Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Analizy i interpretacje

Chcesz mieć pewność, że wykonujesz swoje zadania zgodnie z przepisami, a Twoja placówka jest dobrze zarządzana? Zapoznaj się z artykułami dotyczącymi analiz najnowszych przepisów oświatowych. W zakładce „Analizy i interpretacje” znajdziesz omówienie aktualnych, najważniejszych problemów szkół i placówek oświatowych. Wskazówki, przykłady oraz szerokie omówienie tematu sprawią, że rozwiążesz każdy problem w swojej szkole czy przedszkolu.

Archiwalny Raport specjalny: Zespół wychowawczy w szkole - korzyści utworzenia i zasady funkcjonowania

Na początku roku szkolnego dyrektor powołuje wychowawców klas. Warto, by w szkole obok wychowawców został stworzony zespół wychowawczy. Istnienie zespołu wychowawców ułatwia wykonywanie zadań stojących przed wychowawcami , ale też przed szkołą i innymi nauczycielami, daje szanse na zwiększenie  skuteczności działań wychowawczych szkoły, integruje wychowawców poprzez wspólną pracę i wspólne cele. W tym raporcie specjalnym ekspert opisuje szczegółowe regulacje prawne dotyczące zespołu wychowawców, plan pracy oraz wrześniowe zadania zespołu.

Archiwalny Raport specjalny: Zmiany w przepisach i nowe zadania dyrektora od 1 września 2012 r. - część V

W tym artykule ostatnia części raportów specjalnych dotyczących tego, co nowego czeka dyrektorów w oświacie od 1 września 2012 r. Piąta część poświęcona jest egzaminom potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. W poprzednich częściach pisaliśmy o: w części I:  nowej ramówce i związanych z nią nowych obowiązkach dyrektora,w część II: nowej podstawy programowej i zmian w zajęciach „wychowanie do życia w rodzinie”,w części III: organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej,w części IV: nowej strukturze szkolnictwa ponadgimnazjalnego.Wszystkie teksty to całościowe kompendium wiedzy na temat nowych przepisów i związanych z nimi zadań dyrektora w roku szkolnym 2012/2013.

Archiwalny Raport specjalny: Zmiany w przepisach i nowe zadania dyrektora od 1 września 2012 r. - część IV

Zapraszam do lektury czwartej części raportów specjalnych dotyczących nowości oświatowych. Tym razem piszemy na tema nowej struktury szkolnictwa ponadgimnazjalnego od 1 września 2012 r. W poprzednich częściach pisaliśmy o:w części I:  nowej ramówce i związanych z nią nowych obowiązkach dyrektora,w część II: nowej podstawy programowej i zmian w zajęciach „wychowanie do życia w rodzinie”,w części III: organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.Tabelki z wprowadzonymi od 1 września 2012 r. przepisami i zadaniami dyrektora pozwolą ławo i zgodnie z prawem wykonać nowe obowiązki. Wszystkie teksty to całościowe kompendium wiedzy na temat nowych przepisów i związanych z nimi zadań dyrektora w roku szkolnym 2012/2013.

Archiwalny Uczeń bez promocji - tylko jako ostateczność

Uczeń klasy III otrzymał cztery oceny niedostateczne a tym samym nie ukończył szkoły. Nie składał podania o podwyższenie oceny, wtedy gdy był informowany o grożących mu ocenach (na miesiąc przed klasyfikacją) ani nie wniósł zastrzeżenia w ciągu 7dni (zgodnie z rozporządzeniem MEN) już po klasyfikacji końcowej. Matka ucznia wystąpiła do kuratorium o umożliwienie poprawki. Dostała odpowiedź odmowną. Kuratorium zarzuca dyrektorowi brak skutecznego nadzoru nad nauczycielami, którzy powinni tak mobilizować ucznia do pracy, aby ten otrzymał promocję, gdyż na I semestr z tych przedmiotów miał oceny dopuszczające. Czy zarzuty są słuszne? Jakie działania w następnym roku wobec tych nauczycieli powinien podjąć dyrektor? To przykład z życia szkoły. Zapoznaj się z opinią i radami eksperta z kuratorium na temat tego, czy szkoła może nie promować ucznia, jak powinni postąpić nauczyciele i dyrektora.

Archiwalny Raport specjalny: Zmiany w przepisach i nowe zadania dyrektora od 1 września 2012 r. - część III

To już trzecia część raportów dotyczących zmian w przepisach oświatowych od 1 września 2012 r. W pierwszej części zmian w nowym roku szkolnym pisaliśmy o nowej ramówce i związanych z nią nowych obowiązkach dyrektora, druga dotyczyła nowej podstawy programowej i zmian w zajęciach „wychowanie do życia w rodzinie”. Trzecia część zmian, dotyczy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ostatni, czwarty raport będzie z kolei poświęcony  nowej strukturze szkolnictwa ponadgimnazjalnego oraz egzaminom potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Wszystkie teksty to całościowe kompendium wiedzy na temat nowych przepisów i związanych z nimi zadań dyrektora w roku szkolnym 2012/2013.

Archiwalny Raport specjalny: Zmiany w przepisach i nowe zadania dyrektora od 1 września 2012 r. - część II

W poprzedniej, pierwszej części zmian w nowym roku szkolnym pisaliśmy o nowej ramówce i związanych z nią nowych obowiązkach dyrektora. W tej części: nowa podstawa programowa i zmiany w zajęciach „wychowanie do życia w rodzinie”. Zebrane i uporządkowane w tabelkach nowe przepisy, zmiany, obowiązki i komentarze eksperta pozwolą łatwo, szybko i bez wątpliwości usystematyzować i wypełnić zadania.

Archiwalny Raport specjalny: Postępowanie na mianowanego krok po kroku

Przez cały rok komisje egzaminacyjne przeprowadzają egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego. Poznaj 10 kroków, które musi wykonać organ prowadzący postępowanie na stopień nauczyciela mianowanego i pobierz 10 wzorów dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu na mianowanego!

Archiwalny Sierpniowa rada bez dyrektora?

Do redakcji portalu zwrócił się dyrektor z prośbą o pomoc i poradę, jak postąpić w sytuacji, gdy ma powierzone stanowisko do 31 sierpnia -  od 1 września będzie w związku z tym nowy dyrektor, ale nie może przekazać nowemu dyrektorowi szkoły oraz poprowadzić rady sierpniowej ze względu na zwolnienie lekarskie. Sierpniową radę prowadzi dyrektor szkoły - to jest sytuacja standardowa. Kto jednak w sytuacji, gdy dyrektor np. podczas wakacji ulegnie wypadkowi, złamie nogę, zachoruje i nie może stawić się w szkole, ma poprowadzić zebranie rady? Czy osoba pełniąca funkcję dyrektora od 1 września 2012 r. może poprowadzić radę, zamiast obecnego dyrektora? Kto przekaże obowiązki i szkołę nowemu dyrektorowi?

Archiwalny Zajęcia wychowania fizycznego w łączonych klasach o starej i nowej podstawie programowej

Czytelnik zwrócił się z prośbą o pomoc w sytuacji konieczności połączenia zajęć WF-u w klasach o różnej podstawie programowej: „Od września 2012 r. w mojej placówce (technikum) będą oddziały realizujące starą podstawę programową oraz nową. Kwestia dotyczy godzin wychowania fizycznego. Ze względu na nieliczne klasy, dotychczas łączone były lekcje WF dziewczyn pomiędzy np. klasę II i IV. Czy w związku z wprowadzeniem nowej podstawy programowej takie rozwiązanie będzie możliwe? Tzn. przykładowe połączenie grup dziewczyn z kl. III (stara podstawa) i klasy I (nowa podstawa)”. Zapoznaj się z poradą eksperta z kuratorium - czy takie połączenie jest możliwe i na jakich warunkach.

Archiwalny "Wieczny uczeń" - czyli o możliwości skreślenia ucznia z listy uczniów

Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych często mają problem z “wiecznymi uczniami”. Uczniowie przeważnie w klasach trzecich są już pełnoletni, więc nie obejmuje ich obowiązek nauki. W praktyce jednak niektórym pełnoletnim uczniom "opłaca się" nie zdawać, aby otrzymywać alimenty. Warto zastanowić się nad problemem: czy jest przepis, który reguluje liczbę niepromowań; czy też uczeń może nie zdawać w nieskończoność? Co zrobić w sytuacji, gdy uczeń nie wykazuje żadnego zainteresowania nauką, czego efektem jest kolejny brak promocji (nieukończenie szkoły)? Czy w szczególnych przypadkach rada pedagogiczna ma prawo skreślić  z listy uczniów pełnoletniego ucznia, który powtarza klasę np. drugi, czy trzeci raz?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel