Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Inne świadczenia dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów dotyczące takich świadczeń jak pomoc zdrowotna dla nauczycieli, mieszkanie służbowe nauczyciela czy zasad dofinansowania doszkalania nauczycieli.

Ekwiwalent za odzież roboczą a okres zatrudnienia i wymiar etatu

Pytanie: Czy ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników szkoły należy pomniejszyć proporcjonalnie do okresu zatrudnienia i wymiaru zatrudnienia?

Uchybienie terminowi na złożenie planu na dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli - konsekwencje

Pytanie: Co w sytuacji jeśli dyrektor szkoły lub przedszkola nie złożył do 31 października wniosku o doskonalenie zawodowe nauczycieli? Czy organ prowadzący może pominąć spóźniony wniosek?

Faktura za doskonalenie zawodowe – wystawiana na szkołę czy nauczyciela

Pytanie: Czy faktura za szkolenia lub studia podyplomowe w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli powinna być wystawiona na uczestnika danej formy doskonalenia i opłacona przez niego ( a następnie zrefundowana przez pracodawcę) czy może być wystawiona na placówkę oświatową, które bezpośrednio dokonuje płatności na konto organizatora szkolenia?  

Prawo do funduszu zdrowotnego nauczyciela w stanie nieczynnym

Pytanie: Czy nauczycielowi przebywającemu w stanie nieczynnym można przyznać pomoc z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli?

Administrator danych osobowych nauczycieli korzystających z funduszu zdrowotnego

Pytanie: Kto jest administratorem danych osobowych osób korzystających z funduszu zdrowotnego – czy organ prowadzący (gmina) czy dyrektora, który zgodnie  z regulaminem dysponuje środkami funduszu?

Nagroda z funduszu nagród pracownika z art. 15 Prawa oświatowego

Pytanie: Czy nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie ustawy prawo oświatowe można przydzielić nagrodę z funduszu nagród, określonego w art. 49 Karta Nauczyciela?

Skład komisji zdrowotnej nauczycieli

Pytanie: Kto ustala skład komisji zdrowotnej dotyczącej świadczeń  z funduszu zdrowotnego nauczycieli?

Odmowa przekazania rachunków za leki do przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel ubiegający się o pomoc zdrowotną z funduszu zdrowotnego nauczycieli odmawia załączenia do wniosku, przewidzianych regulaminem, faktur i rachunków z uwagi na ochronę danych osobowych. Czy należy przyznać mu mimo wszystko świadczenie?

Dofinansowanie studiów z zarządzania oświatą ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli

Pytanie: Pedagog szkolny chce podjąć studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą, by w przyszłości przystąpić do konkursu na dyrektora szkoły. Czy może uzyskać dofinansowanie do czesnego lub zwrot przejazdu w formie delegacji?

Wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego zatrudnionego za zgodą kuratora w analizie wydatków

Pytanie: Nauczyciel dyplomowany jest zatrudniony za zgodą kuratora oświaty i otrzymuje wynagrodzenie stażysty. Jak mam go ująć w analizie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli – jako nauczyciela dyplomowanego czy stażystę? 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel