Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

E-szkolenia

1

Wynagrodzenie w trakcie urlopu zdrowotnego

W trakcie urlopu dla poratowania zdrowia wynagrodzenie nauczyciela ulega redukcji. Sprawdzamy, w jakim stopniu i co dzieje się w przypadku zmniejszenia wymiaru zajęć w trakcie urlopu.

1

Kilka słów o funduszu zdrowotnym

Fundusz zdrowotny to specjalny fundusz tworzony przez organ prowadzący, z którego finansowane są świadczenia zdrowotne dla nauczycieli. Na jakich zasadach?

3

Odprawy 6+3 - kiedy należy je wypłacić

Najkorzystniejsza dla nauczyciela konfiguracja to odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy stanowiąca równowartość 6-miesięcznej pensji zasadniczej oraz odprawa emerytalno-rentowa w wysokości 3-miesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia. Sprawdź, jakie warunki powinny być spełnione, aby nauczyciel otrzymał obydwie odprawy.

1

Odprawy a Tarcza antykryzysowa

Tarcza antykryzysowa pozwala pracodawcom na ograniczenie wysokości wypłacanych odpraw. Przesłanką obniżenia jest tu - ogólnie ujmując - spadek obrotów. Czy taka przesłanka może znaleźć zastosowanie do szkół?

1

Czy można odesłać pracownika na emeryturę

Zwolnienie pracownika z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego? Kontrowersyjne, ale czy zgodne z prawem? W nagraniu poznasz rozwiązanie tego problemu.

Clipboard03

Emerytura czy świadczenie kompensacyjne - co jest lepszym rozwiązaniem

Czy lepiej jest przejść na świadczenie kompensacyjne, gdy stało się to możliwe, czy też może lepszym rozwiązaniem byłoby poczekać do emerytury. Jaka powinna być decyzja w konkretnym przypadku? Spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie.

Clipboard02

Likwidacja stanowiska kierowniczego a odwołanie z funkcji kierowniczej

Chcesz zlikwidować stanowisko kierownicze w szkole? W nagraniu wyjaśniam, jak zrobić to krok po kroku, włącznie z odwołaniem z funkcji kierowniczej.

Clipboard01

Działalność gospodarcza dyrektora

Dyrektor szkoły nie ma całkowitej swobody w podejmowaniu dodatkowej aktywności zarobkowej. Sprawdź, czego dyrektorowi robić nie wolno.

1

Egzaminy a dni wolne od zajęć

Sprawdzamy, jak zmiana terminów egzaminów wpływa na dni wolne od zajęć. Czy dochodzi w tym zakresie do zmian?

Clipboard01

Radny w składzie komisji konkursowej na dyrektora szkoły

W skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły wchodzi przedstawiciel organu prowadzącego. Czy może być to radny rady gminy?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel