Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wynagradzania nauczycieli za godziny ponadwymiarowe. Sprawdź kiedy przysługuje i jak obliczyć wynagrodzenie nauczyciela za godziny ponadwymiarowe.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe zrealizowane przez nauczyciela zatrudnionego na podstawie Prawa oświatowego

Pytanie: W jaki sposób wypłacać wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw, zrealizowanych przez osobę zatrudnioną za zgodą kuratora oświaty na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe?

Rozliczenie godzin ponadwymiarowych w przypadku świąt i nieobecności w pracy nauczyciela

Pytanie: W jaki sposób należy rozliczać godziny ponadwymiarowe w tygodniach kiedy przypadają święta lub dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela?

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe za dzień zwolnienia od pracy

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie sposobu obliczania wynagrodzenia przysługującego nauczycielowi w związku z nieobecnością - zwolnienie od pracy w celu oddania krwi oraz urlopu okolicznościowego, szczególnie sposób obliczenia godzin ponadwymiarowych za ten dzień nieobecności.

Błędy w zestawieniu zrealizowanych godzin ponadwymiarowych

Pytanie: Wicedyrektor przekazał nauczycielom informację, by prawidłowe rozliczenie godzin ponadwymiarowych przekazać do określonego dnia i godziny, pod rygorem nie otrzymania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w danym miesiącu. Czy ma on prawo pozbawić nauczyciela wynagrodzenia w przypadku błędu w karcie nadgodzin?

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe niezrealizowane w związku z wycieczką

Pytanie: Czy nauczycielowi, który opiekuje się uczniami na kilkudniowej wycieczce należy wypłacić wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe ?

wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa

Wynagrodzenie za doraźne zastępstwa i godziny ponadwymiarowe przy pensum łączonym

Nauczyciel może być zobowiązany do pracy w godzinach ponadwymiarowych i realizowania doraźnych zastępstw, za które otrzymuje odrębne wynagrodzenie. Sprawdź, jak je obliczyć, gdy nauczyciel ma pensum łączone.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe realizowane z pensum łączonego

Pytanie: Nauczycielka będzie realizowała pensum łączone 28/20. Z jakiej stawki godzinowej rozliczać jej nadgodziny: 75 czy 125?

Wypłata godzin ponadwymiarowych – czy musi obejmować cały miesiąc

Pytanie: Czy wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa powinno być wypłacone za wszystkie godziny zrealizowane w danym miesiącu czy może być podzielone np. w ten sposób, że do rozliczenia zostałyby przyjęte godziny zrealizowane w ciągu trzech pierwszych tygodni miesiąca, a godziny z ostatniego tygodnia byłyby rozliczane już w kolejnym miesiącu kalendarzowym?

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe niezrealizowane w związku z udziałem w szkoleniu

Pytanie: Czy należy wypłacić wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nauczycielowi, który przez cały tydzień przebywał na szkoleniu  (nauczyciel na zasadzie dobrowolności uczestniczy w realizowanym w szkole projekcie, otrzymał delegację na wyjazd na szkolenie)?

Doraźne zastępstwa nauczyciela zatrudnionego na część etatu – czy płatne?

Pytanie: Nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy np. 9/18 zostaje przydzielone zastępstwo za nieobecnego nauczyciela. Czy ten nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa czy nie?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel