Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Top tematy

9 pytań i odpowiedzi o protokołach z posiedzeń rady pedagogicznej

9 pytań i odpowiedzi o protokołach z posiedzeń rady pedagogicznej

Jak wynika z przepisów, zebrania rady pedagogicznej muszą być protokołowane. Jednocześnie ustawa wskazuje, że zasady funkcjonowania rady określa jej regulamin. Żaden inny przepis nie dotyczy protokołów z zebrań rady. Co to oznacza? Konieczność ustalania zasad protokołowania posiedzeń rady pedagogicznej w regulaminie rady, a jednocześnie wiele wątpliwości wśród dyrektorów. W temacie tygodnia staramy się je rozwiać

46177189a0dee64b961ee8add226fa9cbb4ded5a-large

Nauczyciel na kwarantannie – co z lekcjami i wynagrodzeniem

Coraz więcej pracowników szkół jest kierowanych na kwarantannę w związku z podejrzeniem zarażenia koronawirusem. Sprawdź, czy nauczyciel na kwarantannie może prowadzić lekcje online,  jakie wynagrodzenie wypłacać za czas kwarantanny oraz jaki dokument potwierdza objęcie pracownika obowiązkową kwarantanną.

Rodzice nie mogą negować podstawy programowej

Rodzice nie mogą negować podstawy programowej

Coraz częściej zdarza się, że dyrektorzy szkół otrzymują oświadczenia rodziców o niewyrażaniu zgody na różne działania, które nie tylko znajdują się w programie wychowawczym placówki, ale o których mówi podstawa programowa kształcenia ogólnego (m.in. kształtowanie postawy tolerancji, otwartości, nauka o rozrodczości człowieka na lekcjach biologii, tematyka dorastania i dojrzewania). Niejednokrotnie rodzice grożą też zawiadamianiem instytucji kontrolnych a nawet organów ścigania za niedostosowanie się do ich żądań. Czy takie oświadczenia są skuteczne? Sprawdź, jak na nie reagować.

Świadczenie na start 2020

Świadczenie na start 2020

1.000 zł otrzymają nauczyciele stażyści, którzy rozpoczęli staż na stopień nauczyciela kontraktowego. Czy wysokość dodatku na start uzależniona jest od wymiaru zatrudnienia? Czy świadczenie to otrzymają stażyści zatrudnieni dodatkowo poza oświatą? Poznaj odpowiedź na te oraz inne pytania dotyczące wypłaty świadczenia na start w 2020 roku. Pamiętaj, że dodatek na start musisz wypłacić do 30 września!

32e3c2170d877f99091989405cf5ab8813aabf4f-xlarge

Jak zorganizować naukę niepełnosprawnego ucznia w szkole ogólnodostępnej

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, mają możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół, a więc i w szkołach ogólnodostępnych. Zalecenia co do formy kształcenia zapisane w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego są tylko sugestią. Decyzja o wyborze placówki należy zaś do rodziców ucznia. Sprawdź, jak zorganizować dla takiego ucznia naukę w szkole ogólnodostępnej.

RODO: co oznacza wyrok Schrems II dla szkół

RODO: co oznacza wyrok Schrems II dla szkół

16 lipca 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie tzw. Schrems II, który dotyczy przekazywania danych osobowych do podmiotów zlokalizowanych w USA. Co z tym wspólnego mają szkoły? Choćby to, że wiele z nich przechowuje pliki zawierające dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w USA (korzystając z aplikacji chmurowych czy też komunikatorów firm takich jak Microsoft i Google). Wyrok ten niestety może narazić szkołę korzystającą z takich usług na negatywne konsekwencje – w skrajnym przypadku nawet karę wymierzoną przez UODO.

pomoc nauczyciela

Pracownik z art. 15 Prawa oświatowego – zasady zatrudniania, wymiar urlopu i wynagrodzenie

Sprawdź, jakie obowiązki wiążą się z zatrudnieniem w szkole osoby niebędącej nauczycielem oraz jakie ma ona uprawnienia pracownicze. Przekonaj się, czy osoba zatrudniona na podstawie art. 15 Prawa oświatowego podlega ocenie pracy, ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagrody jubileuszowej oraz na jakich zasadach korzysta z urlopu wypoczynkowego.

9e1c7e539a20b058953941d64545dc506356ad17-xlarge (3)

Jak przygotować plan nadzoru pedagogicznego dla przedszkola w roku szkolnym 2020/2021

Obowiązek przygotowania planu nadzoru pedagogicznego spoczywa także na dyrektorze przedszkola. Plan ten powinien uwzględniać 3 różne warianty funkcjonowania przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 powrót przedszkola do funkcjonowania bez ograniczeń (praca stacjonarna), funkcjonowanie przedszkola z ograniczeniami (kontynuowanie zdalnego nauczania) oraz model mieszany (część dzieci kształci się stacjonarnie, a część zdalnie). Sprawdź, jak przygotować lub zaktualizować plan nadzoru pedagogicznego w przedszkolu.

Realizacja zajęć przez nauczycieli w czasie pandemii 2020/2021

Realizacja zajęć przez nauczycieli w czasie pandemii – regulacje na rok szkolny 2020/2021

Praca szkoły w czasie epidemii to przesunięcie ciężaru zarządzania szkołą na dyrektora, który musi na bieżąco reagować na zagrożenia z możliwością ingerencji nie tylko w przydział godzin, sposób ich realizacji, ale także delegowanie podległych nauczycieli od zadań dydaktycznych do opiekuńczo-wychowawczych. Sprawdź, jakie zmiany może wprowadzić dyrektor oraz czy może się to odbyć kosztem przydzielonych godzin ponadwymiarowych.

fde430cce106f024c1be27eadd35ea328fe3f0d9-xlarge

Jak przygotować budynek szkoły i przedszkola do zajęć w dobie pandemii

Podstawowym warunkiem bezpiecznego rozpoczęcia każdego nowego roku szkolnego jest zapewnienie przez dyrektora bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole, a także bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza jej obiektami przez dyrektora szkoły (§ 2 rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r.). W obecnym roku szkolnym nie wystarczy jednak tradycyjny przegląd budynku i terenu szkoły. Należy bowiem wdrożyć pewne rozwiązania w związku z aktualną sytuacją epidemiczną. Rozszerzony zakres kontroli pozwoli na ustalenie, czy w czasie zagrożenia epidemiologicznego szkoła jest przygotowana do pracy w nowym roku szkolnym formule stacjonarnej oraz jakie działania powinny być jeszcze podjęte, by zapewnić bezpieczeństwo osobom przebywającym na jej terenie.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel