Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Inne świadczenia dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów dotyczące takich świadczeń jak pomoc zdrowotna dla nauczycieli, mieszkanie służbowe nauczyciela czy zasad dofinansowania doszkalania nauczycieli.

Dofinansowanie studiów z zarządzania oświatą ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli

Pytanie: Pedagog szkolny chce podjąć studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą, by w przyszłości przystąpić do konkursu na dyrektora szkoły. Czy może uzyskać dofinansowanie do czesnego lub zwrot przejazdu w formie delegacji?

Wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego zatrudnionego za zgodą kuratora w analizie wydatków

Pytanie: Nauczyciel dyplomowany jest zatrudniony za zgodą kuratora oświaty i otrzymuje wynagrodzenie stażysty. Jak mam go ująć w analizie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli – jako nauczyciela dyplomowanego czy stażystę? 

Dofinansowanie studiów magisterskich ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli

Pytanie: Czy w ramach dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli można dofinansować studia magisterskie?

Wniosek o dofinansowanie doskonalenia zawodowego w przedszkolu publicznym

Pytanie: Dyrektorzy szkół do 31 października składają wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w kolejnym roku kalendarzowym. Czy dyrektor przedszkola też może złożyć taki wniosek? 

Dofinansowanie studiów w czasie urlopu macierzyńskiego

Pytanie: Nauczycielka, która przebywa na urlopie macierzyńskim rozpoczęła studia podyplomowe. Czy może uzyskać dofinansowanie od szkoły w czasie trwania tego urlopu?

Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli – czy konieczny

Pytanie: Czy w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli należy opracować regulamin dofinansowania?

d15e68637c8eb7663bee7e9265b56012fbda1154-xlarge(1)

Nie każdy nauczyciel otrzyma nagrodę na Dzień Nauczyciela

W Dniu Edukacji Narodowej zazwyczaj wręczane są nagrody dla nauczycieli. Nie każdy jednak musi ją otrzymać. Sprawdź, co decyduje o przyznaniu nagrody nauczycielowi.

Trzynastka dla byłych pracowników a średnie wynagrodzenia nauczycieli

Pytanie: Czy w sprawozdaniu ze średnich wynagrodzeń nauczycieli  należy ujmować wypłaconą trzynastkę nauczycieli zwolnionych z pracy?

Upadłość nauczyciela – jakie składniki wynagrodzenia potrącać i przekazywać syndykowi

Pytanie: Otrzymaliśmy zawiadomienie od syndyka o ogłoszeniu upadłości nauczyciela, jako osoby fizycznej. W treści zostało wskazane, że po ogłoszeniu upadłości, wynagrodzenie za pracę upadłego, w części podlegającej zajęciu stanowi składnik masy upadłości i winno być niezwłocznie przekazywane syndykowi na podany numer konta. Nauczyciel otrzymuje oprócz wynagrodzenia dodatek wiejski, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenie urlopowe oraz świadczenia z ZFŚS. Czy wymienione składniki będą podlegały zajęciu? Jakimi artykułami można podeprzeć decyzję o potrącaniu, bądź nie, wymienionych świadczeń?

Odsetki od nieprawidłowo wypłaconego wynagrodzenia

Pytanie: Nauczycielowi od września 2018 r. do czerwca 2019 r. wypłacano zaniżoną wysokość dodatku za wychowawstwo. Z jakim oprocentowaniem należy wypłacić wyrównanie – 7% czy 13%?  .

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel