Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Inne świadczenia dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów dotyczące takich świadczeń jak pomoc zdrowotna dla nauczycieli, mieszkanie służbowe nauczyciela czy zasad dofinansowania doszkalania nauczycieli.

Pracodawca nie sfinansuje kosztów przejazdu pracownika w celu wykonania czynności związkowej

Pytanie: Nauczyciel, który pracuje w przedszkolu, należy do związku zawodowego. Czy wyjście na zebrania związkowe na które dyrektor jest zobowiązany zwolnić danego nauczyciela upoważnia go do korzystania z biletów lokalnego transportu zbiorowego zakupionych z budżetu i przeznaczonych na wyjścia służbowe pracowników przedszkola w godzinach pracy np: szkolenia, zakupy dla przedszkola, wyjście do banku?

Staż z urzędu pracy nie pozbawia zasiłku na zagospodarowanie

Pytanie: Czy nauczycielka, która przed podjęciem pierwszej pracy zawodowej w życiu w naszej szkole odbywała staż w urzędzie miejskim na podstawie skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy, nabywa prawo do zasiłku na zagospodarowanie?

Czy można przydzielić nauczycielowi bezpłatne zastępstwo?

Pytanie: Czy dyrektor może żądać od nauczyciela bezpłatnych zastępstw? I czy podczas tych zastępstw nauczyciel powinien realizować podstawę programową swojego przedmiotu, czy tylko prowadzić opiekę nad uczniami?

Zakończenie pracy po studiach – czy nauczyciel otrzyma zasiłek na zagospodarowanie?

Pytanie: Czy nauczycielowi przysługuje zasiłek na zagospodarowanie? Pierwsza praca w życiu, którą podjął w czasie studiów, to praca w okresie do 31 lipca. Studia nauczyciel ukończył w dniu 16 lipca.

Zasady wliczania nagród do wynagrodzenia i zasiłku chorobowego

Pytanie: Czy nagrodę należy wliczać do podstawy wynagrodzenia i zasiłku chorobowego? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?

Wynagrodzenie chorobowe nauczyciela zawieszonego w obowiązkach

Pytanie: Jak ustalić wysokość wynagrodzenia chorobowego nauczyciela, który został zawieszony w pełnieniu obowiązków?

Dwuletni okres na uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego - czy musi być w całości przepracowany

Pytanie: Nauczycielka została zatrudniona w szkole od 01 września 2012 r. do 10 stycznia 2013 r., a następnie od 01 września 2013 r. i pracuje do dziś. W dniu 16 lipca 2014 r. uzyskała stopień nauczyciela kontraktowego. Czy ma prawo do zasiłku na zagospodarowanie?  Czy przerwa w zatrudnieniu wpływa na nabycie prawa do tego świadczenia?

Zwrot zasiłku na zagospodarowanie, gdy nauczyciel zostaje zwolniony z przyczyn organizacyjnych

Pytanie: Nauczyciel w 2013 r. otrzymał zasiłek na zagospodarowanie. Nie mam dla niego godzin na rok szkolny  2015/2016 i muszę go zwolnić. Czy będzie musiał zwrócić zasiłek, skoro nie odchodzi sam z pracy tylko zostaje zwolniony z powodu redukcji etatów?

Kontrola słuszności przyznawania pomocy zdrowotnej nauczycielom

Pytanie: Zgodnie z regulaminem przyznawania zapomogi zdrowotnej, aby otrzymać świadczenie nauczyciele składają zaświadczenie o chorobie przewlekłej i faktury za leki. Ostatnio lekarz rodzinny wystawia wszystkim nauczycielom zaświadczenie o chorobie przewlekłej. Sprawdziłam faktury i wypisane leki. Są tam leki i na trądzik i na nadciśnienie i ze względu na choroby kobiece. W jaki sposób mogę sprawdzić rzetelność wystawionego zaświadczenia przez lekarza?

Wielkość działki gruntu szkolnego dla nauczycieli

Pytanie: Organ prowadzący twierdzi, że nauczycielowi przysługują grunty szkolne o powierzchni nie większej niż  0,25 ha na osobę. Czy to jest zgodne z przepisami Karty Nauczyciela?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel