Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dodatki dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wypłacania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli, tj. dodatku funkcyjnego, motywacyjnego, wiejskiego oraz za warunki pracy.

Dodatek za wychowawstwo w klasie maturalnej – do kiedy wypłacać

Pytanie: Do kiedy należy płacić dodatek za wychowawstwo wychowawcy klasy maturalnej? Do końca kwietnia czy do końca roku szkolnego?

Dodatek za wychowawstwo nauczycieli zatrudnionych w MOW

Pytanie: Czy wychowawcom zatrudnionym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym przysługuje dodatek funkcyjny dla wychowawcy grupy wychowawczej ?

Pobawienie dodatków nauczyciela, który jest tymczasowo aresztowany – od kiedy?

Pytanie: Nauczyciel został tymczasowo aresztowany w połowie marca. Dyrektor planuje zmniejszyć mu wynagrodzenie od 1 kwietnia. Od kiedy zaprzestawać wypłacanie dodatków? 

Prawo do dodatku za pracę w trudnych warunkach nauczycieli specjalistów

Pytanie: Zgodnie z uchwałą OP nauczycielom pracujących w trudnych warunkach przysługuje dodatek: 20% osobistego wynagrodzenia zasadniczego za każdą przepracowaną godzinę zajęć indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego. Czy dotyczy to również pedagoga, psychologa, logopedę, czy tylko nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne?

Prawo do dodatku za pracę w trudnych warunkach w poradni psychologiczno-pedagogicznej

Pytanie: Czy i kiedy pracownikom w poradniach psychologiczno-pedagogicznych należy się dodatek za pracę w trudnych warunkach?

Zatrudnienie w szkole i innych jednostkach- czy należy się dodatek stażowy

Pytanie: Nauczyciel jest równolegle zatrudniony w pełnym wymiarze na stanowisku dyrektora publicznego żłobka i jest to jego podstawowe miejsce pracy. Czy w naszej placówce ma prawo do dodatku stażowego?

karta nauczyciela

4 sytuacje, w których dodatek stażowy nauczyciela nie będzie ograniczony do podstawowego miejsca pracy

Nauczyciele dopóki są zatrudnieni w wymiarze nieprzekraczającym pełnego wymiaru zajęć obowiązkowych mają prawo do dodatku stażowego. Gdy wymiar ten przekracza pełen etat, prawo do dodatku stażowego może być ograniczone do podstawowego miejsca pracy. Sprawdźmy, kiedy jednak tak się nie stanie.

Dodatek za wychowawstwo – od kiedy wypłacać

Pytanie: Z dniem 3 stycznia 2019 r. powierzyliśmy nauczycielowi funkcję wychowawcy klasy. Od kiedy należy go wypłacać? Regulamin organu prowadzącego nie przewiduje w tym zakresie żadnych regulacji.

Podstawa zaliczenia zagranicznego stażu pracy do wysługi lat

Pytanie: Jakie warunki musi spełnić dokument potwierdzający zatrudnienie za granicą, aby można było zaliczyć okres takiego zatrudnienia do wysługi lat?

Powierzenie funkcji wicedyrektora w trakcie miesiąca – jak wypłacać dodatek funkcyjny

Pytanie: 10 grudnia powierzono nauczycielowi funkcję wicedyrektora. Z jakim dniem przyznać dodatek funkcyjny?  

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel