Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wynagradzania nauczycieli za godziny ponadwymiarowe. Sprawdź kiedy przysługuje i jak obliczyć wynagrodzenie nauczyciela za godziny ponadwymiarowe.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nauczania indywidualnego w przypadku choroby ucznia

Pytanie: W mojej szkole prowadzone są zajęcia indywidualne z uczniem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym. Bywa, że uczeń jest nieobecny, o czym matka wcześniej informuje szkołę. Czy wówczas nauczycielowi należy się wynagrodzenie za te godziny pracy?

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe – według jakiego przelicznika

Pytanie: Jaki jest przelicznik godzin w przypadku godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych dyrektora szkoły, którego pensum po zniżce wynosi 5/18? Czy ma znaczenie, że dyrektor nie ma zajęć dydaktycznych codziennie (prowadzi zajęcia 4 dniu w tygodniu)?

Dochodzenie zapłaty za godziny ponadwymiarowe w 3 krokach

Pytanie: Pracuję w oddziale przedszkolnym, w którym są dzieci w różnym wieku i w związku z tym mam ustalone pensum łączone 23/23. Faktycznie realizuję jednak 24 godziny w tygodniu, jednakże nie otrzymuję z tego tytułu wynagrodzenia. Co mogę zrobić?

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe realizowane z innego pensum

Pytanie: Nauczycielka jest zatrudniona w pełnym wymiarze (18/18) i jednocześnie realizuje godziny2 godziny rewalidacji i 3 godziny gimnastyki korekcyjnej. Jaką stawkę przyjąć za godzinę ponadwymiarową?

Jak przydzielać i rozliczać godziny ponadwymiarowe - 13 przykładów

Rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli w praktyce budzi wiele wątpliwości. Pojawiają się pytania: czy każdy nauczyciel może realizować te godziny? Kiedy wypłacić za nie wynagrodzenie, a co ciekawsze - kiedy go nie wpłacać? Poniższy raport specjalny, oparty na przepisach, orzecznictwie sądów oraz praktycznych przykładach jasno obrazuje, jak przydzielać godziny ponadwymiarowe i jak wynagradzać nauczycieli za godziny zrealizowane ponad pensum.

Rekolekcje, DEN, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego a wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe

Pytanie: W nawiązaniu do odpowiedzi sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej na interpelację nr 9686 w sprawie rozliczania i organizacji pracy nauczyciela w godzinach nadliczbowych mam pytanie, w jaki sposób rozliczać wynagrodzenia nauczycieli za np. DEN, rekolekcje, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego? W ww. odpowiedzi podaje się, że wynagrodzenie powinno być naliczane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. - czy wymienione wyżej dni są dla nauczyciela, zgodnie z art. 81 kp, dniami niewykonywania pracy, kiedy pozostają w gotowości do pracy i doznali przeszkód  z przyczyn dotyczących pracodawcy? 

złotówki, banknoty i bilon

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe - kiedy przysługuje

Dni wolne od zajęć lub pracy, Dzień Edukacji Narodowej, zwolnienia od pracy to sytuacje, w których nauczyciel nie realizuje przyznanych godzin ponadwymiarowych. Niekiedy jednak, mimo wszystko, otrzyma za nie wynagrodzenie. Sprawdź, kiedy należy zapłacić za godziny ponadwymiarowe niezrealizowane przez nauczyciela.

Godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo

Pytanie: Czy nauczycielowi zatrudnionemu na zastępstwo można przydzielić godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw?

Wcześniejsza wypłata wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

Pytanie: Jeśli wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nauczycieli można wypłacać w dowolny z ostatnich pięciu dni miesiąca- w szczególnie uzasadnionych przypadkach, czy ten dzień musi być stały i zapisany gdzieś w regulaminie? Zdarza się że wypłacamy 27 dnia miesiąca- gdyż jest to też termin wypłaty wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych, innym razem jest to 28 lub 30 dzień miesiąca, zwłaszcza że księgowa nasza nie pracuje w każdy dzień tygodnia. Co należy rozumieć pod pojęciem szczególnie uzasadnione przypadki?

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe po wcześniejszym zakończeniu zajęć

Pytanie: Jesteśmy ogólnokształcącą szkołą muzyczną I stopnia. Klasa VI w dniu 22 czerwca otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. Nauczyciel instrumentu realizuje 18 godzin pensum oraz 3,33 godziny ponadwymiarowej od miesiąca września. W tych godzinach ponadwymiarowych realizuje 2 godziny z uczniem klasy VI. Jak powinno wyglądać rozliczenie godzin ponadwymiarowych tego nauczyciela w dniach 23 i 24 czerwca, gdy nie ma już uczniów klasy VI oraz jak to się odnosi do nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, którzy uczą w klasie VI? W regulaminie jednostki prowadzącej nie ma o tym wzmianki.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel