do niej przychodzi bez najmniejszego zaangażowania.

Przyjęcie na staż praktykanta

30 szczególnych okresów wliczanych do stażu pracy

Oprócz zakończonych okresów zatrudnienia do stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej czy dodatku stażowego wlicza się także inne szczególne okresy np. pracę na roli, okres służby wojskowej czy stażu z PUP. Sprawdź które okresy i na jakich zasadach trzeba zaliczyć do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.  

Dodatek motywacyjny w okresie urlopu dla poratowania zdrowia

Pytanie: Od 1 września przydzieliłam nauczycielce dodatek motywacyjny na okres 6 miesięcy. Od 1 listopada nauczycielka rozpocznie jednak korzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia. Czy dodatek motywacyjny należy wypłacać w okresie korzystania z urlopu zdrowotnego?

Wyrównanie dodatku stażowego – czy tylko na wniosek pracownika

Pytanie: Jeżeli nauczyciel po 5 latach pracy w szkole przedstawił świadectwa pracy z innych szkół to czy należy mu wypłacić dodatek stażowy z wyrównaniem za okres 3 lat wstecz?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel