Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Inne świadczenia dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów dotyczące takich świadczeń jak pomoc zdrowotna dla nauczycieli, mieszkanie służbowe nauczyciela czy zasad dofinansowania doszkalania nauczycieli.

Wniosek o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczyciela – do kogo składać

Pytanie: Czy nauczyciele składają wnioski o dofinansowanie opłaty za doskonalenie zawodowe do dyrektora szkoły czy do organu prowadzącego?

Wypłata ekwiwalentu za urlop, gdy stosunek pracy ustaje w niedzielę

Pytanie: Kiedy wypłacić ekwiwalent za urlop pracownikowi zatrudnionemu do niedzieli 14 lutego 2021 r.?

Czy nauczyciel bez kwalifikacji otrzyma dodatek wiejski

Pytanie: Szkoła zatrudnia nauczyciela na czas określony w związku z zaistnieniem potrzeby podyktowanej organizacją nauczania. Zatrudnienie ma miejsce za zgodą nauczyciela, ponieważ nie ma on wymaganych kwalifikacji. Czy taki nauczyciel otrzyma dodatek wiejski?

Średnioroczna struktura zatrudnienia w przypadku urlopu bezpłatnego i zatrudnienia przez niepełny miesiąc

Pytanie: W jaki sposób ustalić średnioroczną liczbę etatu nauczyciela, który w trakcie miesiąca korzystał z urlopu bezpłatnego (urlop obejmował też dni wolne od pracy), a także gdy stosunek pracy nauczyciela ustał w ciągu miesiąca?

Ekwiwalent za odzież roboczą a okres zatrudnienia i wymiar etatu

Pytanie: Czy ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników szkoły należy pomniejszyć proporcjonalnie do okresu zatrudnienia i wymiaru zatrudnienia?

Uchybienie terminowi na złożenie planu na dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli - konsekwencje

Pytanie: Co w sytuacji jeśli dyrektor szkoły lub przedszkola nie złożył do 31 października wniosku o doskonalenie zawodowe nauczycieli? Czy organ prowadzący może pominąć spóźniony wniosek?

Faktura za doskonalenie zawodowe – wystawiana na szkołę czy nauczyciela

Pytanie: Czy faktura za szkolenia lub studia podyplomowe w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli powinna być wystawiona na uczestnika danej formy doskonalenia i opłacona przez niego ( a następnie zrefundowana przez pracodawcę) czy może być wystawiona na placówkę oświatową, które bezpośrednio dokonuje płatności na konto organizatora szkolenia?  

Prawo do funduszu zdrowotnego nauczyciela w stanie nieczynnym

Pytanie: Czy nauczycielowi przebywającemu w stanie nieczynnym można przyznać pomoc z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli?

Administrator danych osobowych nauczycieli korzystających z funduszu zdrowotnego

Pytanie: Kto jest administratorem danych osobowych osób korzystających z funduszu zdrowotnego – czy organ prowadzący (gmina) czy dyrektora, który zgodnie  z regulaminem dysponuje środkami funduszu?

Nagroda z funduszu nagród pracownika z art. 15 Prawa oświatowego

Pytanie: Czy nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie ustawy prawo oświatowe można przydzielić nagrodę z funduszu nagród, określonego w art. 49 Karta Nauczyciela?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel