Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Arkusz organizacyjny szkoły

Organizację pracy szkoły wyraża arkusz organizacji, który zgodnie z załącznikami do rozporządzenia w sprawie ramowych statutów przedszkola oraz publicznych szkół określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym. W zakładce tej znajdziesz aktualne porady dotyczące sporządzania arkuszy organizacji, aneksu do arkusza, opiniowania tych dokumentów i prawidłowego ich przygotowania. Ponadto znajdują się tu wytyczne dotyczące ramowych i szkolnych planów nauczania.

Czy kopię arkusza organizacyjnego należy przekazać związkowi zawodowemu

Pytanie: Czy dyrektor, na pisemny wniosek, ma obowiązek przekazać kserokopię arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018 prezesowi oddziału związku zawodowego działającego na terenie szkoły?

Negatywna opinia kuratorium w sprawie arkusza organizacyjnego – postępowanie dyrektora

Pytanie: Jakie jest dalsze postępowanie dyrektora szkoły w przypadku otrzymania negatywnej opinii w sprawie arkusza organizacji pracy przez kuratorium oświaty? Czy potrzebna jest nowa opinia rady pedagogicznej i rady rodziców do zmian, które zlecił organ prowadzący? Szkoła jest placówką publiczną, prowadzoną przez stowarzyszenie.

Udostępnianie danych z arkusza organizacyjnego związkom zawodowym

Pytanie: Czy szkoła może udostępnić związkom zawodowym do zaopiniowania arkusza organizacji roku szkolnego 2017/2018 imiennych nauczycieli i pracowników administracji ? Czy jest to zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych?

Opiniowanie arkuszy organizacyjnych w szkołach prowadzonych przez stowarzyszenie

Pytanie: W szkole prowadzonej przez stowarzyszenie nie działają żadne związki zawodowe. Czy w związku z tym należy kierować arkusza organizacyjnego do zatwierdzenia przez związki?

Udostępnianie arkusza organizacji w drodze informacji publicznej

Pytanie: Czy szkoła ma obowiązek przekazania Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" kserokopii arkuszy organizacyjnych i ich projektów? Czy arkusz organizacji pracy szkoły jest dokumentem podlegającym udostępnianiu w trybie informacji publicznej?

Uwzględnienie godzin dla pedagoga w arkuszu organizacyjnym

Pytanie: Czy dyrektor szkoły podstawowej powinien w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2017/2018 uwzględnić obowiązkowo godziny dla pedagoga szkolnego?

Czy sporządzanie arkuszy organizacji według nowych przepisów dotyczy szkół niepublicznych

Pytanie: Czy przepisy w sprawie arkusza organizacyjnego szkoły obowiązują również szkoły niepubliczne? Jeśli tak, to w jakim zakresie?

Arkusz organizacyjny liceum – czy będzie zmiana terminów

Pytanie: Czy nowe terminy dotyczące arkusza organizacyjnego dotyczą w tym roku również liceum? Czy przygotowanie arkusza organizacyjnego liceum rządzi się dotychczasowymi terminami?

Opinia rady pedagogicznej na arkuszu organizacyjnym

Pytanie: W kwietniu dyrektor zespołu szkół złożył do burmistrza arkusze organizacyjne dla poszczególnych szkół. W maju burmistrz zatwierdził ww. arkusze. Czy na arkuszach organizacyjnych powinna być adnotacja dyrektora zespołu, że rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała arkusz? Czy bez tej adnotacji burmistrz może zatwierdzić dany arkusz?

Zatwierdzenie arkusza organizacji szkoły przez niewłaściwy organ

Pytanie: Kto zatwierdza arkusz organizacyjny liceum: zarząd powiatu czy starosta? Co się dzieje w przypadku, gdy arkusz został zatwierdzony przez niewłaściwy organ?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel