Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wynagradzania nauczycieli za godziny ponadwymiarowe. Sprawdź kiedy przysługuje i jak obliczyć wynagrodzenie nauczyciela za godziny ponadwymiarowe.

Wynagrodzenie za doraźne zastępstwo zrealizowane w dniu, w którym nauczyciel nie ma zaplanowanych zajęć

Pytanie: Czy nauczyciel, który zatrudniony jest niepełnym wymiarze i realizuje zajęcia tylko raz w tygodniu za doraźne zastępstwo zrealizowane w dniu, w którym nie ma zaplanowanych zajęć powinien otrzymać dodatkowo wynagrodzenie za pracę w dzień wolny od pracy?   

Prawo dyrektora do wynagrodzenia za realizację doraźnych zastępstw

Pytanie: Organ prowadzący zabronił dyrektorom podległych placówek realizacji zastępstw doraźnych. Zdaniem organu, jeżeli taka potrzeba wystąpi, dyrektor powinien realizować zastępstwa doraźne w ramach godzin pracy w związku z obniżonym pensum. W związku z tym dyrektor realizuje doraźne zastępstwa, za które nie otrzyma zapłaty. Czy zakaz zapłacenia dyrektorowi za doraźne zastępstwa jest zgodny z prawem?

Wynagrodzenie za 0,5 godziny doraźnych zastępstw

Pytanie: Nauczyciel zrealizował 10,5 godziny doraźnych zastępstw w danym miesiącu. Czy należy zapłacić za 10, 10,5 czy 11 godzin?   

Prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe niezrealizowane w dni wolne od zajęć

Pytanie: Czy za dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów zgodnie z zatwierdzonym wcześniejszym kalendarzem roku szkolnego  nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wynikające z planu zajęć?

Wynagrodzenie niestrajkujących nauczycieli

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nauczycieli, którzy nie strajkowali

W czasie strajku nauczyciele, którzy do niego nie przystąpili nie mieli możliwości realizacji godzin z uczniami, w tym godzin ponadwymiarowych. Sprawdź, czy należy wypłacić im mimo wszystko wynagrodzenie za te godziny w związku z pozostawaniem w gotowości do pracy.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe zrealizowane przez nauczyciela zatrudnionego na podstawie Prawa oświatowego

Pytanie: W jaki sposób wypłacać wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw, zrealizowanych przez osobę zatrudnioną za zgodą kuratora oświaty na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe?

Rozliczenie godzin ponadwymiarowych w przypadku świąt i nieobecności w pracy nauczyciela

Pytanie: W jaki sposób należy rozliczać godziny ponadwymiarowe w tygodniach kiedy przypadają święta lub dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela?

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe za dzień zwolnienia od pracy

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie sposobu obliczania wynagrodzenia przysługującego nauczycielowi w związku z nieobecnością - zwolnienie od pracy w celu oddania krwi oraz urlopu okolicznościowego, szczególnie sposób obliczenia godzin ponadwymiarowych za ten dzień nieobecności.

Błędy w zestawieniu zrealizowanych godzin ponadwymiarowych

Pytanie: Wicedyrektor przekazał nauczycielom informację, by prawidłowe rozliczenie godzin ponadwymiarowych przekazać do określonego dnia i godziny, pod rygorem nie otrzymania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w danym miesiącu. Czy ma on prawo pozbawić nauczyciela wynagrodzenia w przypadku błędu w karcie nadgodzin?

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe niezrealizowane w związku z wycieczką

Pytanie: Czy nauczycielowi, który opiekuje się uczniami na kilkudniowej wycieczce należy wypłacić wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe ?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel