Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dodatki dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wypłacania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli, tj. dodatku funkcyjnego, motywacyjnego, wiejskiego oraz za warunki pracy.

Zmiana wysokości dodatków do wynagrodzenia nauczycieli w związku ze zmianą regulaminu uchwalonego przez OP

Pytanie: Organ prowadzący podjął uchwałę zmieniającą wysokość dodatków do wynagrodzenia nauczycieli, która ma wejść w życie 1 stycznia. Czy nauczycielom należy wypłacać dodatki w przyznanej wysokości do końca okresu, na który zostały one przyznane czy zmienić ich wysokość od 1 stycznia?

Udokumentowanie stażu pracy z opóźnieniem – wypłata dodatku stażowego z wyrównaniem czy bez

Pytanie: Nauczyciel dopiero w październiku dostarczył dokumenty potwierdzające staż pracy. Dyrektor rozpoczął wypłatę dodatku stażowego od 1 listopada. Czy należy wypłacić także dodatek za wrzesień i październik?

Dodatek stażowy po zmianie podstawowego miejsca pracy

Pytanie: Nauczyciel pracuje w szkole A od 01.09.2008 r. i ta szkoła była jego podstawowym miejscem pracy. Od 1.09.2018 r. zatrudnił się na pełny etat w szkole B i złożył oświadczenie, że szkoła B jest jego podstawowym miejscem pracy. W jakiej wysokości należy wypłacać dodatek za wysługę lat w szkole B, jeśli stosunek pracy w szkole A nieprzerwanie trwa nadal?

Dodatek za warunki pracy przy pensum łączonym

Pytanie: Nauczycielka, która realizuje pensum łączone w wymiarze 28 godzin realizuje nauczanie indywidualne z dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Z jakiego pensum wypłacać dodatek za trudne warunki pracy – 18-godzinnego czy uśrednionego 28-godzinnego?

Dwie umowy w jednej szkole nauczyciela a prawo do dodatku stażowego

Pytanie: Nauczycielka jest zatrudniona w naszej placówce na podstawie dwóch umów o pracę. Czy z obu umów należy naliczać pełny dodatek stażowy czy tylko z podstawowej umowy na cały etat?

Dodatek za wychowawstwo dla nauczyciela wspomagającego zatrudnionego w przedszkolu

Pytanie: Czy nauczyciel wspomagający zatrudniony dla jednego dziecka w przedszkolu ogólnodostępnym ma prawo do dodatku za wychowawstwo?

Dodatek wiejski dla nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony w kilku szkołach na terenie wiejskim. W żadnej z nich nie jest zatrudniony w wymiarze co najmniej połowy godzin zajęć obowiązkowych, ale łącznie w wymiarze przekraczającym ½ pensum. Czy w takim przypadku każda szkoła wypłaca dodatek wiejski?

dodatek za wychowawstwo w przedszkolu

Dodatek za wychowawstwo w przedszkolu przysługuje pod jednym warunkiem

Praca na stanowisku nauczyciela przedszkola nie zawsze wiąże się z prawem do dodatku funkcyjnego. Sprawdź, kiedy nauczyciel przedszkola ma prawo do dodatku za wychowawstwo.

Dodatek stażowy nauczyciela dodatkowo zatrudnionego w szkole wyższej

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na część etatu podejmuje dodatkową pracę w szkole wyższej w pełnym wymiarze godzin. Czy nadal należy wypłacać mu dodatek stażowy w naszej placówce?

Dodatkowa umowa na stanowisku nauczyciela a wysokość dodatku stażowego

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony od 9 lat w naszej placówce na stanowisku pomocy nauczyciela. Od 1 września będzie zatrudniony na podstawie dodatkowej umowy na stanowisku nauczyciela. Czy z obu umów należy naliczać 9% dodatku stażowego?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel