Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dodatki dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wypłacania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli, tj. dodatku funkcyjnego, motywacyjnego, wiejskiego oraz za warunki pracy.

Dodatek wiejski w kilku szkołach

Pytanie: Czy nauczycielowi, który pracuje w 4 szkołach na umowę o pracę (łącznie 1,5 etatu) należny się dodatek wiejski w każdej szkole? W jednej ze szkół wymiar zajęć nauczyciela wynosi 10/18, a w pozostałych poniżej połowy etatu.

Dodatek motywacyjny a ocena pracy

Pytanie: Czy nauczyciel musi posiadać ocenę pracy, aby otrzymać dodatek motywacyjny?

Weryfikacja stanu rodzinnego nauczyciela w związku z przyznaniem dodatku mieszkaniowego

Pytanie: Czy dyrektor szkoły powinien weryfikować liczbę członków rodziny nauczyciela w związku z przyznawaniem dodatku mieszkaniowego? W uchwale rady gminy mamy zapis, kto jest uznawany za członka rodziny, oraz zapis, iż pracownik zobowiązany jest do powiadomienia zakładu pracy w przypadku zmiany

Dodatek motywacyjny może być przyznany krótkoterminowo

Pytanie: Witam, jaki jest minimalny okres przyznania dodatku motywacyjnego nauczycieli. W regulaminie (uchwale rady gminy) określony jest maksymalny okres tj. 6 miesięcy, lecz nie ma mowy o minimalnym okresie? Czy mogę przyznać dodatek motywacyjny na okres jednego miesiąca?

Dodatek za wysługę lat wzrasta w momencie rozpoczęcia każdego kolejnego roku pracy

Pytanie: Zatrudniliśmy nauczycielkę w dniu 01.09.2013 r. Jest to jej pierwsza praca, więc nie miała do tej pory żadnego stażu pracy. Od kiedy i w jakiej wysokości należy naliczać jej dodatek za wysługę lat?

Zwiększenie dodatku za wysługę lat – kiedy nastąpi podwyżka wynagrodzenia

Pytanie: W dniu 1 września nauczycielowi wzrasta o 1 % dodatek stażowy. Czy zmiana wysokości wynagrodzenia związana ze wzrostem tego dodatku zostaje uwzględniona już w miesiącu wrześniu czy dopiero w miesiącu październiku?

Dodatek wiejski w trakcie urlopu wychowawczego

Pytanie: Nauczycielka zatrudniona w wymiarze 9/18 od 17 lutego do 24 czerwca przebywała na bezpłatnym urlopie wychowawczym. Czy za ten okres powinna otrzymać dodatek wiejski i mieszkaniowy? Jak przedstawia się wypłata tych dodatków w stosunku do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne?

Dodatek mieszkaniowy a zasiłek rodzicielski

Pytanie: Czy podczas urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego możliwe jest przyznanie wypłaty dodatku mieszkaniowego na wniosek dla nowego członka rodziny (nowonarodzone dziecko)? Czy przyznanie tego dodatku ma wpływ na podstawę naliczenia zasiłku rodzicielskiego?

Dodatek za warunki pracy z uczniem niepełnosprawnym umysłowo w stopniu głębokim

Pytanie: Nauczyciel prowadzi indywidualne zajęcia rewalidacyjne z dzieckiem zakwalifikowanym do kształcenia specjalnego, ze względu na autyzm (13 godzin tygodniowo). Nauczyciel ten pełni również rolę nauczyciela wspomagającego w klasie, do której uczęszcza inny uczeń również z autyzmem. Czy należy się dodatek za warunki pracy?

Obniżenie dodatku za warunki pracy wymaga zgody związku zawodowego

Pytanie: Organ prowadzący zaproponował znaczne obniżenie wysokości dodatków za trudne warunki za pracę w warunkach uciążliwych. Czy organ prowadzący może tak drastycznie obniżyć wysokość tych dodatków? Czy są jakieś regulacje pozwalające nam ograniczyć wielkość obniżenia tych dodatków?

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel