trzynastka nauczycieli

Wysokość trzynastki za 2013 r. - 25 przykładów

Gdy, po zastosowaniu 5. zasad przyznawania dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wiesz kto nabył prawo do trzynastki za 2013 rok, czas obliczyć wysokość tego świadczenia. Podstawą jest obliczenie sumy wynagrodzenia otrzymanego przez pracowników szkoły w ciągu roku kalendarzowego, jednakże nie wszystkie wypłacone świadczenia będą wliczone do dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Poznaj 25 świadczeń ze stosunku pracy, które budzą najwięcej wątpliwości przy ustalaniu wysokości trzynastki za 2013 rok.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel