Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dodatki dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wypłacania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli, tj. dodatku funkcyjnego, motywacyjnego, wiejskiego oraz za warunki pracy.

Kara porządkowa a dodatek motywacyjny

Pytanie: Czy nauczycielowi ukaranemu karą nagany przysługuje dodatek motywacyjny?

Nauczyciel bez przygotowania pedagogicznego nie otrzyma dodatku wiejskiego ani mieszkaniowego

Pytanie: Nauczyciel pracujący w szkole posiada wymagane kwalifikacje do nauczania lecz nie ma przygotowania pedagogicznego. Czy nauczycielowi temu przysługuje dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy/

Dodatek specjalny tylko dla dyrektora, który nie jest nauczycielem

Pytanie: Czy dyrektorowi szkoły publicznej z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań może zostać przyznany dodatek specjalny?

Organ doradczy powołany w celu przyznawania dodatków motywacyjnych

Pytanie: Czy dyrektor może powołać zespół do przyznawania dodatków motywacyjnych składający się z innych pracowników szkoły?

Dodatek wiejski w kilku szkołach

Pytanie: Czy nauczycielowi, który pracuje w 4 szkołach na umowę o pracę (łącznie 1,5 etatu) należny się dodatek wiejski w każdej szkole? W jednej ze szkół wymiar zajęć nauczyciela wynosi 10/18, a w pozostałych poniżej połowy etatu.

Dodatek motywacyjny a ocena pracy

Pytanie: Czy nauczyciel musi posiadać ocenę pracy, aby otrzymać dodatek motywacyjny?

Weryfikacja stanu rodzinnego nauczyciela w związku z przyznaniem dodatku mieszkaniowego

Pytanie: Czy dyrektor szkoły powinien weryfikować liczbę członków rodziny nauczyciela w związku z przyznawaniem dodatku mieszkaniowego? W uchwale rady gminy mamy zapis, kto jest uznawany za członka rodziny, oraz zapis, iż pracownik zobowiązany jest do powiadomienia zakładu pracy w przypadku zmiany

Dodatek motywacyjny może być przyznany krótkoterminowo

Pytanie: Witam, jaki jest minimalny okres przyznania dodatku motywacyjnego nauczycieli. W regulaminie (uchwale rady gminy) określony jest maksymalny okres tj. 6 miesięcy, lecz nie ma mowy o minimalnym okresie? Czy mogę przyznać dodatek motywacyjny na okres jednego miesiąca?

Dodatek za wysługę lat wzrasta w momencie rozpoczęcia każdego kolejnego roku pracy

Pytanie: Zatrudniliśmy nauczycielkę w dniu 01.09.2013 r. Jest to jej pierwsza praca, więc nie miała do tej pory żadnego stażu pracy. Od kiedy i w jakiej wysokości należy naliczać jej dodatek za wysługę lat?

Zwiększenie dodatku za wysługę lat – kiedy nastąpi podwyżka wynagrodzenia

Pytanie: W dniu 1 września nauczycielowi wzrasta o 1 % dodatek stażowy. Czy zmiana wysokości wynagrodzenia związana ze wzrostem tego dodatku zostaje uwzględniona już w miesiącu wrześniu czy dopiero w miesiącu październiku?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel