Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Top tematy

182e95133ae1c62f6d7cbd141f6b8f9e0d78add7-xlarge

Przywrócenie nauczyciela do pracy - praktyczne aspekty wyroku

Spór w sądzie pracy może zakończyć się wyrokiem przywracającym nauczyciela do pracy, co rodzi obowiązek zapewnienia mu zatrudnienia na tym samym stanowisku, które zajmował przed rozwiązaniem stosunku pracy. Sprawdź, jakie obowiązki ma dyrektor szkoły wobec nauczyciela przywróconego do pracy oraz jak okres pozostawania bez pracy wpływa na jego uprawnienia pracownicze.

a80504bed9070746a69ef58c7f1b801ea99eb768-xlarge

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego i plan nadzoru na kolejny rok szkolny – w dobie pandemii

Nie ulega wątpliwości, że zawieszenie zajęć stacjonarnych w drugim półroczu miało i będzie mieć istotny wpływ na nadzór pedagogiczny. To zaś oznacza, że zarówno sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2019/2020, jak i plan nadzoru na rok szkolny 2020/2021 będą inne niż dotychczas, ponieważ muszą uwzględniać zdalne nauczanie.

korona

Maseczki lub przyłbice dla uczniów – czy mogą być wprowadzone

Czy skoro dyrektor wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, to może wprowadzić dla uczniów i wszystkich pracowników szkoły obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic na przerwach? Z uwagi na brak regulacji, które wzbraniałyby wprowadzenie obowiązku noszenia maseczek przez uczniów podczas przerw, taki obowiązek wydaje się możliwy do wprowadzenia. Szczegóły w artykule.  

123baf95c48763cc72bf023f5d2c3cdc5930325d-xlarge (1)

Przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy  

W trakcie rekrutacji dyrektor szkoły przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy. Sprawdź, jakie dane można pozyskiwać od osób ubiegających się o zatrudnienie w szkole,  jak długo  należy je przechowywać oraz co zrobić z danymi osobowymi osób, które nie zostały przyjęte do pracy.  

Otwarcie stażu w roku szkolnym 2020/2021

Otwarcie stażu w roku szkolnym 2020/2021

Z początkiem roku szkolnego do dyrektora napłyną wnioski o rozpoczęcie stażu a nowozatrudnieni nauczyciele stażyści będą mogli rozpocząć drogę awansu zawodowego. Nie każdy nauczyciel będzie mógł jednak ten staż otworzyć. Poznaj warunki rozpoczęcia stażu w roku szkolnym 2020/2021.

f4b8a61a4b4bc934e06f30d743b6f65e35a14cfa-xlarge

Jak zorganizować funkcjonowanie szkoły od września 2020 r.

Minister Edukacji Narodowej w komunikacie przedstawił działania, jakie podejmowane będą w ramach organizacji roku szkolnego 2020/2021. Zostały one odzwierciedlone w najnowszych przepisach. Znamy też wytyczne GIS, jakie powinny być stosowane, oraz 3 modele nauczania. Szczegóły poniżej.

9e1c7e539a20b058953941d64545dc506356ad17-xlarge (1)

Okres wypowiedzenia umowy o pracę – jak ustalić

W zależności od czasu trwania zatrudnienia różny może być okres wypowiedzenia umowy o pracę. Sprawdź, czy o długości okresu wypowiedzenia decyduje staż pracy w dniu wręczenia wypowiedzenia czy dniu zakończenia umowy i skorzystaj z kalkulatora okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

2cbbaa6f526fbc0950a1934f6a12e335a28d1606-xlarge (1)

Odroczenie obowiązku szkolnego – 12 pytań i odpowiedzi

Nie zawsze dziecko, które odbyło roczne przygotowanie przedszkolne, rozpocznie w kolejnym roku szkolnym naukę w klasie I. W określonych przypadkach możliwe jest bowiem odroczenie obowiązku szkolnego. Decyzja w tej kwestii spoczywa na dyrektorze szkoły, a jej wydanie zależy od złożenia stosownych dokumentów. Prezentujemy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się na ten temat pytania naszych Czytelników.

ceedca5e27ac48e7f238dcb37f8cbf0fe7d32e5c-xlarge (2)

Kilka słów o przeglądach w szkole i przedszkolu

Każdy obiekt budowlany, w tym także budynek użyteczności publicznej przeznaczony na potrzeby oświaty, jakim jest budynek szkoły lub przedszkola, powinien być użytkowany w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywany w należytym stanie technicznym i estetycznym. Podczas jego użytkowania nie należy dopuszczać do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. Aby zapewnić utrzymanie obiektu w należytym stanie technicznym i przeciwdziałać nieuzasadnionemu pogarszaniu się jego właściwości konieczne jest poddawanie go okresowym kontrolom. 

4a055c86d7fd61c3c7972e8c234ac22dfb6ebbd5-xlarge (1)

Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie nieprzyznania emerytury nauczycielskiej

Decyzja ZUS w sprawie odmowy przyznania wcześniejszej emerytury lub świadczenia kompensacyjnego nie oznacza jeszcze, że nauczyciel nie otrzyma tego świadczenia. Od decyzji tej można się bowiem odwołać do sądu. Sprawdź, kiedy i jak to zrobić oraz poznaj przykładowe zapisy odwołania od decyzji ZUS.   

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel