Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Opieka nad uczniami podczas wycieczek szkolnych

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące organizacji imprez szkolnych. Dowiedz się wszystkiego o wymaganiach wobec opiekunów wycieczki oraz kierownika wycieczki szkolnej, sprawdź, czy na wycieczkę szkolną można polecieć samolotem i jakie informacje należy zgłaszać do kuratorium. Przeczytasz też porady ekspertów związane z opieką nad uczniami podczas zajęć w szkole. Sprawdź jak prawidłowo zorganizować dyżury nauczycieli, by zapewnić dzieciom bezpieczeństwo!

Zapis o nocnych dyżurach nauczycieli w regulaminie wycieczek – czy konieczny

Pytanie: Czy w szkolnym regulaminie wycieczek musi być zapis o nocnych dyżurach nauczycieli i konieczności rozpisywania tego na godziny? Czy na liście uczestników wycieczki należy zaznaczyć, który z opiekunów jest odpowiedzialny za konkretnego ucznia?

Czy uczeń może na własną rękę dojechać na wyjazd edukacyjny

Pytanie: Szkoła organizuje wyjazd edukacyjny z matematyki na cały dzień poza szkołą dla pełnoletnich uczniów. Czy można „umówić się”, że uczniowie dojeżdżają na własną „rękę” do miejsca, gdzie będą zajęcia?

Umowa z przewoźnikiem na wycieczkę szkolną – kto podpisuje

Pytanie: Czy dyrektor ma obowiązek podpisać umowę z przewoźnikiem na wycieczkę szkolną? Nauczyciel organizując wycieczkę wymaga od dyrektora podpisania umowy z przewoźnikiem.

wycieczki szkolne

Czy można organizować wycieczkę szkolną w sobotę

O zorganizowaniu wycieczki w sobotę decyduje dyrektor szkoły, wyrażając zgodę na jej zorganizowanie poprzez zatwierdzenie karty wycieczki ze wskazanym w niej jej terminem. Przed zatwierdzeniem karty dyrektor powinien wziąć pod uwagę m.in. stanowisko rodziców w tej sprawie. Sprawdzamy, jak zorganizować wycieczkę w sobotę, aby odbyła się zgodnie z przepisami.

Informacja z KRK – czy wymagana od opiekuna wycieczki szkolnej

Pytanie: Czy po zmianie rozporządzenia w sprawie organizacji wycieczek szkolnych (rozporządzenie MEN z 25 maja 2018 r.), opiekun wycieczki szkolnej niebędący pracownikiem pedagogicznym, musi mieć zaświadczenie z KRK ?

2 równolegle obowiązujące rozporządzenia o organizacji wycieczek – dla jakich szkół

Pytanie: Które rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki jest obowiązujące w szkole ponadgimnazjalnej (liceum) - z 8 listopada 2001 r. czy 25 maja 2018 r.?

Czy kierownicy wycieczek nadal muszą mieć ukończony kurs

Pytanie: Nowy przepis dotyczący wycieczek szkolnych mówi, że dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników pedagogicznych szkoły. Czy w związku z powyższym ww. osoby muszą posiadać kurs kierowników i opiekunów wycieczek?

e8760f2a67c4f302ac245ab2088d1f0b51cffa40-xlarge

Czy każde wyjście z uczniami to wycieczka

Wyjście z uczniami do kina czy teatru należy traktować jak wycieczkę, jeśli zajęcia realizowane przez nauczyciela poza terenem szkoły mają nacelu uzupełnienie programu nauczania. Przedmiot, w ramach którego odbywa się wycieczka, warunkuje miejsce jej realizacji. Wyjścia organizowane w tym celu są wycieczkami przedmiotowymi traktowanymi jako jedna z form krajoznawstwa i turystyki organizowanych dla uczniów przez szkołę. Czy tak samo będzie w przypadku rekolekcji?

Kurs kierowników wycieczek – czy nadal obowiązkowy

Pytanie: Czy nauczyciel będąc kierownikiem wycieczki szkolnej, musi posiadać kurs kierowników wycieczek? Czy jest to powiązane ze stażem pracy nauczyciela?

Kto podpisuje umowę na ubezpieczenie uczniów NNW

Pytanie: Proszę o informacje w sprawie ubezpieczenia NNW dla młodzieży. Rada rodziców podjęła uchwałę i wybrała już ofertę. Kto powinien podpisać umowę z firmą - dyrektor czy przewodniczący rady? Jak rozwiązać kwestię danych osobowych, gdy firmę ubezpieczeniową reprezentuje broker? Kto podpisuje umowy powierzenia danych?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel