Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dodatki dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wypłacania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli, tj. dodatku funkcyjnego, motywacyjnego, wiejskiego oraz za warunki pracy.

Dodatek wiejski a potrącenie komornicze z wynagrodzenia

Pytanie: Czy dodatek wiejski podlega zajęciu na podstawie zawiadomienia o zajęciu wynagrodzenia za pracę (niealimentacyjne)?

Dwóch wychowawców w jednej klasie – co z dodatkiem funkcyjnym

Pytanie: Czy w jednej klasie może być dwóch wychowawców klasy i w konsekwencji czy można dwóm nauczycielom przydzielić dodatek dla wychowawcy klasy?  

Dodatek wiejski za okres zawieszenia nauczyciela

Dodatek wiejski za okres zawieszenia nauczyciela

Nauczyciel zawieszony w pełnieniu obowiązków traci prawo do dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. Czy ma jednak prawo do dodatku wiejskiego za okres zawieszenia? Zdania są podzielone – poznaj wykładnię Eksperta Portalu Oświatowego.

Wysokość dodatku za warunki pracy nauczyciela

Pytanie: Czy dodatki za pracę w warunkach trudnych wypłaca się nauczycielom w wysokości odpowiedniej dla posiadanego stopnia awansu zawodowego?

Dodatek wiejski dla nauczyciela bez przygotowania pedagogicznego

Pytanie: Czy nauczycielowi stażyście bez przygotowania pedagogicznego należy wypłacić dodatek wiejski?

Świadczenie na start 2020

Świadczenie na start 2020

1.000 zł otrzymają nauczyciele stażyści, którzy rozpoczęli staż na stopień nauczyciela kontraktowego. Czy wysokość dodatku na start uzależniona jest od wymiaru zatrudnienia? Czy świadczenie to otrzymają stażyści zatrudnieni dodatkowo poza oświatą? Poznaj odpowiedź na te oraz inne pytania dotyczące wypłaty świadczenia na start w 2020 roku. Pamiętaj, że dodatek na start musisz wypłacić do 30 września!

Świadczenie na start, gdy podstawowe zatrudnienie nauczyciela jest poza oświatą

Pytanie: Czy należy wypłacić dodatek na start nauczycielowi stażyście, który rozpoczął staż w naszej szkole, ale jego podstawowym miejscem pracy jest opera?

Świadczenie na start dla nauczyciela, który ponownie rozpoczyna staż

Pytanie: Czy dodatek na start przysługuje nauczycielowi stażyście, który po raz drugi rozpoczyna staż na stopień nauczyciela kontraktowego? Poprzedni staż został przerwany w 2018 r., bo nauczyciel nie uzupełnił przygotowania pedagogicznego.

Dodatek na start dla nauczyciela bez przygotowania pedagogicznego

Pytanie: Nauczyciel rozpoczął staż na stopień nauczyciela kontraktowego ze zobowiązaniem do uzupełnienia przygotowania pedagogicznego w czasie jego trwania. Czy powinien otrzymać jednorazowy dodatek na start?    .

Dodatek na start po uzyskaniu stopnia nauczyciela kontraktowego z mocy prawa

Pytanie: Nauczyciel z dniem zatrudnienia uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego na podstawie art. 9a ust. 3 Karty Nauczyciela. Czy należy wypłacić mu dodatek na start? 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel