Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Inne świadczenia dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów dotyczące takich świadczeń jak pomoc zdrowotna dla nauczycieli, mieszkanie służbowe nauczyciela czy zasad dofinansowania doszkalania nauczycieli.

Wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego zatrudnionego za zgodą kuratora w analizie wydatków

Pytanie: Nauczyciel dyplomowany jest zatrudniony za zgodą kuratora oświaty i otrzymuje wynagrodzenie stażysty. Jak mam go ująć w analizie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli – jako nauczyciela dyplomowanego czy stażystę? 

Dofinansowanie studiów magisterskich ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli

Pytanie: Czy w ramach dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli można dofinansować studia magisterskie?

Wniosek o dofinansowanie doskonalenia zawodowego w przedszkolu publicznym

Pytanie: Dyrektorzy szkół do 31 października składają wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w kolejnym roku kalendarzowym. Czy dyrektor przedszkola też może złożyć taki wniosek? 

Dofinansowanie studiów w czasie urlopu macierzyńskiego

Pytanie: Nauczycielka, która przebywa na urlopie macierzyńskim rozpoczęła studia podyplomowe. Czy może uzyskać dofinansowanie od szkoły w czasie trwania tego urlopu?

Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli – czy konieczny

Pytanie: Czy w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli należy opracować regulamin dofinansowania?

d15e68637c8eb7663bee7e9265b56012fbda1154-xlarge(1)

Nie każdy nauczyciel otrzyma nagrodę na Dzień Nauczyciela

W Dniu Edukacji Narodowej zazwyczaj wręczane są nagrody dla nauczycieli. Nie każdy jednak musi ją otrzymać. Sprawdź, co decyduje o przyznaniu nagrody nauczycielowi.

Trzynastka dla byłych pracowników a średnie wynagrodzenia nauczycieli

Pytanie: Czy w sprawozdaniu ze średnich wynagrodzeń nauczycieli  należy ujmować wypłaconą trzynastkę nauczycieli zwolnionych z pracy?

Upadłość nauczyciela – jakie składniki wynagrodzenia potrącać i przekazywać syndykowi

Pytanie: Otrzymaliśmy zawiadomienie od syndyka o ogłoszeniu upadłości nauczyciela, jako osoby fizycznej. W treści zostało wskazane, że po ogłoszeniu upadłości, wynagrodzenie za pracę upadłego, w części podlegającej zajęciu stanowi składnik masy upadłości i winno być niezwłocznie przekazywane syndykowi na podany numer konta. Nauczyciel otrzymuje oprócz wynagrodzenia dodatek wiejski, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenie urlopowe oraz świadczenia z ZFŚS. Czy wymienione składniki będą podlegały zajęciu? Jakimi artykułami można podeprzeć decyzję o potrącaniu, bądź nie, wymienionych świadczeń?

Odsetki od nieprawidłowo wypłaconego wynagrodzenia

Pytanie: Nauczycielowi od września 2018 r. do czerwca 2019 r. wypłacano zaniżoną wysokość dodatku za wychowawstwo. Z jakim oprocentowaniem należy wypłacić wyrównanie – 7% czy 13%?  .

Rozliczenie dni strajku przy zestawieniu na potrzeby dodatku uzupełniającego

Pytanie: Jak należy traktować dni strajku nauczycieli w kontekście sporządzania zestawień czasu faktycznie przepracowanego, które są sporządzane w celu wyliczania dodatków uzupełniających? Czy dni strajku należy traktować jako czas przepracowany, czy nieprzepracowany?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel