Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Inne świadczenia dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów dotyczące takich świadczeń jak pomoc zdrowotna dla nauczycieli, mieszkanie służbowe nauczyciela czy zasad dofinansowania doszkalania nauczycieli.

Zasiłek na zagospodarowanie a spodziewane ustanie zatrudnienia – nie wypłacać czy żądać zwrotu

Pytanie: Nauczyciel złożył wniosek o przyznanie mu zasiłku na zagospodarowanie w szkole, w której był zatrudniony na okres określony od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r. Była to jego pierwsza praca. 10 lipca 2017 r. nauczyciel uzyskał stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Czy w związku z tym, iż stosunek pracy zostanie rozwiązany z dniem 31 sierpnia 2017 r. dyrektor powinien mu wypłacić zasiłek, czy odmówić wypłaty?

Zwrot kosztów dojazdu do miejsca prowadzenia nauczania indywidualnego

Pytanie: Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim mieszka 25 km od szkoły specjalnej, w której organizuje mu się nauczanie indywidualne. Kto płaci za dojazd nauczyciela na zajęcia z uczniem?

Odroczenie wypłaty świadczeń z funduszu zdrowotnego

Pytanie: W ubiegłym roku kalendarzowym we wrześniu 2016 skończyły się pieniądze na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli. Od października do grudnia 2016 czterech nauczycieli złożyło wnioski o przyznanie świadczenia zdrowotnego. Czy w roku 2017 możemy wypłacić świadczenia złożone w 2016 roku?

Duplikat faktury VAT jako załącznik do wniosku o udzielenie pomocy zdrowotnej

Pytanie: Nauczyciel złożył dyrektorowi szkoły wniosek o zwrot poniesionych kosztów leczenia z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli. Dołączył zaświadczenie o dochodach, zaświadczenie od lekarza - zgodnie z regulaminem wydanym przez organ prowadzący, ale nie dołączył oryginału faktury, tylko duplikat, wyjaśniając że oryginał potrzebuje do Urzędu Skarbowego. Czy w tej sytuacji dyrektor może uznać duplikat faktury i na jego podstawie zwrócić koszty poniesionego leczenia przez nauczyciela?

Dofinansowanie szkoleń rad pedagogicznych

Pytanie: Czy zgodnie z nowymi przepisami dofinansowuje się szkolenia rad pedagogicznych?

Zwrot kosztów podróży służbowej nie przysługuje uczniom

Pytanie: Nauczycielowi, który był z uczniami na konkursie przysługuje dieta, czy w związku z tym uczniom również należy wypłacić dietę?

Dofinansowanie udziału nauczyciela w szkoleniu

Pytanie: Nauczyciel z własnej inicjatywy wziął udział w bieżącym roku szkolnym w kilku szkoleniach dotyczących zasad funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Przebywał na szkoleniach w swoim czasie wolnym, co nie kolidowało z czasem pracy w szkole i opłacił je z własnych środków. Pracownicy i pracodawca korzystają z wiedzy nabytej przez nauczyciela na szkoleniach dotyczącej m.in. zmian w regulaminie ZFŚS, ustalania prawidłowych zasad świadczeń socjalnych, prawidłowego dysponowania środkami ZFŚS i innych regulacji związanych w tym zakresie z działalnością związkową w szkole. Na szkoleniach otrzymał faktury wystawione imiennie na swoją własną osobę. Czy nauczycielowi należy się częściowe dofinansowanie lub całkowite sfinansowanie kosztów ww. szkoleń?

Dyrektor nie zarządza funduszem zdrowotnym

Pytanie: Kto dla zespołu szkół, który powstał 1 września 2016 r., wprowadza regulamin pomocy zdrowotnej z art. 72 Karty Nauczyciela - organ prowadzący czy dyrektor zespołu? Czy organ prowadzący może scedować na dyrektora zarządzanie tym funduszem?

Zasiłek na zagospodarowanie – pierwsza praca w życiu w szkole to także praca na stanowisku niepedagogicznym

Pytanie: Czy nauczycielce zatrudnionej w naszej szkole od 01.09.2015 r. do dzisiaj na pełen etat, która otrzymała stopień nauczyciela kontraktowego w dniu 11.07.2016 r., należy się zasiłek na zagospodarowanie? Od 2009 do 2011 r. pracowała ona w przedszkolu na stanowisku oddziałowej.

Praca w szkole w okresie studiów bez znaczenia w kontekście zasiłku na zagospodarowanie

Pytanie: Nauczycielka ukończyła I stopień studiów w dniu 09.07.2013 r. Następnie podjęła studia magisterskie w trybie niestacjonarnym oraz pracę jako pomoc nauczyciela w niepublicznym przedszkolu od 01.11.2014 do 09.05.2015 r. Praca ta była wykonywana w okresie studiów. Następnie obroniła pracę magisterską w dniu 16.07.2015 r. i podjęła pracę w mojej szkole. Z kolei w dniu 01.07.2016 r. uzyskała stopień nauczyciela kontraktowego i niezwłocznie złożyła wniosek o wypłatę zasiłku na zagospodarowanie. Czy wniosek jest zasadny?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel