Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wynagradzania nauczycieli za godziny ponadwymiarowe. Sprawdź kiedy przysługuje i jak obliczyć wynagrodzenie nauczyciela za godziny ponadwymiarowe.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe realizowane z pensum łączonego

Pytanie: Nauczycielka będzie realizowała pensum łączone 28/20. Z jakiej stawki godzinowej rozliczać jej nadgodziny: 75 czy 125?

Wypłata godzin ponadwymiarowych – czy musi obejmować cały miesiąc

Pytanie: Czy wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa powinno być wypłacone za wszystkie godziny zrealizowane w danym miesiącu czy może być podzielone np. w ten sposób, że do rozliczenia zostałyby przyjęte godziny zrealizowane w ciągu trzech pierwszych tygodni miesiąca, a godziny z ostatniego tygodnia byłyby rozliczane już w kolejnym miesiącu kalendarzowym?

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe niezrealizowane w związku z udziałem w szkoleniu

Pytanie: Czy należy wypłacić wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nauczycielowi, który przez cały tydzień przebywał na szkoleniu  (nauczyciel na zasadzie dobrowolności uczestniczy w realizowanym w szkole projekcie, otrzymał delegację na wyjazd na szkolenie)?

Doraźne zastępstwa nauczyciela zatrudnionego na część etatu – czy płatne?

Pytanie: Nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy np. 9/18 zostaje przydzielone zastępstwo za nieobecnego nauczyciela. Czy ten nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa czy nie?

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nauczyciela – związkowca powołanego do komisji na dyrektora szkoły

Pytanie: Czy należy wypłacić wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe nauczycielowi, który jest związkowcem i w dwóch dniach został zaproszony do wzięcia udziału w pracach jako członek komisji konkursowych, powołanych w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora w innych szkołach? Nasz regulamin wynagradzania nauczycieli nic na ten temat nie mówi.

Godziny ponadwymiarowe w czasie rekolekcji – płatne czy nie

Pytanie: W czasie rekolekcji w szkole nie odbywają się lekcje. Czy za te dni należy nauczycielom wypłacić nadgodziny?

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w czasie przerwy świątecznej

Pytanie: Czy podczas wiosennej przerwy świątecznej  należy wypłacać nauczycielom wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, które nie zostaną w tym czasie zrealizowane?

20 minut doraźnego zastępstwa – jak za nie zapłacić

Pytanie: Jak zapłacić nauczycielowi za zrealizowanie niepełnej godziny zajęć w ramach zastępstwa np. 20 minut? Czy należy zapłacić tak jak za całą godzinę czy tylko proporcjonalnie za przepracowaną część godziny?

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe niezrealizowane w związku z nieobecnością dzieci w czasie ferii (oddział przedszkolny)

Pytanie: Nauczyciel zerówki przychodził do pracy w ramach przydzielonych mu w planie organizacyjnym godzin (22 godziny + 2 godziny ponadwymiarowe). W tych dniach żadne z dzieci nie stawiło się w szkole. Nauczyciel pozostawał w gotowości do pracy. Czy należy wypłacić nauczycielowi za godziny ponadwymiarowe w tym okresie (łącznie za 4 godziny ponadwymiarowe) ?

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nauczania indywidualnego w przypadku choroby ucznia

Pytanie: W mojej szkole prowadzone są zajęcia indywidualne z uczniem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym. Bywa, że uczeń jest nieobecny, o czym matka wcześniej informuje szkołę. Czy wówczas nauczycielowi należy się wynagrodzenie za te godziny pracy?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel