Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dodatki dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wypłacania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli, tj. dodatku funkcyjnego, motywacyjnego, wiejskiego oraz za warunki pracy.

Zaliczenie stażu pracy nauczyciela na podstawie zaświadczenia

Pytanie: Nauczyciel otrzymał urlop bezpłatny w szkole A i w tym czasie podejmie pracę w innej placówce (szkoła B). Czy w nowej szkole można zaliczyć staż pracy wypracowany w szkole A na podstawie wydanego zaświadczenia o zatrudnieniu i w konsekwencji wypłacać dodatek stażowy w pełnej wysokości? 

Dodatek za wychowawstwo w szkole prowadzonej przez stowarzyszenie

Pytanie: Czy dodatek dla wychowawców klas w minimalnej wysokości 300 zł będzie przysługiwał także nauczycielom w szkołach prowadzonych przez stowarzyszenie? 

Dodatek na start dla nauczyciela stażysty zatrudnionego na zastępstwo

Pytanie: Czy nauczyciel stażysta, który zostaje zatrudniony na zastępstwo na okres od 1 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r. ma prawo do dodatku na start? 

Prawo do odprawy emerytalnej w przypadku zwolnienia z powodu likwidacji stanowiska pracy

Pytanie: Czy pracownik może otrzymać jednocześnie odprawę z tytułu likwidacji stanowiska pracy i odprawę emerytalną ?

Dodatek stażowy dla nauczyciela zatrudnionego na podstawie art. 15 Prawa oświatowego

Pytanie: Czy nauczycielowi zatrudnianemu na podstawie Kodeksu Pracy w związku z art. 15 ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe oprócz wynagrodzenia zasadniczego przysługuje dodatek za wysługę lat?

Wysokość dodatku wiejskiego w miesiącu strajku

Pytanie: Czy za czas strajku nauczycielowi przysługuje dodatek wiejski w pełnej wysokości, czyli 10% wynagrodzenia zasadniczego liczonego jak za cały miesiąc?

Dodatek za wychowawstwo w klasie maturalnej – do kiedy wypłacać

Pytanie: Do kiedy należy płacić dodatek za wychowawstwo wychowawcy klasy maturalnej? Do końca kwietnia czy do końca roku szkolnego?

Dodatek za wychowawstwo nauczycieli zatrudnionych w MOW

Pytanie: Czy wychowawcom zatrudnionym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym przysługuje dodatek funkcyjny dla wychowawcy grupy wychowawczej ?

Pobawienie dodatków nauczyciela, który jest tymczasowo aresztowany – od kiedy?

Pytanie: Nauczyciel został tymczasowo aresztowany w połowie marca. Dyrektor planuje zmniejszyć mu wynagrodzenie od 1 kwietnia. Od kiedy zaprzestawać wypłacanie dodatków? 

Prawo do dodatku za pracę w trudnych warunkach nauczycieli specjalistów

Pytanie: Zgodnie z uchwałą OP nauczycielom pracujących w trudnych warunkach przysługuje dodatek: 20% osobistego wynagrodzenia zasadniczego za każdą przepracowaną godzinę zajęć indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego. Czy dotyczy to również pedagoga, psychologa, logopedę, czy tylko nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel