Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Inne świadczenia dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów dotyczące takich świadczeń jak pomoc zdrowotna dla nauczycieli, mieszkanie służbowe nauczyciela czy zasad dofinansowania doszkalania nauczycieli.

Trzynastka dla byłych pracowników a średnie wynagrodzenia nauczycieli

Pytanie: Czy w sprawozdaniu ze średnich wynagrodzeń nauczycieli  należy ujmować wypłaconą trzynastkę nauczycieli zwolnionych z pracy?

Upadłość nauczyciela – jakie składniki wynagrodzenia potrącać i przekazywać syndykowi

Pytanie: Otrzymaliśmy zawiadomienie od syndyka o ogłoszeniu upadłości nauczyciela, jako osoby fizycznej. W treści zostało wskazane, że po ogłoszeniu upadłości, wynagrodzenie za pracę upadłego, w części podlegającej zajęciu stanowi składnik masy upadłości i winno być niezwłocznie przekazywane syndykowi na podany numer konta. Nauczyciel otrzymuje oprócz wynagrodzenia dodatek wiejski, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenie urlopowe oraz świadczenia z ZFŚS. Czy wymienione składniki będą podlegały zajęciu? Jakimi artykułami można podeprzeć decyzję o potrącaniu, bądź nie, wymienionych świadczeń?

Odsetki od nieprawidłowo wypłaconego wynagrodzenia

Pytanie: Nauczycielowi od września 2018 r. do czerwca 2019 r. wypłacano zaniżoną wysokość dodatku za wychowawstwo. Z jakim oprocentowaniem należy wypłacić wyrównanie – 7% czy 13%?  .

Rozliczenie dni strajku przy zestawieniu na potrzeby dodatku uzupełniającego

Pytanie: Jak należy traktować dni strajku nauczycieli w kontekście sporządzania zestawień czasu faktycznie przepracowanego, które są sporządzane w celu wyliczania dodatków uzupełniających? Czy dni strajku należy traktować jako czas przepracowany, czy nieprzepracowany?

Zwolnienie lekarskie w czasie strajku a prawo do wynagrodzenia chorobowego

Pytanie: Czy nauczyciel, który podpisał listę strajkową a następnie na ten dzień oraz dni następne przedłożył zwolnienie lekarskie ma prawo do wynagrodzenia chorobowego?

Odmowa przyjęcia nagrody dyrektora szkoły

Pytanie: Czy nauczyciel może odmówić przyjęcia narody dyrektora? Jeśli tak, to w jaki sposób powinien to zrobić?

Wysokość wynagrodzenia i zasiłku chorobowego po przeniesieniu do innej szkoły

Pytanie: Nauczyciel 1 września został przeniesiony do innej placówki. Od 3 września przebywa na zwolnieniu lekarskim. Czy zasiłek chorobowy wypłacają obie placówki czy tylko obecny pracodawca z uwzględnieniem wynagrodzenia uzyskanego w placówce, z której nauczyciel został przeniesiony?

Dodatkowe wynagrodzenie za udział w egzaminie gimnazjalnym w innej szkole

Pytanie: Czy nauczycielowi szkoły podstawowej, który brał udział w pracach komisji podczas egzaminu gimnazjalnego w innej szkole (do której został wydelegowany), należy naliczyć dodatkowe wynagrodzenie?

Wypłata nagrody organu prowadzącego w czasie stanu nieczynnego

Pytanie: Czy wójt może przyznać nagrodę za całokształt pracy nauczycielowi przebywającemu w stanie nieczynnym?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel