Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Top tematy

Ogólnopolski Strajk Kobiet - nauczyciel, uczeń i szkoła wobec protestów

Ogólnopolski Strajk Kobiet - nauczyciel, uczeń i szkoła wobec protestów

Trwające, mimo epidemii, protesty w ramach Ogólnopolskiego Strajku Kobiet nie są obojętne dla społeczności szkolnej. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie mają potrzeba wyrażania swoich poglądów dotyczących bieżącej sytuacji w kraju. W kontekście zapowiedzi resortu edukacji o wyciąganiu konsekwencji dyscyplinarnych wobec nauczycieli zaangażowanych w trwające protesty, zobacz omówienie 6 przykładów zachowań nauczycieli ocenionych przez pryzmat obowiązujących przepisów.

Inwentaryzacja w dobie pandemii

Inwentaryzacja w dobie pandemii

Obecna sytuacja epidemiczna może zdecydowanie utrudnić przeprowadzenie inwentaryzacji okresowej na rok 2020 r. Czy zatem możliwe jest odłożenie inwentaryzacji w czasie? Jakie są wytyczne odnośnie jej przeprowadzenia przy obecnych ograniczeniach? Którzy pracownicy mogą brać w niej udział? W temacie tygodnia rozwiewamy wątpliwości odnośnie przeprowadzenia inwentaryzacji w czasie pandemii.

Procedura awansu zawodowego w okresie epidemii

Procedura awansu zawodowego w okresie epidemii

Organy nadające stopnie awansu zawodowego szykują się na zimową sesję postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego. W tym roku, z uwagi na epidemię, możliwe jest przeprowadzenie tych postępowań w formie wideokonferencji. Sprawdź, na co zwrócić uwagę organizując postępowanie awansowe online, a także jakie czynności w procedurze awansu zawodowego można w czasie epidemii wykonać drogą elektroniczną. 

Praktyki studenckie w szkole w dobie pandemii

Praktyki studenckie w szkole w dobie pandemii

Czy w dobie pandemii można zorganizować w szkole praktyki studenckie. Co w przypadku, gdy działalność szkoły została zawieszona? Czy praktyki mogą się wtedy odbyć czy też należy przesunąć je na inny termin? Kwestie te nurtują niejednego dyrektora, ale też studenta. Wyjaśnienie znajdziesz w artykule.

 Zmiana przeznaczenia budynku na przedszkole – czego wymaga

Zmiana przeznaczenia budynku na przedszkole – czego wymaga

Skorzystanie z budynku celem prowadzenia przedszkola może wymagać zmiany jego przeznaczenia, a konkretnie – sposobu użytkowania obiektu budowlanego. To zaś wymaga wydania opinii o lokalu przeznaczonym na przedszkole przez sanepid i straż pożarną. Sprawdź, jak wystąpić o takie opinie i skutecznie przejść przez całą procedurę.

10 pytań o urlop dla poratowania zdrowia

10 pytań o urlop dla poratowania zdrowia

Nauczyciele mają prawo korzystać z urlopu zdrowotnego, a dyrektorzy mają obowiązek go udzielać, nawet jeśli zdezorganizuje im to pracę placówki. Poznaj odpowiedź na 10 najczęściej zadawanych pytań o urlop dla poratowania zdrowia.

Kwarantanna a urlop wypoczynkowy

Kwarantanna a urlop wypoczynkowy

Okres kwarantanny lub izolacji w okresie pandemii może przypaść na okres planowanego urlopu wypoczynkowego. Część pracowników skierowanych na kwarantannę, chcąc otrzymać pełne wynagrodzenie a nie chorobowe, wnioskuje o urlop na okres odosobnienia. Sprawdź, czy pracownik może korzystać z urlopu w okresie kwarantanny.

Jak wydatkować środki z dotacji – 9 pytań i odpowiedzi

Jak wydatkować środki z dotacji – 9 pytań i odpowiedzi

Jednym z najczęściej występujących problemów w szkołach, przedszkolach i placówkach publicznych nie samorządowych oraz niepublicznych jest kwestia, czy dany wydatek można sfinansować z dotacji. Niestety przepisy są w tym zakresie bardzo niejasne stąd wiele wątpliwości i odmiennych interpretacji. Przedstawiamy 9 pytań i odpowiedzi ekspertów Portalu oświatowego na temat wydatkowania środków z dotacji.

PPK w szkołach samorządowych – obowiązki dyrektora

PPK w szkołach samorządowych – obowiązki dyrektora

Do 26 marca 2021 roku  dyrektor szkoły musi dokonać wyboru instytucji finansowej i zawrzeć umowę o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym (PPK). Wcześniej jednak przeprowadza konsultacje związkowe oraz musi zrealizować obowiązki informacyjne wobec pracowników. Sprawdź, jakie działania i w jakim terminie powinien podjąć dyrektor szkoły tworząc i prowadząc PPK w placówce oświatowej.  

Rodzic zarzuca przemoc wobec dziecka? Sprawdź jak zareagować

Rodzic zarzuca przemoc wobec dziecka? Sprawdź jak zareagować

Skarga zawierająca zarzut stosowania przemocy wobec ucznia przez nauczyciela powinna być rozpatrzona zgodnie z procedurą regulującą sposób postępowania w przypadku naruszenia praw ucznia. Tryb rozpatrywania tego typu skarg zgłaszanych przez rodziców powinien być określony w statucie szkoły. Sprawdź, jakie rozwiązania przyjąć na wypadek tego typu skarg.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel