Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Inne świadczenia dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów dotyczące takich świadczeń jak pomoc zdrowotna dla nauczycieli, mieszkanie służbowe nauczyciela czy zasad dofinansowania doszkalania nauczycieli.

Skład komisji zdrowotnej nauczycieli

Pytanie: Kto ustala skład komisji zdrowotnej dotyczącej świadczeń  z funduszu zdrowotnego nauczycieli?

Odmowa przekazania rachunków za leki do przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel ubiegający się o pomoc zdrowotną z funduszu zdrowotnego nauczycieli odmawia załączenia do wniosku, przewidzianych regulaminem, faktur i rachunków z uwagi na ochronę danych osobowych. Czy należy przyznać mu mimo wszystko świadczenie?

Dofinansowanie studiów z zarządzania oświatą ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli

Pytanie: Pedagog szkolny chce podjąć studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą, by w przyszłości przystąpić do konkursu na dyrektora szkoły. Czy może uzyskać dofinansowanie do czesnego lub zwrot przejazdu w formie delegacji?

Wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego zatrudnionego za zgodą kuratora w analizie wydatków

Pytanie: Nauczyciel dyplomowany jest zatrudniony za zgodą kuratora oświaty i otrzymuje wynagrodzenie stażysty. Jak mam go ująć w analizie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli – jako nauczyciela dyplomowanego czy stażystę? 

Dofinansowanie studiów magisterskich ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli

Pytanie: Czy w ramach dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli można dofinansować studia magisterskie?

Wniosek o dofinansowanie doskonalenia zawodowego w przedszkolu publicznym

Pytanie: Dyrektorzy szkół do 31 października składają wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w kolejnym roku kalendarzowym. Czy dyrektor przedszkola też może złożyć taki wniosek? 

Dofinansowanie studiów w czasie urlopu macierzyńskiego

Pytanie: Nauczycielka, która przebywa na urlopie macierzyńskim rozpoczęła studia podyplomowe. Czy może uzyskać dofinansowanie od szkoły w czasie trwania tego urlopu?

Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli – czy konieczny

Pytanie: Czy w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli należy opracować regulamin dofinansowania?

d15e68637c8eb7663bee7e9265b56012fbda1154-xlarge(1)

Nie każdy nauczyciel otrzyma nagrodę na Dzień Nauczyciela

W Dniu Edukacji Narodowej zazwyczaj wręczane są nagrody dla nauczycieli. Nie każdy jednak musi ją otrzymać. Sprawdź, co decyduje o przyznaniu nagrody nauczycielowi.

Trzynastka dla byłych pracowników a średnie wynagrodzenia nauczycieli

Pytanie: Czy w sprawozdaniu ze średnich wynagrodzeń nauczycieli  należy ujmować wypłaconą trzynastkę nauczycieli zwolnionych z pracy?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel