Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Analizy i interpretacje

Chcesz mieć pewność, że wykonujesz swoje zadania zgodnie z przepisami, a Twoja placówka jest dobrze zarządzana? Zapoznaj się z artykułami dotyczącymi analiz najnowszych przepisów oświatowych. W zakładce „Analizy i interpretacje” znajdziesz omówienie aktualnych, najważniejszych problemów szkół i placówek oświatowych. Wskazówki, przykłady oraz szerokie omówienie tematu sprawią, że rozwiążesz każdy problem w swojej szkole czy przedszkolu.

Archiwalny Arkusze ocen i księgi arkuszy ocen - wypełnianie i kontrola

Zanim nauczyciele wypiszą świadectwa uczniów, muszą wypełnić arkusze ocen. W arkuszach pojawia się sporo błędów, związanych np. z: wpisywaniem daty, przyczyny opuszczenia przez ucznia szkoły. Zobacz, jakie wpisy są poprawne, co powinno być w arkuszu odnotowane, a jakie dokumenty do niego dołączyć. Aby skontrolować arkusze ocen prowadzone przez nauczycieli, skorzystaj z narzędzia opracowanego przez eksperta oświatowego - na końcu tekstu znajdziesz listę kontrolną z 23 punktami do zweryfikowania w swojej szkole!

Archiwalny Najczęściej popełniane błędy w arkuszach ocen

Arkusze ocen wypełnia się na początku i na końcu roku szkolnego (na temat wypełniania arkuszy przeczytasz w raporcie specjalnym: Arkusze ocen i księgi arkuszy ocen - wypełnianie i kontrola). Kontrole wykazują, że w związku z tym zadaniem w szkołach popełniane są liczne błędy. Zapoznaj się z uwagami eksperta z kuratorium - na co zwrócić szczególną uwagę. Przekaż też nauczycielom w swojej szkole!

Archiwalny „Wychowanie do życia w rodzinie” - wpisy na świadectwie szkolnym

Zajęcia „Wychowania do życia w rodzinie” nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły (§ 4 ust. 3 rozporządzenia MEN 12 sierpnia 1999 r.). A co z wpisem tych zajęć na świadectwo?

Archiwalny Kierowca autokaru po alkoholu, a nauczyciel nie reaguje…

Wiosna to czas szczególnie sprzyjający wycieczkom szkolnym. Warto przypomnieć nauczycielom-opiekunom, że ponoszą odpowiedzialność za życie i zdrowie uczniów, uzmysłowić im konsekwencje prawne zaniedbań w sprawowaniu tej opieki. Brak wyobraźni, bagatelizowanie zagrożeń, bierna postawa wobec niepokojących zdarzeń może skończyć się tragicznie. Każda inicjatywa zmierzająca do poprawy bezpieczeństwa uczniów powinna stać się moralnym zobowiązaniem dyrektora, kierownika wycieczki i wychowawcy! Z życia szkoły: W jednej ze szkół po wycieczce szkolnej dyrektor dowiedział się, że nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniami podczas tej wycieczki, wyczuł alkohol od kierowcy autokaru wiozącego i nie zareagował. Mogło dojść do wypadku. Przeczytaj, co zrobić, aby w przyszłości uniknąć takich sytuacji? Jak postąpić wobec nauczyciela?

Archiwalny Awans zawodowy nauczycieli krok po kroku

Ubieganie się o kolejny stopień awansu zawodowego wiąże się ze spełnieniem przez nauczycieli wielu wymagań i przygotowaniem mnóstwa dokumentów. Wymagania na poszczególne stopnie różnią się, inaczej również mogą wyglądać powinności nauczyciela w okresie odbywania stażu. Jakie wymagania musi spełniać nauczyciel, aby uzyskać kolejny stopień awansu zawodowego, ile trwa staż na poszczególne stopnie, jak wygląda przygotowanie planu rozwoju zawodowego przedstawiają poniższe tabele.

Archiwalny Technika nowelizacji i tworzenia tekstu jednolitego statutu

Zapoznaj się z konkretnymi wskazówkami jak skonstruować statut szkoły, jak wprowadzać zmiany, jakimi zasadami się kierować w przypadku nowelizacji tego dokumentu, kiedy i jak zredagować tekst jednolity. To zadania, które przysparzają licznych wątpliwości, a organy kontrolujące szkoły wykrywają uchybienia czy błędy. Ekspert z kuratorium szczegółowo opisuje zasady nowelizacji statutu szkoły.

Archiwalny Zmiana wymiaru zatrudnienia nauczycieli - wskazówki

Coraz więcej dyrektorów staje przed podjęciem decyzji w sprawie zmniejszenia zatrudnienia, które spowodowane jest m.in. niżem demograficznym. Zmniejszająca się liczba godzin dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych nie musi zawsze oznaczać rozwiązania stosunku pracy. Przepisy Karty Nauczyciela oraz Kodeksu pracy pozwalają w wielu sytuacjach uniknąć stosowania ostatecznego rozwiązania, jakim jest zwolnienie z pracy. Sprawdź, w jaki sposób możesz ograniczyć wymiar zatrudnienia nauczycielowi?

Archiwalny Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2011/2012

Sprawy dotyczące przyjmowania wychowanków do publicznych przedszkoli oraz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych reguluje rozporządzenie MENiS w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. Wkrótce rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli i szkół na rok szkolny 2011/2012. Czy wiesz, jakie są zasady przyjęć kandydatów?

Archiwalny Pomoc psychologiczno-pedagogiczna po zmianie przepisów

Nowe przepisy o organizacji w szkołach pomocy psychologiczno-pedagogicznych będą obowiązywać od 1 września 2011 r. Wydaje się, że jest jeszcze sporo czasu, jednak już teraz należy podjąć czynności wdrażające. Zmiany wynikające z nowego rozporządzenia trzeba uwzględnić w arkuszu organizacji na nowy rok szkolny - to znaczy, że pewne decyzje należy podjąć już do końca kwietnia!

Archiwalny Co zrobić gdy zaginie dziennik lekcyjny?

Utrata dziennika lekcyjnego jest zdarzeniem, które „elektryzuje” w szkole wszystkich: dyrektora, nauczycieli, rodziców oraz uczniów. Odpowiedzialność za poprawne postępowanie w tej sytuacji spoczywa na dyrektorze szkoły. Przeczytaj, jak postępować kiedy zaginie (lub zostanie zniszczony) dziennik lekcyjny, co trzeba, co można, a czego nie wolno robić.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel