Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Inne świadczenia dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów dotyczące takich świadczeń jak pomoc zdrowotna dla nauczycieli, mieszkanie służbowe nauczyciela czy zasad dofinansowania doszkalania nauczycieli.

Wypłata zasiłku na zagospodarowanie w czasie choroby lub urlopu macierzyńskiego

Pytanie: Nauczyciel spełnia wszystkie wymagania aby otrzymać zasiłek na zagospodarowanie, jednakże obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim w związku z ciążą a następnie będzie korzystać z urlopu macierzyńskiego. Czy należy teraz wypłacić zasiłek na zagospodarowanie?

Dofinansowanie dokształcania w czasie choroby i urlopu macierzyńskiego

Pytanie: Czy nauczycielce przebywającej na zwolnieniu lekarskim ciążowym lub na urlopie macierzyńskim przysługuje dofinansowanie dokształcania?

Zasiłek na zagospodarowanie po zmianie miejsca pracy – kto wypłaca

Pytanie: Nauczyciel podjął pierwszą pracę zawodową w życiu we wrześniu 2016 r. i w ramach tego zatrudnienia (w sierpniu 2017 r. ) uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego. We wrześniu 2017 r. nauczyciel podjął pracę w naszej placówce i złożył wniosek o wypłatę zasiłku na zagospodarowanie. Kto powinien go wypłacić – my, czy placówka, w której nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego?

Podjęcie zatrudnienia w nowej szkole – czy zasiłek na zagospodarowanie podlega zwrotowi?

Pytanie: Czy zasiłek wypłacony w maju podlega zwrotowi, jeżeli nauczyciel, z którym rozwiązano stosunek pracy z dniem 31 sierpnia 2017 r., od 1 września 2017 r. podejmuje pracę w innej szkole?

Przywrócenie do pracy – sprawdź, czy potrzebna jest nowa umowa

Pytanie: Nauczyciel został przywrócony do pracy prawomocnym wyrokiem sądu. Czy należy z nim skonstruować umowę o pracę lub mianowanie?

Zasiłek na zagospodarowanie a spodziewane ustanie zatrudnienia – nie wypłacać czy żądać zwrotu

Pytanie: Nauczyciel złożył wniosek o przyznanie mu zasiłku na zagospodarowanie w szkole, w której był zatrudniony na okres określony od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r. Była to jego pierwsza praca. 10 lipca 2017 r. nauczyciel uzyskał stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Czy w związku z tym, iż stosunek pracy zostanie rozwiązany z dniem 31 sierpnia 2017 r. dyrektor powinien mu wypłacić zasiłek, czy odmówić wypłaty?

Zwrot kosztów dojazdu do miejsca prowadzenia nauczania indywidualnego

Pytanie: Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim mieszka 25 km od szkoły specjalnej, w której organizuje mu się nauczanie indywidualne. Kto płaci za dojazd nauczyciela na zajęcia z uczniem?

Odroczenie wypłaty świadczeń z funduszu zdrowotnego

Pytanie: W ubiegłym roku kalendarzowym we wrześniu 2016 skończyły się pieniądze na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli. Od października do grudnia 2016 czterech nauczycieli złożyło wnioski o przyznanie świadczenia zdrowotnego. Czy w roku 2017 możemy wypłacić świadczenia złożone w 2016 roku?

Duplikat faktury VAT jako załącznik do wniosku o udzielenie pomocy zdrowotnej

Pytanie: Nauczyciel złożył dyrektorowi szkoły wniosek o zwrot poniesionych kosztów leczenia z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli. Dołączył zaświadczenie o dochodach, zaświadczenie od lekarza - zgodnie z regulaminem wydanym przez organ prowadzący, ale nie dołączył oryginału faktury, tylko duplikat, wyjaśniając że oryginał potrzebuje do Urzędu Skarbowego. Czy w tej sytuacji dyrektor może uznać duplikat faktury i na jego podstawie zwrócić koszty poniesionego leczenia przez nauczyciela?

Dofinansowanie szkoleń rad pedagogicznych

Pytanie: Czy zgodnie z nowymi przepisami dofinansowuje się szkolenia rad pedagogicznych?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel